Դաս 7։ Java – Մոդիֆիկատորների տեսակները

0

Մոդիֆիկատորները հիմնականում բանալի բառեր են, որոնք ավելացվում են այն սահմանումներին, որոնց իմաստն անհրաժեշտ է փոխել: Java ծրագրավորման լեզուն ունի տարատեսակ մոդիֆիկատորներ, որոնց թվում են`

  • Java Access Modifiers
  • Non Access Modifiers

Մոդիֆիկատորը օգտագործելու համար դուք պետք է մուտքագրեք բանալի բառը դասի, մեթոդի կամ փոփոխականի սահմանման մեջ: Մոդիֆիկատորը նախորդում է հայտարարության մնացած մասին, ինչպես ցուցադրված է հետևյալ օրինակում։

Օրինակ`

public class className {

  // …

}

private boolean myFlag;

static final double weeks = 9.5;

protected static final int BOXWIDTH = 42;

public static void main(String[] arguments) {

  // body of method

Մուտքի վերահսկման մոդիֆիկատորներ/Access Control Modifiers

Java-ն տրամադրում է մի շարք մուտքի մոդիֆկատորներ դասերում, փոփոխականներում, մեթոդներում և կոնստրուկտորներում մուտքի մակարդակները սահմանելու համար: Չորս մուտքի մակարդակներ են `

Տեսանելի է փաթին, կանխադրված: Ոչ մի մոդիֆիկատորի կարիք չկա:

Տեսանելի է միայն դասին  (private)

Տեսանելի է աշխարհին (public)

Տեսանելի է փաթեթին և բոլոր ենթադասերին (protected)

Non-Access Modifiers

Java-ն տրամադրում է մի շարք non-access մոդիֆիկատորներ շատ այլ գործառույթներ ձեռք բերելու համար:

  • Ստատիկ մոդիֆիկատորները նախատեսված են մեթոդների և փոփոխականներ ստեղծելու համար:
  •  final մոդիֆիկատորները նախատեսված են դասերի, մեթդոների և փոփոխականների ռեալիզացիան ավարտելու համար։
  •  abstract մոդիֆիկատորները նախատեսված են abstract դասեր և մեթոդներ ստեղծելու համար։
  •  synchronized և volatile(փոփոխվող) մոդիֆիկատորները օգտագործվում են շարանների համար։

Հաջորդիվ

Հաջորդ բաժնում մենք կքննարկենք Java ծրագրավորման լեզվում օգտագործվող հիմնական օպերատորները՝ Basic Operator: Այդ դասում կուսումնասիրենք, թե ինչպես են այդ օպերատորները կիրառվում հավելվածի ծրագրավորման ընթացքում:

 

Share.