Դաս 10.1։ Java-Decision Making: if statement/if-else statement if statement

0

if statement-ը բաղկացած է Boolean expression-ից, որին հաջորդում է մեկ կամ մեկից ավել statement։

Syntax

Ստորև ներկայացված է if statement-ը շարահյուսությունը՝

if(Boolean_expression) {

  // Statements will execute if the Boolean expression is true

}

Եթե Boolean արտահայտությունը գնահատվում է, որպես true, ապա if statement-ի ներսում գտնվող կոդը իրականացվում է: Եթե ոչ, ապա գործարկվում է if statement-ին հաջորդած կոդի առաջին փաթեթը:

Օրինակ՝

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int x = 10;

     if( x < 20 ) {

        System.out.print(“This is if statement”);

     }

  }

}

Արդյունքը՝

This is if statement.

if-else statement

if statement-ին կարող է հաջորդել else statement-ը, որը իրականացվում է, երբ Boolean expression-ը false է:

Syntax

Ստորև ներկայացված է  if…else statement-ը շարահյուսությունը՝

if(Boolean_expression) {

  // Executes when the Boolean expression is true

}else {

  // Executes when the Boolean expression is false

}

Եթե boolean expression-ը գնահատում է, որպես true, ապա if block կոդը իրականացվում է, այլապես կիրականացվի else կոդը։

Օրինակ՝

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int x = 30;

     if( x < 20 ) {

        System.out.print(“This is if statement”);

     }else {

        System.out.print(“This is else statement”);

     }

  }

}

Արդյունքը՝

This is else statement

if…else if…else Statement

if statement-ին կարող է հաջորդել else if…else statement-ը, որը շատ օգտակար է տարբեր պայմաններ փորձարկելու համար օգտագործելով միայն if…else if statement-ը։

Երբ օգտագործում եք if, else if, else statement-ները, անհրաժեշտ մտքում պահել մի քանի կետ։

  • If-ը կարող է լինել 0 կամ մեկ else և այն պետք է հայտնվի else if-ից հետո։
  • If-ը կարող է ունենալ 0 և else if-երը պետք է լինեն նախքան else-ը։
  • Եթե որևէ մեկ else if հաջողվում է, ապա մնացած else if-երը կամ else-երը այլևս չեն փորձարկվում։

Syntax

Ստորև ներկայացված է  if…else statement-ը շարահյուսությունը՝

if(Boolean_expression 1) {

  // Executes when the Boolean expression 1 is true

}else if(Boolean_expression 2) {

  // Executes when the Boolean expression 2 is true

}else if(Boolean_expression 3) {

  // Executes when the Boolean expression 3 is true

}else {

  // Executes when the none of the above condition is true.

}

Օրինակ՝

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int x = 30;

     if( x == 10 ) {

        System.out.print(“Value of X is 10”);

     }else if( x == 20 ) {

        System.out.print(“Value of X is 20”);

     }else if( x == 30 ) {

        System.out.print(“Value of X is 30”);

     }else {

        System.out.print(“This is else statement”);

     }

  }

}

Արդյունքը՝

Value of X is 30

 

Share.