Դաս 10.2։ Java-Decision Making- switch statement nested if statement

0

Դուք կարող եք օգտագործել մեկ if կամ else if statement մեկ այլ if կամ else if հայտարարության մեջ։

Syntax

nested if…else-ի շարահյուսությունը հետևյալն է՝

if(Boolean_expression 1) {

  // Executes when the Boolean expression 1 is true

  if(Boolean_expression 2) {

     // Executes when the Boolean expression 2 is true

  }

}

Դուք կարող եք կիրառել այն else if…else-ի համար նույն կերպ, ինչպես մենք if statement-ի համար։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     int x = 30;

     int y = 10;

 

     if( x == 30 ) {

        if( y == 10 ) {

           System.out.print(“X = 30 and Y = 10”);

        }

     }

  }

}

Արդյունքը՝

X = 30 and Y = 10

 

switch statement

switch statement-ը թույլ է տալիս փոփոխականին ստուգել արժեքների ցանկի հավասարությունը: Յուրաքանչյուր արժեք կոչվում է case՝ դեպք, իսկ փոփոխականը ստուգվում է յուրաքանչյուր case-ի համար:

Syntax

Շարահյուսությունը հետևյալն է՝

switch(expression) {

  case value :

     // Statements

     break; // optional

  

  case value :

     // Statements

     break; // optional

  

  // You can have any number of case statements.

  default : // Optional

     // Statements

}

 

Հետևյալ կանոնները կիրառվում են switch statement – ի հետ՝

 

  • switch statement-ում օգտագործվող փոփոխականը կարող է լինել միայն integer՝ ամբողջական թիվ, convertable integer՝ փոխարկելի թիվ (byte, short, char), string՝ տող, կամ enums։
  • case statement-ում դուք կարող եք ունենալ ցանկացած թիվ: Յուրաքանչյուր case-ի հաջորդում է արժեքը, որը պետք է համեմատվի և կրկնակետ:
  • case-ի արժեքը պետք է լինի նույն տվյալների տեսակը, ինչպես switch-ի փոփոխականը և այն պետք է լինի հաստատուն՝ constant, կամ բառացի՝ literal:
  • Երբ փոփոխվող փոփոխականը հավասար է case-ին, ապա այդ case-ին հաջորդող statement-ը կգործի մինչև break statement-ին հասնելը։
  • Երբ հասնի break statement-ին switch-ը և վերահսկումը անցնում է հաջորդ տողին։
  • Ամեն case չէ, որ պետք է պարունակի break: Եթե break չկա, ապա վերահսկողությունը կանցնի հաջորդ case-երին, մինչև հայտնվի break-ը։
  • switch statement-ը կարող է ունենալ ոչ պարտադիր կանխադրված case, որը պետք է հայտնվի switch-ի վերջում: Նախնական case-ը կարող է օգտագործվել որևէ գործողություն իրականացնելու համար այն դեպքում, երբ case-երից ոչ մեկը true չէ։ default case-ի համար break չի պահանջվում:

 

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     // char grade = args[0].charAt(0);

     char grade = ‘C’;

 

     switch(grade) {

        case ‘A’ :

           System.out.println(“Excellent!”);

           break;

        case ‘B’ :

        case ‘C’ :

           System.out.println(“Well done”);

           break;

        case ‘D’ :

           System.out.println(“You passed”);

        case ‘F’ :

           System.out.println(“Better try again”);

           break;

        default :

           System.out.println(“Invalid grade”);

     }

     System.out.println(“Your grade is “ + grade);

  }

}

Արդյունքը՝

Well done

Your grade is C

 

Share.