Դաս 12․1։ Java – Character Methods

0

isLetter() Method

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը տառ է, թե ոչ։

Syntax

boolean isLetter(char ch)

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է true, եթե ընդունված սիմվոլը իսկապես սիմվոլ է։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.isLetter(‘c’));

     System.out.println(Character.isLetter(‘5’));

  }

}

Արդյունքը՝

true

false

 

isDigit() Method

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը նիշ է, թե ոչ։

Syntax

boolean isDigit(char ch)

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է true, եթե ընդունված սիմվոլը իսկապես թիվ է

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.isDigit(‘c’));

     System.out.println(Character.isDigit(‘5’));

  }

}

Արդյունքը՝

false

true

 

isWhitespace()

 

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը դատարկ սպիտակ տարածություն է, թե ոչ։

Syntax

boolean isWhitespace(char ch)

 

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է true, եթե ընդունված սիմվոլը իսկապես բաց տարածություն է։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.isWhitespace(‘c’));

     System.out.println(Character.isWhitespace(‘ ‘));

     System.out.println(Character.isWhitespace(‘\n’));

     System.out.println(Character.isWhitespace(‘\t’));

  }

}

 

Արդյունքը՝

false

true

true

true

 

isUpperCase()

 

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը մեծատառ է, թե ոչ։

 

Syntax

boolean isUpperCase(char ch)

 

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է true, եթե ընդունված սիմվոլը իսկապես մեծատառ է։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.isUpperCase(‘c’));

     System.out.println(Character.isUpperCase(‘C’));

     System.out.println(Character.isUpperCase(‘\n’));

     System.out.println(Character.isUpperCase(‘\t’));

  }

}

Արդյունքը՝

false

true

false

false

 

isLowerCase()

 

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը փոքրատառ է, թե ոչ։

Syntax

boolean isLowerCase(char ch)

 

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է true, եթե ընդունված սիմվոլը իսկապես փոքրատառ է։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.isLowerCase(‘c’));

     System.out.println(Character.isLowerCase(‘C’));

     System.out.println(Character.isLowerCase(‘\n’));

     System.out.println(Character.isLowerCase(‘\t’));

  }

}

Արդյունքը՝

true

false

false

false

 

toUpperCase()

 

Վերադարձնում է նշված սիմվոլի արժեքի մեծատառ ձևը

Syntax

char toUpperCase(char ch)

 

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է մեծատառ ձևը։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.toUpperCase(‘c’));

     System.out.println(Character.toUpperCase(‘C’));

  }

}

Արդյունքը՝

C

C

 

toLowerCase()

 

Վերադարձնում է նշված սիմվոլի արժեքի փոքրաատառ ձևը։

Syntax

char toLowerCase(char ch)

 

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է փոքրաատառ ձևը։

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.toLowerCase(‘c’));

     System.out.println(Character.toLowerCase(‘C’));

  }

}

Արդյունքը՝

c

c

 

toString()

 

Վերադարձնում է նշված սիմվոլի արժեքը ներկայացնող String օբյեկտը, որը հանդիսանում է մեկ սիմվոլից բաղկացած տող

Syntax

String toString(char ch)

Պարամետրերը

ch – Պրիմիտիվ սիմվոլի տեսակը

Վերադարձի արժեքը

Այս մեթոդը վերադառնում է String object-ը

Օրինակ՝

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(Character.toString(‘c’));

     System.out.println(Character.toString(‘C’));

  }

}

Արդյունքը՝

c

C

 

Share.