Դաս 13.2։ Java – Strings Class

0

Ինչպես ստեղծել Format Strings

Ֆորմատավորված թվերով արրդյունք արտատպվելու համար դուք ունեք printf () և format () մեթոդները: String դասը ունի համարժեք դասային մեթոդ, format(), որը վերադարձնում է String օբյեկտը, այլ ոչ թե PrintStream օբյեկտը:

Եթե օգտագործեք String-ի static format() մեթոդը, այն թույլ կտա ստեղծել ձևափոխված տող, որը, ի տարբերություն մեկ անգամյա print statement-ի, կկարողանաք կրկին օգտագործել։

Օրինակ վերջինիս փոխարեն՝

System.out.printf(“The value of the float variable is ” +

“%f, while the value of the integer ” +

“variable is %d, and the string ” +

“is %s”, floatVar, intVar, stringVar);

Կարող եք գրել հետևյալը՝

String fs;

fs = String.format(“The value of the float variable is ” +

“%f, while the value of the integer ” +

“variable is %d, and the string ” +

“is %s”, floatVar, intVar, stringVar);

System.out.println(fs);

String Methods

String դասի կողմից կիրառվող մեթոդների ցանկը `

Sr.No. Method & Description
1 char charAt(int index)

Վերադարձնում է նիշը նշված ինդեքսում:

2 int compareTo(Object o)

Համեմատում է այս տողը մեկ այլ օբյեկտի հետ։

3 int compareTo(String anotherString)

Համեմատում է երկու տողերը բառացիորեն։

4 int compareToIgnoreCase(String str)

Համեմատում է երկու տողերը բառացիորեն, անտեսելով case-ի տարբերությունները:

5 String concat(String str)
Համակցում է նշված տողը այս տողի վերջում:
6 boolean contentEquals(StringBuffer sb)

Վերադարձնում է true միայն այն դեպքում, եթե այս տողը ներկայացնում է նիշերի նույն հաջորդականությունը, ինչպես նշված StringBuffer-ը:

7 static String copyValueOf(char[] data)

Վերադարձնում է տողը, որը ներկայացնում է նիշերի նույն հաջորդականությունը նշված զանգվածում։

8 static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count)

Վերադարձնում է տողը, որը ներկայացնում է նիշերի նույն հաջորդականությունը

9 boolean endsWith(String suffix)

Ստուգում է արդյոք այս տողը ավարտվում է նշված վերջածնով:

10 boolean equals(Object anObject)

Համեմատում է տողը նշված օբյեկտի հետ։

11 boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)

Համեմատում է տողը մեկ այլ տողի հետ, անտեսելով case նկատառումները։

12 byte getBytes()

Կոդավորում է այս տողը բայթերի հաջորդականության մեջ, օգտագործելով պլատֆորմի default charset-ը, արդյունքը պահելով նոր բայթ զանգվածում:

13 byte[] getBytes(String charsetName)

Կոդավորում է այս տողը բայթերի հաջորդականության մեջ, օգտագործելով պլատֆորմի named charset-ը, արդյունքը պահելով նոր բայթ զանգվածում:

14 void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin)

Պատճենում է այս տողից նիշերը նպատակային character array-ում։

15 int hashCode()

Վերադարձնում է այդ տողի hash code-ը։

16 int indexOf(int ch)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը առաջին նշված նիշի

17 int indexOf(int ch, int fromIndex)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը առաջին նշված նիշի, սկսելով որոնումը նշված ինդեքսում:

18 int indexOf(String str)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը առաջին նշված ենթատողի

19 int indexOf(String str, int fromIndex)
Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը առաջին նշված ենթատողի, սկսելով որոնումը նշված ինդեքսում:
20 String intern()

Վերադարձնում է տող օբյեկտի կանոնական ներկայացումը:

21 int lastIndexOf(int ch)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը վերջին նշված նիշի

22 int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը վերջին նշված նիշի, հետադարձ կատարելով և սկսելով որոնել նշված ինդեքսից

23 int lastIndexOf(String str)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը աջակողմյան նշված ենթատողի

24 int lastIndexOf(String str, int fromIndex)

Վերադարձնում է այս տողի շրջանակնեում ինդեքսը վերջին նշված ենթատողի, հետադարձ կատարելով և սկսելով նշված ինդեքսից

25 int length()

Վերադարձնում է տողի երկարությունը:

26 boolean matches(String regex)

Ցույց է տալիս, թե արդյոք այս տողը համապատասխանում է տրված կանոնավոր արտահայտությանը:

27 boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len)

Ստուգում է, արդյոք երկու տողամասերը հավասար են:

28 boolean regionMatches(int toffset, String other, int ooffset, int len)

Ստուգում է, արդյոք երկու տողամասերը հավասար են:

29 String replace(char oldChar, char newChar)

Վերադարձնում է նոր տող, որի արդյունքում այս տողում փոխարինվում է oldChar-ի բոլոր հիշեցումները newChar-ով:

30 String replaceAll(String regex, String replacement

Փոխարինում է այս տողերի յուրաքանչյուր ենթատողը, որը համապատասխանում է տրված կանոնիկ արտահայտությանը տրված փոխարինմամբ

31 String replaceFirst(String regex, String replacement)

Replaces the first substring of this string that matches the given regular expression with the given replacement.

Փոխարինում է այս տողերի առաջին ենթատողը, որը համապատասխանում է տրված կանոնիկ արտահայտությանը տրված փոխարինմամբ

32 String[] split(String regex)

Բաժանում է այս տողը տրված կանոնիկ արտահայտությունների շուրջ:

33 String[] split(String regex, int limit)

Բաժանում է այս տողը տրված կանոնիկ արտահայտությունների շուրջ:

34 boolean startsWith(String prefix)

Ստուգում է, արդյոք այս տողը սկսվում է նշված նախածանցով։

35 boolean startsWith(String prefix, int toffset)

Ստուգում է, արդյոք այս տողը սկսվում է նշված նախածանցով՝ սկսելով նշված ինդեքսից

36 CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)

Վերադարձնում է նոր նիշերի հաջորդականությունը, որը այս հաջորդականության ենթահաջորդականության է:

37 String substring(int beginIndex)

Վերադարձնում է նոր տողը, որը այս տողի ենթատողն է։

38 String substring(int beginIndex, int endIndex)

Վերադարձնում է նոր տողը, որը այս տողի ենթատողն է։

39 char[] toCharArray()

Փոխակերպում է այս տողը նոր սիմվոլի զանգավածի՝ character array.

40 String toLowerCase()

Փոխակերպում է տողի բոլոր նիշերը ավելի փոքրատառի օգտագործելով նախնական լոկալի կանոնները:

41 String toLowerCase(Locale locale)

Փոխակերպում է տողի բոլոր նիշերը ավելի փոքրատառի օգտագործելով տրված լոկալը։

42 String toString()

Այս օբյեկտը (որն արդեն տող է) ինքնին վերադարձվում է:

43 String toUpperCase()

Փոխակերպում է տողի բոլոր նիշերը ավելի մեծատառի օգտագործելով նախնական լոկալի կանոնները:

44 String toUpperCase(Locale locale)

Փոխակերպում է տողի բոլոր նիշերը ավելի մեծատառի օգտագործելով տրված լոկալը։

45 String trim()

Returns a copy of the string, with leading and trailing whitespace omitted.

Վերադարձնում է տողերի պատճենը, առանց բաց թողնված ազատ տարածությունի և պրոբելների։

46 static String valueOf(primitive data type x)

Վերադարձնում է անցած տվյալների տեսակի արգումենտի տողերի ներկայացումը:

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.