Դաս 7.1։ Java – Access Modifiers

0

Java-ն տրամադրում է մի շարք մուտքի մոդիֆկատորներ դասերում, փոփոխականներում, մեթոդներում և կոնստրուկտորներում մուտքի մակարդակները սահմանելու համար: Չորս մուտքի մակարդակներ են `

  • Տեսանելի է փաթին, կանխադրված: Ոչ մի մոդիֆիկատորի կարիք չկա:
  • Տեսանելի է միայն դասին  (private)
  • Տեսանելի է աշխարհին (public)
  • Տեսանելի է փաթեթին և բոլոր ենթադասերին (protected)

Default Access Modifier/ կանխադրված մուտքի մոդիֆիկատորները – No Keyword

Կանխադրված մուտքի մոդիֆիկատորները նշանակում են, որ կարիք չկա բացահայտորեն հայտարարել մուտքի մոդիֆիկատորը դասի, դաշտի, մեթոդի համար:

Փոփոխականը կամ մեթոդը, որը հայտարարված է առանց մուտքի մոդիֆիկատորի հասանելի է նույն փաթեթի ցանկացած այլ դասի համար։ Ինտերֆեյսի դաշտերը հրապարակային ստատիկ final-ներ են իսկ ինտերֆեյսի մեթոդները սկզբնապես հրապարակային են՝ public:

Օրինակ`

Փոփոխականները եւ մեթոդները կարող են հայտարարվել առանց որևէ մոդիֆիկատորի, ինչպես օրինակ հետևյալ օրինակները `

String version = “1.5.1”;

boolean processOrder() {

  return true;

}

Private Access Modifier/Գաղտնի մուտքի մոդիֆիկատորները –

Մեթոդները, փոփոխականները և կոնստրուկտորները, որոնք հայտարարված են private հասանելի են միայն հայտարարված դասի մեջ:

Գաղտնի մուտքի մոդիֆիկատորները ամենասահմանափակ հասանելիության մակարդակն են: Այնպես, որ դասը և ինտերֆեյսերը չի կարող private լինել:

private սահմանված փոփոխականներից կարելի է օգտվել դասից դուրս, եթե դասում առկա են public մեթոդներ:

private մոդիֆիկատորների օգտագործումը միակ հիմնական ձևն է, որով օբյեկտը առանձնանում է և թաքցնում տվյալները արտաքին աշխարհից։

Օրինակ`

Հետևյալ դասը օգտագործում է private access control

public class Logger {

  private String format;

  public String getFormat() {

     return this.format;

  }

  public void setFormat(String format) {

     this.format = format;

  }

}

Այստեղ Logger դասի format փոփոխականը private է, ուստի այլ դասերի համար անհնար է ուղղակիորեն սահմանել արժեք:

Այսպիսով, փոփոխականն արտաքին աշխարհին հասանելի դարձնելու համար մենք սահմանու ենք երկու public մեթոդ `getFormat (), որը վերադարձնում է ֆորմատի արժեքը և setFormat (String), որը սահմանում է իր արժեքը:

Public Access Modifier/ Հրապարակային մուտքի մոդիֆիկատորները

Դասը, մեթոդը, կոնստրուկտորը, ինտերֆեյսը, որոնք հայտարարված են Public կարելի է օգտագործել ցանկացած այլ դասից: Հետևաբար, Public դասի ներսում հայտարարված դաշտերը, մեթոդները, բլոկները հասանելի էն Java Universe-ին պատկանող պատկանող ցանկացած դասից:

Սակայն, եթե public դասը այլ փաթեթում է, ապա public դասը դեռ պետք է ներկրվի: Դասի ժառանգության պատճառով դասի բոլոր հանրային մեթոդները և փոփոխականները ժառանգում են իրենց ենթադասերը։

Օրինակ

Հետեւյալ ֆունկցիան օգտագործում է public access control –

public static void main(String[] arguments) {

  // …

}

main() մեթոդը պետք է լինի հրապարակային: Հակառակ դեպքում, այն չի կարող կոչվել Java-ի կողմից (օրինակ `java)` դասը սկսելու համար:

 

Share.