Դաս 9։ Java – Loop Control

0

Շատ հաճախ կարող են լինել այնպիսի իրավիճակներ, երբ անհրաժեշտ է լինում մի քանի անգամ կոդավորել բլոկը: Ընդհանուր առմամբ, հայտարարությունները՝ statement-ները, իրականացվում են հաջորդաբար՝ առաջին հերթին իրականացվում է, երկրորդը ֆունկցիայի մեջ գտնվող առաջին հայտարարությունը, իսկ հաջորդը՝ երկրորդը եւ այլն:

Ծրագրավորման լեզուները առաջարկում են տարբեր տեսակի հսկողության կառույցներ՝ control structure, որոնք ավելի բարդ կատարման ուղիների հնարավորություն են տալիս:

loop statement թույլ է տալիս կատարել մեզ իրագործել հայտարարություն կամ մի խումբ հայտարարություններ բազում անգամներ։ Ահա loop statement-ի ընդհանրուր ձևը ծրագրավորման լեզուների մեծ մասի համար՝

Java- ի ծրագրավորման լեզուն տրամադրում է հետևյալ տեսակի loop-ը՝ պահանջները կարգավորելու համար: Սեղմեք հետեւյալ հղումները ստուգելու համար:

Sr.No. Loop & Description
1 while loop

Կրկնվում է հայտարարությունը կամ հայտարարությունների խումբ, եթե տրված կարգավիճակը ճիշտ է: Այն փորձում է կարգավիճակը մինչև loop-ը

2 for loop

Իրականացնում է հաջորդական հայտարարտությունների մի քանի անգամ և կրճատեում կոդը, որը կառավարում է loop փոփոխականը:

3 do…while loop

Աշխատում է ինչպես while statement-ը սակայն փորձարկում է կարգավիճակը loop body-ի վերջում։

Loop Control Statements

Loop control statement-ը փոխում է կատարման նորմալ հաջորդականությամբ: Երբ կատարումը թողնում է այդ շրջանը կամ նպատակը, այդ շրջանում ստեղծված բոլոր ավտոմատ օբյեկտները քանդվում են, ոչնչանում:

Java-ն աջակցում է հետեւյալ control statement-ները։

Sr.No. Control Statement & Description
1 break statement

Ավարտում է loop կամ switch statement-ը և փոխանցում իրականացնումը անմիջապես statement-ին։

2 continue statement

Ստիպում է loop-ին անտեսել մարմնի մնացած մասերը և անմիջապես retest անել իր կարգավիճակը՝ վերահաստատելու համար։

enhanced for loop

Java 5-ից արդեն ներկայացված էր enhanced for loop-ը։ Սա հիմնականում օգտագործվում է շրջանցելու համար տարրերի հավաքածուն, ներառյալ զանգվածները՝ arrays:

Syntax

Ստորև բերված է enhanced for loop-ի շարահյուսությունը –

for(declaration : expression) {

  // Statements

}

Declaration – Նոր հայտարարված բլոկի փոփոխականը այնպիսի տեսակ է, որը համապատասխանում է զանգվածների տարրերին, որին դիմում եք: Այդ փոփոխականը հասանելի կլինի բլոկում և դրա արժեքի կլինի նույնը, ինչ ընթացիկ զանգվածի էլեմենտինը:

Expression – Այն գնահատում է այն զանգվածը, որն անհրաժեշտ է loop-ի համար։ Ա րտահայտությունը՝ Expression-ը, կարող է լինել զանգվածի փոփոխական կամ մեթոդ:

Օրինակ

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

     for(int x : numbers ) {

        System.out.print( x );

        System.out.print(“,”);

     }

     System.out.print(“\n”);

     String [] names = {“James”, “Larry”, “Tom”, “Lacy”};

     for( String name : names ) {

        System.out.print( name );

        System.out.print(“,”);

     }

  }

}

Արդյունքը

10, 20, 30, 40, 50,

James, Larry, Tom, Lacy,

Հաջորդիվ կուսումնասիրենք Java ծրագրավորման decision making statement-ը՝ որոշում կայացնող հայտարարությունը։

Share.