Դաս 9․1։ Java – while Loop, for loop, do while loop

0

Java-ի ծրագրավորման լեզվում loop statement-ը բազմիցս իրականացնում է թիրախային հայտարարություն՝ statement-ը, քանի դեռ տրված կարգավիճակը true է։

Syntax

while loop-ը շարահյուսությունը հետևյալն է՝

while(Boolean_expression) {

  // Statements

}

Այստեղ հայտարարությունը(ները) կարող է լինել մեկ՝ single statement  կամ հայտարարությունների բլոկ՝statement block: Պայմանը կարող է լինել ցանկացած արտահայտություն, իսկ true-ն կամայական ոչ զրոյական արժեքը:

Իրականացնելիս, եթե boolean_expression-ի արդյունքը ճշմարիտ է՝ true, ապա գործառույթները loop-ի ներսում կիրագործվեն: Դա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ արտահայտության արդյունքը true է:

Երբ պայմանը դառնում է false, ծրագրային հսկողությունը՝ program control-ը, անմիջապես ցիկլից հետո անցնում է տողի։

Այստեղ, առանցքային կետն այն է, որ loop-ը կարող է երբեք չառաջադրվել: Երբ արտահայտությունը փորձարկվում է և արդյունքը կեղծ է false, ապա loop body-ին բաց կթողնվի և դրան հաջորդող առաջին արտահայտությունը կիրականացվի։

Օրինակ

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int x = 10;

     while( x < 20 ) {

        System.out.print(“value of x : “ + x );

        x++;

        System.out.print(“\n”);

     }

  }

}

Արդյունքը՝

value of x : 10

value of x : 11

value of x : 12

value of x : 13

value of x : 14

value of x : 15

value of x : 16

value of x : 17

value of x : 18

value of x : 19

for loop

for loop-ը կառուցված է, որը վերահսկում է կրկնությունները, որը թույլ է տալիս արդյունավետոր կերպով գրել loop, որը պետք է կատարվի հստակ մի քանի անգամ։

for loop օգտակար է, երբ դուք գիտեք, թե քանի անգամ եք ցանկանում կրկնել առաջադրանքը։

Syntax

Շարահյուսությունը հետևյալն է՝

for(initialization; Boolean_expression; update) {

  // Statements

}

Ահա for loop-ի control-ները՝

Ինիցիլիզացիան կատարվում է առաջին հերթին և միայն մեկ անգամ: Այս քայլը թույլ է տալիս հայտարարագրել և ինիցիլիզացնել ցանկացած loop control-ի փոփոխական։ Այս քայլը ավարտվում է կետ ստորակետով (;):

Հաջորդը, Boolean արտահայտությունը հաշվարկվում է: Եթե դա true է, ապա loop-ի body-ին իրագործվում է: Եթե false է, ապա չի իրականացվում և control-ը անցնում է հաջորդ statement-ին։

loop-ի body-ին իրականացվելուց հետո control-ը՝ վերահսկումը անցնում է դեպի թարմացված հայտարարությանը: Այս հայտարարությունը թույլ է տալիս թարմացնել ցանկացած loop control փոփոխական: Այս հայտարարությունը կարող է ավարտվել կետ ստորակետով:

Այժմ Boolean արտահայտությունը հաշվարկվում է նորից: Եթե ճիշտ է, ապա loop իրականացվում է և գործընթացը կրկնվում է։ Այն բանից հետո, երբ Boolean արտահայտությունը կեղծ է, որ loop-ը ավարտվում է:

Օրինակ՝

Հետևյալը Java-ում for loop-ի կոդի օրինակն է։

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     for(int x = 10; x < 20; x = x + 1) {

        System.out.print(“value of x : “ + x );

        System.out.print(“\n”);

     }

  }

}

Արդյունքը՝

value of x : 10

value of x : 11

value of x : 12

value of x : 13

value of x : 14

value of x : 15

value of x : 16

value of x : 17

value of x : 18

value of x : 19

do while loop 

do…while loop-ը նման է while loop-ին, սակայն do…while loop-ը երաշխավորված է իրականացվել առնվազն մեկ անգամ։

Syntax

Ստորև բերված է do…while loop գործառույթի շարահյուսությունը

do {

  // Statements

}while(Boolean_expression);

Ուշադրություն դարձրեք, որ Boolean արտահայտությունը հայտնվում է loop-ի վերջում, այնպես որ loop-ում գտնվող statement-ները իրականացվում է մեկ անգամ նախքան Boolean-ի փորձարկելը։

Եթե Boolean-ի արտահայտությունը ճշմարիտ է, control  ցատկում ետ դեպի հայտարարություն, և loop-ում գտնվող statement-ը կրկին իրականացվում է: Այս գործընթացը կրկնում է մինչև Boolean արտահայտությունը դառնա կեղծ։

Օրինակ

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int x = 10;

     do {

        System.out.print(“value of x : “ + x );

        x++;

        System.out.print(“\n”);

     }while( x < 20 );

  }

}

Արդյունքը

value of x : 10

value of x : 11

value of x : 12

value of x : 13

value of x : 14

value of x : 15

value of x : 16

value of x : 17

value of x : 18

value of x : 19

 

Share.