Դաս 2.1.1 – Android Develpment: TextView Control

0

TextView-ն ցուցադրում է տեքստը օգտագվողներին և թույլ է տալիս այն խմբագրել: TextView-ն ամբողջական տեքստային խմբագրիչ է, սակայն հիմնական դասը խմբագրմանը ենթակա չէ:

TextView Ատրիբուտներ

Հաջորդիվ ներկայացնում ենք TextView Control-ի հետ կապված բոլոր կարևոր ատրիբուտները։ Դուք կարող եք ուսումնասիրել Android-ի official documentation-ը ատրիբուտների ամբողջական ցուցակը և հարակից մեթոդների տեսնելու համար։ Վերջիններս կարող եք օգտագործել այս ատրիբուտները փոփոխելու համար։

Ատրիբուտները և դրանց նկարագրությունը


android:id

Սա այն ID-ն է, որը բացառիկ կերպոց իդենտիֆիկացնում է Control-ը։

android:capitalize

Եթե սահմանված է, որ այս TextView ունի տեքստային մուտքագրման մեթոդ և ինքնաբերաբար կապիտալիզացնում է, թե ինչ է օգտատերը մուտքագրում

ինքնաբերաբար չկապիտալիզացնել ոչինչ – 0

Կապիտալիզացնել առաջին բառը յուրաքանչյուր նախադասության – 1

Կապիտալիզացնել առաջին տառը յուրաքանչյուր բառի – 2

Կապիտալիզացնել յուրաքանչյուր տառ – 3

android:cursorVisible

Դարձնում է կուրսորը տեսանելի (նախնական), կամ անտեսանելի. Default-ը false է:


android:editable

Եթե սահմանված է true, ապա հատկորոշում է, որ այս TextView-ն ունի մուտքագրման մեթոդ։


android:fontFamily

Տեքստի տառատեսակի ընտանիքը։

android:gravity

Սահմանում է, թե ինչպես պետք է հավասարեցնել տեքստը ըստ view-ի x- և / կամ y առանցքի, երբ տեքստը փոքր է, քան այն view-ն:

android:hint

Hint ցույց տալու համար անել տեքստը, երբ այն դատարկ է։

android:inputType

տվյալների տեսակը, որը տեղադրված տեքստային դաշտում՝ Հեռախոս, Ամսաթիվ, Ժամ, Թիվ, Գաղտնաբառ և այլն:


android:maxHeight

Դարձնում է TextView-ն առավել բարձր։

android:maxWidth

Դարձնում է TextView-ն առավել լայն։

android:minHeight

Դարձնում է TextView-ն առավել ցածր։


android:minWidth

Դարձնում է TextView-ն առավել նեղ։


android:password

Տեքստային դաշտում նիշերը ցուցադրվում են, որպես գաղտնաբառի կետեր իրական տառերի փոխարեն: Հնարավոր արժեքը true կամ false։

android:phoneNumber

Եթե սահմանված է, ապա հատկորոշում է, որ այս TextView-ն ունի phone number մեթոդ։ Հնարավոր արժեքը true կամ false։

android:text

Ցուցադրել տեքստը։


android:textAllCaps

Ներկայացնում է տեքստը ALL CAPS ։ Հնարավոր արժեքը true կամ false։

android:textColor

Տեքստի գույնը։ Գունային արժեքներն են #rgb”, “#argb”, “#rrggbb” կամ “#aarrggbb”։

android:textColorHighlight

Ընտրված տեքստի ընդգծվելու գույնը։


android:textColorHint

hint տեքստի գույնը։ Գունային արժեքներն են of “#rgb”, “#argb”, “#rrggbb” կամ “#aarrggbb”։

android:textIsSelectable

Նշում է, որ խմբագրմանը ոչ ենթակա տեքստը կարելի է ընտրել: Հնարավոր արժեքը true կամ false։

android:textSize

Տեքստի չափը։ Խորհուրդ է տրվող տեքստի չափը  «SP»-ն ՝ scaled-pixels, (օրինակ `15sp).

android:textStyle

Տեքստի ոճը (bold, italic, bolditalic). Կարող եք օգտագործել հետևյալ արժքներից մեկը կամ մի քանիսը՝ օգտագործելով ‘|’ բաժանարարը

 • normal – 0
 • bold – 1
 • italic – 2
android:typeface

Տեքստի տառատեսակը (normal, sans, serif, monospace)։ Կարող եք օգտագործել հետևյալ արժքներից մեկը կամ մի քանիսը՝ օգտագործելով ‘|’ բաժանարարը

 • normal – 0
 • sans – 1
 • serif – 2
 • monospace – 3
Օրինակ

Այս օրինակը պարզ քայլերով ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է ստեղծել սեփական Android հավելվածը՝ օգտագործելով Linear Layout և TextView-ն։

 1. օգտագործեք Android Studio IDE-ն Android հավելված ստեղծելու համար և անվանեք այն demo com.example.demo փաթեթի տակ ինչպես բացատրված է Hello World օրինակում։
 2. Փոփոխեք src/MainActivity.java ֆայլը ավելացնելով անհրաժեշտ կոդը։
 3. Փոփոխեք res/layout/activity_main.xml ֆայլի կոնտենտը ներառելով Android UI control։
 4. Կաիիք չկա փոխել string.xml ֆայլի constant-ները։ Android Studio-ն կհոգա դրա մասին։
 5. Run արեք հավելվածը Android emulator-ը սկսելու համար և հաստատեք հավելվածում կատարված փոփոխությունների արդյունքը։

Ահա ձևափոխված ֆայլը src/com.example.demo/MainActivity.java: Այս ֆայլը կարող է ներառել յուրաքանչյուր ֆունդամենտալ lifecycle մեթոդ։

package com.example.demo;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   //--- text view---
   TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
  }
}

Հաջորդը կլինի res/layout/activity_main.xml ֆայլի կոնտենտը՝ բովանդակությունը։

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >
  
  <TextView
   android:id="@+id/text_id"
   android:layout_width="300dp"
   android:layout_height="200dp"
   android:capitalize="characters"
   android:text="hello_world"
   android:textColor="@android:color/holo_blue_dark"
   android:textColorHighlight="@android:color/primary_text_dark"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:layout_alignParentEnd="true"
   android:textSize="50dp"/>

</RelativeLayout>

Հաջորդը կլինի res/values/strings.xml –ի կոնտենտը երկու նոր կոնստանտով։

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">demo</string>
</resources>

Հաջորդը AndroidManifest.xml-ի սկզբնական կոնտենտն է

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.demo" >
  
   
  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:supportsRtl="true"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.demo.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
   
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
     
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

Փորձենք աշխատեցնել դեմո հավելվածը։ Կարծում ենք, որ դուք ստեղծել եք Ձեր AVD-ն environment setup դասընթացի շրջանակներում։ Android Studio-ից հավելվածը գործարկելու համար, բացեք ձեր project activity file-երից մեկը և սեղմեք Run Eclipse Run Icon կոճակը։ Android Studio-ն կտեղադրի ծրագիրը AVD-ում և կսկսի այն։ Եթե ամեն ինչ կարգին է setup և հավելվածի  հետ, ապա կհայտնվի հետեևյալ Emulator պատուհանը։

textview

Վարժություն

Խորհուրդ ենք տալիս փորձել վերը նշված օրինակը TextView-ի տարբեր ատրիբուտներով Layout XML ֆայլում։ Փորձեք դարձնել այն ենթակա խմբագրմանը, փոխել տառատեսակի գույնը, տառատեսակի ընտանիքը, լայնությունը, տեքստի չափը և այլն։ Ուսումնասիրեք արդյունքները։ Կարող եք փորձել նաև վերը նշված օրինակը բազմաթիվ TextView control-ներով մեկ գործունեության մեջ:

Share.