Դաս 6.1 – iOS Development։ Տեքստի Դաշտ

0

Տեքստի դաշտի օգտագործումը

Տեքստի դաշտը UI էլեմենտ է, որը հնարավորություն է տալիս հավելվածին ստանալ օգտագործողի մուտքագրումը:

Ներքևում ցուցադրված է UITextfield:

textfeild

Տեքստի դաշտի կարևոր հատկություններ

 • Placeholder տեքստ, որը ցուցադրվում է, որբ չկա օգտագործողի մուտքագրում
 • Սովորական տեքստ
 • Ավտոմատ ուղղման տեսակ
 • Keyboard տեսակ
 • Key վերադարձնող տեսակ
 • Clear կոճակի մեթոդ
 • Հավասարեցում
 • Պատվիրակ

Հատկությունների թարմացումը xib-ում

Կարող եք փոխել տեքստի դաշտի հակտությունները xib-ում ատրիբուտների տեսուչում utilities տարածքում (Window-ի աջ մասում):

uitextfield_attributeՏեքստի Դաշտի Պատվիրակները

Մենք կարող ենք պատվիրակը տեղադրել ինտերֆեյս builder-ում աջ կլիկ անելով  UIElement-ի վրա և կապել այն ֆայլի տիրոջը, ինչպես ցուցադրված է ներքևում:

textfielddelegate

Պատվիրակներ օտագործելու քայլեր

Քայլ 1. Տեղադրեք պատվիրակը ինչպես ցուցադրված է վերևի պատկերում:

Քայլ 2. Պատվիրակ ավելցարեք, որին ձեր դասը կպատասխանի:

Քայլ 3. Կատարեք textField-ի պատվիրակները, կարևոր տեսքստի դաշտի պատվիրակները հետևյալներն են −

- (void)textFieldDidBeginEditing🙁UITextField *)textField 
 - (void)textFieldDidEndEditing🙁UITextField *)textField 

Քայլ 4. Ինչպես առաջարկում է անունը, վերևի երկու պատվիրակները կոչ են արվում, երբ մենք սկսում ենք խմբագրել տեքստի դաշտը:

Քայլ 5. Այլ պատվիրակների համար, դիմեք UITextDelegate աևձանակգրության ռեֆերենսին:

Նմուշ կոդը և քայլերը

Քայլ 1. Կօգտագործենք նմուշ հավելվածը ստեղծված UI էլեմենտների համար:

Քայլ 2. Մեր ViewController դասը կընդունի UITextFieldDelegate-ը և մեր ViewController.h ֆալը թարմացված է հետևյալ կերպ −

#import <UIKit/UIKit.h>

// You can notice the adddition of UITextFieldDelegate below
@interface ViewController : UIViewController<UITextFieldDelegate>

@end

Քայլ 3. Ապա ավելացնում ենք  addTextField մեթոդը մեր ViewController.m ֆայլին:

Քայլ 4. Ապա անվանում ենք այս մեթոդը մեր viewDidLoad մեթոդում:

Քայլ 5. Թարմացրեք viewDidLoad  ViewController.m –ում հետևյալ կերպ−

#import "ViewController.h"
@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  //The custom method to create our textfield is called
  [self addTextField];
  // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib.
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
  [super didReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

-(void)addTextField{
  // This allocates a label 
  UILabel *prefixLabel = [[UILabel alloc]initWithFrame:CGRectZero];
  //This sets the label text
  prefixLabel.text [email protected]"## ";
  // This sets the font for the label
  [prefixLabel setFont:[UIFont boldSystemFontOfSize:14]];
  // This fits the frame to size of the text
  [prefixLabel sizeToFit];
	
  // This allocates the textfield and sets its frame
  UITextField *textField = [[UITextField alloc] initWithFrame:
  CGRectMake(20, 50, 280, 30)];
  
  // This sets the border style of the text field 
  textField.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField.contentVerticalAlignment =
  UIControlContentVerticalAlignmentCenter;
  [textField setFont:[UIFont boldSystemFontOfSize:12]];
  
  //Placeholder text is displayed when no text is typed
  textField.placeholder = @"Simple Text field";
  
  //Prefix label is set as left view and the text starts after that
  textField.leftView = prefixLabel;
 
  //It set when the left prefixLabel to be displayed
  textField.leftViewMode = UITextFieldViewModeAlways;
 
  // Adds the textField to the view.
  [self.view addSubview:textField];
 
  // sets the delegate to the current class
  textField.delegate = self;
}

// pragma mark is used for easy access of code in Xcode
#pragma mark - TextField Delegates

// This method is called once we click inside the textField
-(void)textFieldDidBeginEditing🙁UITextField *)textField{
  NSLog(@"Text field did begin editing");
}

// This method is called once we complete editing
-(void)textFieldDidEndEditing🙁UITextField *)textField{
  NSLog(@"Text field ended editing");
}

// This method enables or disables the processing of return key
-(BOOL) textFieldShouldReturn🙁UITextField *)textField{  
  [textField resignFirstResponder];
  return YES;
}

- (void)viewDidUnload {
  label = nil;
  [super viewDidUnload];
}

@end

Քայլ 6. Երբ միացնւոմ ենք հավելվածը, հետևյալ արդյունքը կստանանք:

textfieldoutputՔայլ 7. Պատվիրակի մեթոդները անվանվում  են օգտատիրոջ գործողությունների հիման վրա:

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.