Դաս 14.1։ Java – Arrays

0

Array-ի մշակում

Array էլեմենտներ մշակելու համար հաճախ օգտագործում ենք for loop կամ foreach loop, քանի որ Array-ում գտնվող բոլոր էլեմենտները նույն տեսակի են, իսկ Array-ի չափսը հայտնի է։

Օրինակ

Ահա ամբողջական օրինակ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես ստեղծել, գործարկել և մշակել զանգվածներ (Array)

public class TestArray {

public static void main(String[] args) {

double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};

// Print all the array elements

for (int i = 0; i < myList.length; i++) {

System.out.println(myList[i]+ ” “);

}

// Summing all elements

double total = 0;

for (int i = 0; i < myList.length; i++) {

total += myList[i];

}

System.out.println(“Total is ” + total);

// Finding the largest element

double max = myList[0];

for (int i = 1; i < myList.length; i++) {

if (myList[i]> max) max = myList[i];

}

System.out.println(“Max is ” + max);

}

}

Արդյունքը՝

1.9

2.9

3.4

3.5

Total is 11.7

Max is 3.5

foreach Loops

JDK 1.5-ը ներկայացրեց նոր for loop, որը հայտնի է որպես foreach loop կամ ընդլայնված for loop, որը թույլ է տալիս տեղափոխել ամբողջական զանգվածը հաջարդականությամբ առանց փոփոխականի ինդեքսը օգտագործելու։

Օրինակ

Հետևյալ կոդը ցուցադրում է myList զանգվածի բոլոր էլեմենտները՝

public class TestArray {

public static void main(String[] args) {

double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};

// Print all the array elements

for (double element: myList) {

System.out.println(element);

}

}

}

Արդյունքը՝

1.9

2.9

3.4

3.5

Զանգվածի փոխանցում մեթոդին

Ճիշտ այնպես, ինչպես դուք կարող եք պրիմիտիվ տիպի արժեքներ փոխանցել մեթոդներին, այնպես էլ կարող եք նաև փոխանցել զանգվածները մեթոդներին: Օրինակ, հետևյալ մեթոդը ցուցադրում է int array-ի էլեմենտները։

Օրինակ

public static void printArray(int[] array) {

for (int i = 0; i < array.length; i++) {

System.out.print(array[i]+ ” “);

}

}

Դուք կարող եք ակտիվացնել այն փոխանցելով այն զանգվածին: Օրինակ, հետևյալ հայտարարությունը կանչում է printArray մեթոդը 3, 1, 2, 6, 4 և 2 ցուցադրելու համար։

Օրինակ

printArray(new int[]{3, 1, 2, 6, 4, 2});

Զանգվածի վերադարձ մեթոդից

Մեթոդը նույնպես կարող է վերադարձնել զանգվածը: Օրինակ, հետևյալ մեթոդը վերադարձնում է զանգվածը։

Օրինակ

public static int[] reverse(int[] list) {

int[] result = new int[list.length];

for (int i = 0, j = result.length – 1; i < list.length; i++, j–) {

result[j]= list[i];

}

return result;

}

Arrays Class

java.util.Arrays class-ը պարունակում է տարբեր ստատիկ մեթոդներ զագվածների, դասակարգելու, համեմատելու և որոնելու, ինչպես նաև զանգվածների էլեմենտները լրացնելու համար։ Այս մեթոդները ծանրաբեռնված են բոլոր պարզունակ տեսակների համար:

Sr.No. Method & Description
1 public static int binarySearch(Object[] a, Object key)

Որոնում է հատուկ զանգված (Byte, Int , double և այլն) նշված զանգվածի արժեքի համար՝ օգտագործելով երկուական՝ բիոնար որոնման ալգորիթմը: Զանգվածը պետք է դասավորված լինի նախորոք: Սա վերադարձնում է որոնման բանալու ինդեքսը, եթե այն ներառված է ցանկում; հակառակ դեպքում, այն վերադառնում է (- (insertion point + 1)):

2 public static boolean equals(long[] a, long[] a2)

Վերադարձնում է true, եթե նշված զանգվածները հավասար են միմյանց: Երկու զանգվածներ համարվում են հավասար, եթե երկուսն էլ պարունակում են նույն քանակի էլեմենտներ, և զանգվածում համապատասխան բոլոր էլեմենտները հավասար են: Սա վերադարձնում է true, եթե երկու զանգվածները հավասար են: Նույն մեթոդը կարող է օգտագործվել բոլոր մյուս պարզունակ տվյալների տեսակների կողմից (Byte, short, Int և այլն)

3 public static void fill(int[] a, int val)

Տալիս է հատուկ int արժեք նշված զանգվածի յուրաքանչյուր էլեմենտին: Նույն մեթոդը կարող է օգտագործվել բոլոր մյուս պարզունակ տվյալների տեսակների կողմից (Byte, short, Int և այլն

4 public static void sort(Object[] a)

Վերադասավորում է նշված զանգվածների օբյեկտները ըստ աճող կարգի համապատասխանացնելով էլեմենտների բնականոն կարգի: Նույն մեթոդը կարող է օգտագործվել բոլոր մյուս պարզունակ տվյալների տեսակների կողմից (Byte, short, Int և այլն)

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.