Դաս 17.1։ Java – Methods

0

void բանալի բառ

void բանալի բառը թույլ է տալիս մեզ ստեղծել այնպիսի մեթոդներ, որոնք չեն վերադարձնում արժեքը: Հետևյալ օրինակում մենք օգտագործում ենք void մեթոդը methodRankPoints, որը չի վերադարձնում որևէ արժեք: Այս մեթոդի կանչը պետք է լինի հայատարարություն: methodRankPoints (255.7); Սա Java հայտարարություն է, որը ավարտվում է կետ ստորակետով, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ օրինակում։

Օրինակ՝

public class ExampleVoid {

 

public static void main(String[] args) {

methodRankPoints(255.7);

}

 

public static void methodRankPoints(double points) {

if (points >= 202.5) {

System.out.println(“Rank:A1”);

}else if (points >= 122.4) {

System.out.println(“Rank:A2”);

}else {

System.out.println(“Rank:A3”);

}

}

Արդյունքը՝

Rank:A1

Պարամետրերի ացնում ըստ արժեքի

Գործընթացի ընթացքում պետք է արգումենտները պետք է փոխանցվեն։ Այն պետք է լինեն նույն կարգով՝ ըստ համապատասխան մեթոդի պարամետրերի։ Պարամետրերը կարող են փոխանցվել արժեքով կամ հղումով:

Պարամետրերի փոխացնումը ըստ արժեքի նշանակում է կանչել մեթոդ պարամետրով: Դրա միջոցով արգումենտի արժեքը փոխանցվում է պարամետրին:

Օրինակ

Հետևյալ օրինակը ցույց է տալիս պարամետրերի ացնում ըստ արժեքի։ Արգումնետի արժեքները մնում են նույնը, նույնիսկ մեթոդի կիրառումից հետո:

public class swappingExample {

 

public static void main(String[] args) {

int a = 30;

int b = 45;

System.out.println(“Before swapping, a = “ + a + ” and b = “ + b);

 

// Invoke the swap method

swapFunction(a, b);

System.out.println(“\n**Now, Before and After swapping values will be same here**:”);

System.out.println(“After swapping, a = “ + a + ” and b is “ + b);

}

 

public static void swapFunction(int a, int b) {

System.out.println(“Before swapping(Inside), a = “ + a + ” b = “ + b);

// Swap n1 with n2

int c = a;

a = b;

b = c;

System.out.println(“After swapping(Inside), a = “ + a + ” b = “ + b);

}

}

Արդյունքը՝

Before swapping, a = 30 and b = 45

Before swapping(Inside), a = 30 b = 45

After swapping(Inside), a = 45 b = 30

**Now, Before and After swapping values will be same here**:

After swapping, a = 30 and b is 45

Մեթոդի գերբեռնավորում/ method overloading

Երբ դասը ունի նույն անունով, բայց այլ պարամետրներով երկու կամ ավելի մեթոդներ, այն հայտնի է որպես method overloading, որը տարբերվում է overriding-ից (վերադասավորում), որում մեթոդն ունի նույն մեթոդի անվանումը, տեսակը, պարամետրերի քանակը և այլն:

Եկեք ուսումնասիրենք մի օրինակ։ Դիցուք, ցանկանում ենք գտնել երկակի տեսակի նվազագույն թիվը: Այնուհետև կներմուծվի overloading կանցեպտը նույն անունով, բայց տարբեր պարամետրերով երկու կամ ավելի մեթոդներ ստեղծելու համար։

Դա ներկայացված է հետևյալ օրինակում՝

Օրինակ՝

public class ExampleOverloading {

 

public static void main(String[] args) {

int a = 11;

int b = 6;

double c = 7.3;

double d = 9.4;

int result1 = minFunction(a, b);

// same function name with different parameters

double result2 = minFunction(c, d);

System.out.println(“Minimum Value = “ + result1);

System.out.println(“Minimum Value = “ + result2);

}

 

// for integer

public static int minFunction(int n1, int n2) {

int min;

if (n1 > n2)

min = n2;

else

min = n1;

 

return min;

}

// for double

public static double minFunction(double n1, double n2) {

double min;

if (n1 > n2)

min = n2;

else

min = n1;

 

return

Արդյունքը՝

Minimum Value = 6

Minimum Value = 7.3

Այս մեթոդները ընթեռնելի է դարձնում ծրագիրը: Այստեղ երկու մեթոդ է տրվում նույն անունով, բայց տարբեր պարամետրերով: Նվազագույն թվը ամբողջական է, իսկ արդյունքը՝ կրկնակի տիպի։

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.