Դաս 17.3։ Java – Methods

0

this բանալի բառը

Այս բանալի բառը օգտագործվում է Java-ում որպես հղում ներկայիս դասի օբյեկտին կամ կոնստրուկտորին: Օգտագործելով այն դուք կարող եք անդրադառնալ դասի անդամներին, ինչպիսիք են կոնտրուկտորները փոփոխականները եւ մեթոդները:

Նշում. this բանալի բառը օգտագործվում է բացառապես մեթոդների կամ կոնտրուկտների դեպքում։

download

Ընդհանրապես, this բանալի բառը օգտագործվում է հետևյալ դեպքերում `

  • instance փոփոխականները local փոփոխականներից տարբերակելու համար, եթե դրանք ունեն նույն անունները, կոնստրուկտոր կամ մեթոդը:

class Student {

int age;

Student(int age) {

this.age = age;

}

}

  • Մեկ այլ դասի ուրիշ տեսակի կոնստրուկտոր կանչելու համար (պարամետրավորված կոնստրուկտոր կամ նախնական)։ Այն հայտնի է որպես explicit constructor invocation։

class Student {

int age

Student() {

this(20);

}

Student(int age) {

this.age = age;

}

}

Օրինակ ՝

public class This_Example {

// Instance variable num

int num = 10;

This_Example() {

System.out.println(“This is an example program on keyword this”);

}

 

This_Example(int num) {

// Invoking the default constructor

this();

// Assigning the local variable num to the instance variable num

this.num = num;

}

public void greet() {

System.out.println(“Hi Welcome to Tutorialspoint”);

}

public void print() {

// Local variable num

int num = 20;

// Printing the local variable

System.out.println(“value of local variable num is : “+num);

// Printing the instance variable

System.out.println(“value of instance variable num is : “+this.num);

// Invoking the greet method of a class

this.greet();

}

public static void main(String[] args) {

// Instantiating the class

This_Example obj1 = new This_Example();

// Invoking the print method

obj1.print();

// Passing a new value to the num variable through parametrized constructor

This_Example obj2 = new This_Example(30);

// Invoking the print method again

obj2.print();

}

}

Արդյունքը՝

This is an example program on keyword this

value of local variable num is : 20

value of instance variable num is : 10

Hi Welcome to Tutorialspoint

This is an example program on keyword this

value of local variable num is : 20

value of instance variable num is : 30

Hi Welcome to Tutorialspoint

Variable Arguments(var-args)

 

JDK 1.5 հնարավորություն է տալիս փոխանցել միևնույն տիպի արգումենտների փոփոխական քանակ մեթոդին: Մեթոդի պարամետրը հայտարարված են հետևալ կերպ.

typeName… parameterName

Մեթոդում կարելի է նշել միայն մեկ փոփոխական չափսի պարամետր: Ցանկացած ռեգուլար պարամետր պետք է նախորդի դրան:

Օրինակ՝

public class VarargsDemo {

 

public static void main(String args[]) {

// Call method with variable args

printMax(34, 3, 3, 2, 56.5);

printMax(new double[]{1, 2, 3});

}

 

public static void printMax( double numbers) {

if (numbers.length == 0) {

System.out.println(“No argument passed”);

return;

}

 

double result = numbers[0];

 

for (int i = 1; i < numbers.length; i++)

if (numbers[i] > result)

result = numbers[i];

System.out.println(“The max value is “ + result);

}

}

Արդյունքը՝

The max value is 56.5

The max value is 3.0

finalize( ) Method

Այս մեթոդը կոչվում է finalize (), և այն կարելի է օգտագործել օբյեկտի գործունեության դադարեցման համար։

Օրինակ, դուք կարող եք օգտագործել finalize (),համոզվելու համար, որ այդ օբյեկտի պատկանող բաց ֆայլը փակ է:

finalize ()-ը դասին ավելացնելու համար պարզապես սահմանեք finalize( ) մեթոդը:

finalize() մեթոդում անհրաժեշտ է նշել այն գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեն մինչեւ օբյեկտի ոչնչացումը:

finalize () մեթոդը ունի հետևյալ՝ ընդհանուր ձևը

protected void finalize( ) {

// finalization code here

}

Այստեղ protected բանալի բառը առանձնահատկ դեր ունի, քանի որ այն խոչընդոտում մուտքը դեպի finalize( )՝ իր դասի սահմաններից դուրս սահմանված որևէ այլ կոդի համար:

Ինչը նշանակում է, որ դուք չեք կարող իմանալ, թե երբ finalize( ) կիրականացվի։

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.