Դաս – 11.1 Objective-C: Ֆունկցիայի կանչումը արժեքներով

0

Այս մեթոդի ժամանակ օգտագործվում է արգումենտերի ակտուալ արժեքները: Այս դեպքում ֆունկցիայի մեջ պարամետրերի հետ կատարված փոփոխությունները չեն ազդում argument-ի վրա:

Default կերպով Objective-C-ն կիրառում է call by value argument-ներ փոխանցելու համար:  Ենթադրենք՝ function swap()-ի սահմանումը հետևյալն է՝

/* function definition to swap the values */
- (void)swap: (int)num1 andNum2: (int)num2
{
  int temp;

  temp = num1; /* save the value of num1 */
  num1 = num2;  /* put num2 into num1 */
  num2 = temp; /* put temp into num2 */
 
  return;
}

Այժմ եկեք կանչենք  swap()՝ փոխանցելով իրական արժեքները, ինչպես որ հետևյալ օրինակում է՝

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface SampleClass:NSObject
/* method declaration */
- (void)swap: (int)num1 andNum2: (int)num2;
@end

@implementation SampleClass

- (void)swap: (int)num1 andNum2: (int)num2
{
  int temp;

  temp = num1; /* save the value of num1 */
  num1 = num2;  /* put num2 into num1 */
  num2 = temp; /* put temp into num2 */
  
}

@end

int main ()
{
  /* local variable definition */
  int a = 100;
  int b = 200;
  
  SampleClass *sampleClass = [[SampleClass alloc]init];

  NSLog(@"Before swap, value of a : %d\n", a );
  NSLog(@"Before swap, value of b : %d\n", b );
 
  /* calling a function to swap the values */
  [sampleClass swap:a andNum2:b];
 
  NSLog(@"After swap, value of a : %d\n", a );
  NSLog(@"After swap, value of b : %d\n", b );
 
  return 0;
}

Երբ կոմպիլացնենք և իրականացնենք այն , կստանանք հետևյալ արդյունքը՝

2013-09-09 12:12:42.011 demo[13488] Before swap, value of a : 100
2013-09-09 12:12:42.011 demo[13488] Before swap, value of b : 200
2013-09-09 12:12:42.011 demo[13488] After swap, value of a : 100
2013-09-09 12:12:42.011 demo[13488] After swap, value of b : 200

Սա ցուցադրում է որ չկա փոփոխություն արժեքների մեջ, չնայած որ դրանք փոխվել են ֆունկցիայի մեջ:

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.