Դաս13.2 – Android Development։ UI Layout-ներ

0

Նախագծի Ատրիբուտներ

Յորաքանչյուր նախագիծ ունի մի շարք ատրիբուտներ, որոնք բացատրում են նախածի վիզուալ հատկությունները: Կան մի քանի ընդհանուր ատրիբուտներ նախագծերում, և կան ատրիբուտներ, որոնք հատուկ են հենց այդ նախագծին: Հետևյալները ընդհանուր ատրիբուտներ են, և կարող են գործել բոլոր նախագծերի համար:

Sr.No Ատրիբուտ & Նկարագրություն
1 android:id

Սա ID-ն է, որը եզակիորեն նույնականացնում է view-ն:

2 android:layout_width

Սա նախագծի լայնությունն է:

3 android:layout_height

Սա նախագծի երկարությունն է:

4 android:layout_marginTop

Սա նախագծի վերևի մասի հավելյալ տարածքն է:

5 android:layout_marginBottom

Սա նախագծի ներքևի մասի հավելյալ տարածքն է:

6 android:layout_marginLeft

Սա նախագծի ձախ մասի հավելյալ տարածքն է:

7 android:layout_marginRight

Սա նախագծի աջ մասի հավելյալ տարածքն է:

8 android:layout_gravity

Սա հատկորոշում է, թե ինչպես է երեխայի View-երը տեղավորված:

9 android:layout_weight

Սա հատկորոշում է, թե նախագծում որքան հավելյալ տարածք է պետք View-ին հատկացնելու համար:

10 android:layout_x

Սա հատկորոշում է նախագծի  x-կորդինատը:

11 android:layout_y

Սա հատկորոշում է նախագծի  y-կորդինատը:

12 android:layout_width

Սա նախագծի լայնությունն է:

13 android:layout_width

Սա նախագծի լայնությունն է:

14 android:paddingLeft

Սա նախագծի ձախ լիցքն է:

15 android:paddingRight

Սա նախագծի աջ լիցքն է:

16 android:paddingTop

Սա նախագծի վերևի լիցքն է:

17 android:paddingBottom

Սա նախագծի ներքևի լիցքն է:

Այստեղ լայնությունը և երկարությունը նախագծի չափերն են, որոնք կարող են հատկորոշվել dp (Density-independent Pixels), sp ( Scale-independent Pixels), pt ( Points which is 1/72 of an inch), px( Pixels), mm ( Millimeters) և in (inches) տերմիններով:

Կարող եք հատկորոշել լայնությունը և երկարությունը ճշգրիտ չափումներով, բայց շատ հաճախ կօգտաործեք այդ բաղադրիչներից մեկը, տեղադրելու լայնությունը կամ երկարությունը−

  • android:layout_width=wrap_contentասում է ձեր view-ի պահանջված չափսը:
  • android:layout_width=fill_parentասում է ձեր view-ին դառնալ իր ծնող view-ի նման մեծ:

Ձգողության ատրիբուտը կարևոր դեր է խաղում view օբյկետի դիրքորոշման համար և կարող է վերցնել մի կամ մի քանի հետևյալ բազադրիչնեչի արժեքներ:

Բաղադրիչ Արժեք Նկարագրություն
Վերևի 0x30 Հրեք օբյկենտերը դեպի վերևի ծրար, առանց չափսը փոխելու:
Ներքևի 0x50 Հրեք օբյկենտերը դեպի ներքևի ծրար, առանց չափսը փոխելու:
Ձախ 0x03 Հրեք օբյկենտերը դեպի ձախ ծրար, առանց չափսը փոխելու:
Աջ 0x05 Հրեք օբյկենտերը դեպի աջ ծրար, առանց չափսը փոխելու:
ուղղահայաց_կենտրոն 0x10 Տեղադրեք օբյկետը իր ծրարի  ուղղահայաց կենտրոնում, առանց չափսը փոխելու:
fill_ուղղահայաց 0x70 Մեծացրեք օբյեկտի ուղղահայաց չափսը, եթե կարիք կա, ապա այն լցնում է ծրարը:
հորիզոնական_կենտրոն 0x01 Տեղադրեք օբյկետը իր ծրարի  հորիզոնական կենտրոնում, առանց չափսը փոխելու:
fill_հորիզոնական 0x07 Մեծացրեք օբյեկտի հորիզոնական չափսը, եթե կարիք կա, ապա այն լցնում է ծրարը:
կենտրոն 0x11 Եղադրեք օբյեկտը իր ծրարի  կենտրոնում հորիզոնական և ուղղահայց առանցքներում, առանց չափսը փոխելու:
լրացում 0x77 Մեծացրեք օբյեկտի հորիզոնական և ուղղահայաց չափսը, եթե կարիք կա, ապա այն լցնում է ծրարը:
սեղմիչ_ուղղահայաց 0x80 Հավելյալ տարբերակը, որը կարող է տեղադրվել վերևի և ներքևի ծայրերում: Սեղմիչը հիմնված կլինի ուղղահայաց ձգողությունում. Վերևի ձգողականությունը կսեղմի ներքևի ծայրը, իսկ ներքևի ձգողականությունը կսեղմի վերևի ծայրը:
սեղմիչ_հորիզոնական 0x08 Սեղմիչը հիմնված կլինի հորիզոնական ձգողությունում. Վերևի ձգողականությունը կսեղմի ներքևի ծայրը, իսկ ներքևի ձգողականությունը կսեղմի վերևի ծայրը:
սկիզբ 0x00800003 Հրեք օբյեկտը ծրարի սկզբի մաս, առանց փոխելու չափսը:
վերջ 0x00800005 Հրեք օբյեկտը ծրարի վերջի մաս, առանց փոխելու չափսը:

View Նույնացում

view օբյեկտը կարող է ունենալ նշանակված յուրահատուկ ID ,որը կճանաչի  View-ն եզակիորեն ծառի շրջանակներում: ID-ի շարահյուսությունը, XML tag-ի ներսում −

android:id="@+id/my_button"

Հետևյալը կարճ նկարագրություն է @ և + նշանների −

  • Շնիկ-խորհրդանիշը (@) լարի սկզբում նշանակում է, որ XML վերլուծիչը և ընդլայնեք ID լարի մյուս մասը և  ճանաչեք այն որպես ID ռեսուրս:
  • Պլյուս-խորհրդանիշը (+) նշանակում է, որ սա նոր ռեսուրսի անուն է, որը պետք է ստեղծվի և ավելացվի մեր ռեսուրսներին: Ստեղծելու  view օբյեկտի օրինակ  և գրավելու այն նախագծից, օգտագործելով−
Button myButton = (Button) findViewById(R.id.my_button);

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.