Դաս 13: Event-ներ

0

Ի՞նչ է event-ը

JavaScript-ի փոխազդեցությունը HTML-ի հետ հանդիպում են event-ների ընթացքում, որոնք հիմնականում տեղի են ունենում, երբ օգտատերը կամ բրաուզերը էջին մանիպուլյացիայի են ենթարկում:

Երբ էջը բեռնվում է, այն կոչվում է event: Երբ օգտատերը կոճակի է սեղմում, այդ կլիկը նույնպես event է կոչվում: Event-ներ են նաև համարվում պատուհան փակելը, ուրիշ կոճակներին սեղմելը և այլն:

Developer-ները կարող են օգտագործել այս event-ները JavaScript-ի կոդավորված պատասխաններ կատարելու համար:

Event-ները Document Object Model (DOM) Level 3-ի մասն են հանդիսանում, և յուրաքանչյուր HTML էլեմենտ իր մեջ ներառում է event-ների շարք, որոնք կարող են խթանել JavaScript-ի կոդը:

onclick event-ի տեսակ

Սա ամենահաճախ օգտագործվող event-ի տեսակն է, որը տեղի է ունենում, երբ օգտատերը մկնիկի ձախ կլիկ է անում:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function sayHello() { document.write (“Hello World”)

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p> Սեղմեք հետևյալ կոճակը, արդյունքը տեսնելու համար</p>

<input type=”button” onclick=”sayHello()” value=”Say Hello” />

</body>

</html>

Արդյունք
Սեղմեք հետևյալ կոճակը,արդյունքը տեսնելու համար

Say Hello

onsubmit event-ի տեսակ

onsubmit-ը event է, որն տեղի է ունենում, երբ փորձում եք հայտ ներկայացնել: Կարող եք ձեր վավերացման ձևը տեղադրել event-ի տեսակի դեմ:

Օրինակ՝

Հետևյալ օրինակը ցույց է տալիս, ինչպես օգտագործել onsubmit-ը: Նախքան վեբ սերվերին հայտ ներկայացնելը ներկայացնում ենք validate() ֆունկցիան:Եթե validate() ֆունկցիան ճիշտ է վերադառնում, հայտը կներկայացվի, հակառակ դեպքում տվյալները չեն ներկայացվի:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function validation() {

all validation goes here

………

return either true or false

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<form method=”POST” action=”t.cgi” onsubmit=”return validate()”>

…….

<input type=”submit” value=”Submit” />

</form>

</body>

</html>

onmouseover և onmouseout

Այս երկու event-ները կօգնեն ձեզ գեղեցիկ նկարի էֆեկտներ նաև տեքստեր ստեղծելու գործում: Onmouseover event-ը գործի է դրվում, երբ մկնիկը ինչ-որ էլեմենտի եք մոտեցնում,իսկ onmouseout-ը գործի է դրվում, երբ մկնիկը էլեմենտից դուրս եք տանում:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function over() {

document.write (“Mouse Over”);

}

function out() {

document.write (“Mouse Out”);

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Bring your mouse inside the division to see the result:</p> <div onmouseover=”over()” onmouseout=”out()”>

<h2> This is inside the division </h2> </div>

</body>

</html>

Արդյունք

Մկնիկը բաժնի ներսում դրեք, արդյունքը տեսնելու համար

Սա բաժնի ներսն է

HTML-ի 5 ստնադարտ Event-ները

Ներքևում ներկայացված են HTML-ի 5 ստնադարտ Event-ները:

Հատկություն Արժեք Նկարագրություն
Offline script Սկսվում է, երբ փաստաթուղթը offline է գնում
Onabort script Սկսվում է ձախողված event-ի դեպքում
onafterprint script Սկսվում է փաստաթղթի տպագրումից հետո
onbeforeonload script Սկսվում է մինչև փաստաթղթի վերբեռնվելը
onbeforeprint script Սկսվում է մինչև փաստաթղթի տպագրումը
onblur script Սկսվում է, երբ պատուհանը ֆոկուսը կորցնում է
oncanplay script Սկսվում է, երբ  մեդիան կարող է միանալ, բայց հնարավոր է կանգ առնի արգելակման պատճառով
oncanplaythrough script Սկսվում է, երբ  մեդիան կարող է միանալ վերջում, առանց արգելակման խնդիրների
onchange script Սկսվում է, երբ  էլեմենտ է փոխվում
onclick script Սկսվում է մկնիկի կլիկից
oncontextmenu script Սկսվում է, երբ համատեքստի մենյուն սկսվում է
ondblclick script Սկսվում է մկնիկի կրկնակի կլիկից
ondrag script Սկսվում է, երբ էլեմենտ է տեղաշարժվում
ondragend script Սկսվում է գործունեության վերջում
ondragenter script Սկսվում է, երբ էլեմենտը տեղաշարժվում է վավերական թիրախային տարածք
ondragleave script Սկսվում է, երբ էլեմենտը լքում է վավերական տարածքը
ondragover script Սկսվում է, երբ էլեմենտը տեղաշարժվում է վավերական թիրախի տարածքից
ondragstart script Սկսվում է գործունեության սկզբում
ondrop script Սկսվում է, երբ տեղաշարժված էլեմենտը նվազում է
ondurationchange script Սկսվում է, երբ մեդիայի երկարությունը փոխվում է
onemptied script Սկսվում է, երբ մեդիայի ռեսուրսային տարը հանկարծակի դատարկվում է
onended script Սկսվում է, երբ մեդիան վերջին է հասնում
onerror script Սկսվում է, երբ սխալմունք է տեղի ունենում
onfocus script Սկսվում է, երբ պատուհանը ֆոկուս է ձեռք բերում
onformchange script Սկսվում է, երբ ձևաչափ է փոխվում
onforminput script Սկսվում է, երբ ձևաչափը օգտագործողի մուտքագրում է ձեռք բերում
onhaschange script Սկսվում է, երբ փաստաթուղթը ենթակա է փոփոխման
oninput script Սկսվում է, երբ էլեմենտը օգտագործողի մուտքագրում է ձեռք բերում
oninvalid script Սկսվում է, երբ էլեմենտը անվավեր է
onkeydown script Սկսվում է, երբ առանցքը սեղմված է
onkeypress script Սկսվում է, երբ առանցքը սեղմված է և բաց թողնված
onkeyup script Սկսվում է, երբ առանցքը բաց թողնված է
onload script Սկսվում է, երբ փաստաթուղթը վերբեռնվում է
onloadeddata script Սկսվում է, երբ մեդիայի տվյալները վերբեռնված են
onloadedmetadata script Սկսվում է, երբ մեդիայի տվյալները և տևողությունը վերբեռնված են
onloadstart script Սկսվում է, երբ բրաուզերը մեդիայի տվյալներն է վերբեռնում
onmessage script Սկսվում է, երբ նամակը սկսվում է
onmousedown script Սկսվում է, երբ մկնիկի կոճակը սեղմվում է
onmousemove script Սկսվում է, երբ մկնիկը շարժվում է
onmouseout script Սկսվում է, երբ մկնիկը շարժվում է էլեմենտից դուրս
onmouseover script Սկսվում է, երբ մկնիկը շարժվում է էլեմենտի վրայով
onmouseup script Սկսվում է, երբ մկնիկի կոճակը բաց է թողնվում
onmousewheel script Սկսվում է, երբ մկնիկի անիվը պտտվում է
onoffline script Սկսվում է, երբ  փաստաթուղթը offline է գնում
onoine script Սկսվում է, երբ  փաստաթուղթը online է գալիս
ononline script Սկսվում է, երբ  փաստաթուղթը online է գալիս
onpagehide script Սկսվում է, երբ  պատուհանը թաքնված է
onpageshow script Սկսվում է, երբ  պատուհանը տեսանելի է դառնում
onpause script Սկսվում է, երբ  մեդիայի տվյալները դադարի մեջ են
onplay script Սկսվում է, երբ  մեդիայի տվյալները գործում են
onplaying script Սկսվում է, երբ  մեդիան գործում է
onpopstate script Սկսվում է, երբ  window-ի պատմությունը փոխվում է
onprogress script Սկսվում է, երբ  բրաուզերը բեռնում է մեդիայի տվյալները
onratechange script Սկսվում է, երբ  մեդիայի տվյալների տոկոսադրույքը փոխվում է
onreadystatechange script Սկսվում է, երբ  պատրաստի վիճակը փոխվում է
onredo script Սկսվում է, երբ  փաստաթուղտը կրկնվում է
onresize script  Սկսվում է, երբ պատուհանի չափսերը վերափոխվում են
onscroll script Սկսվում է, երբ  էլեմենտի scrollbar-ը պտտվում է
onseeked script Սկսվում է, երբ  մեդիայի էլեմենտը հատկություն է փնտրում, որը այլևս ճիշտ չէ
onseeking script Սկսվում է, երբ  մեդիայի էլեմենտը հատկություն է փնտրում, որը ճիշտ է
onselect script Սկսվում է, երբ  էլեմենտը ընտրվում է
onstalled script Սկսվում է, երբ  մեդիայի տվյալները բեռնելու խնդիր կա
onstorage script Սկսվում է, երբ  փաստաթուղթը վերբեռնվում է
onsubmit script Սկսվում է, երբ  հայտը տեղադրված է
onsuspend script Սկսվում է, երբ բրաուզերը մեդիայի տվյալները բեռնելմ է,բայց կանգ է առնում նախքան տվյալների բեռնվելը
ontimeupdate script Սկսվում է, երբ  մեդիան փոխում է գործելու իր դիրքը
onundo script Սկսվում է, երբ  փաստաթուղթը հետ քայլ է անում
onunload script Սկսվում է, երբ  օգտագործողը թողնում է փաստաթուղթը
onvolumechange script Սկսվում է, երբ  մեդիան փոխում է ձայնը, նաև երբ ձայնը “mute”-ի վրա է
onwaiting script Սկսվում է, երբ  մեդիան դադարել է գործելուց, բայց սպասում է շարունակվելու

 Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.