Դաս 14.3 Objectiv C։ Զանգվածի վերադարձը ֆունկցիայից Objective-C-ում

0

Objective-C-ն թույլ չի տալիս վերադարձնել ամբողջ զանգածը որպես ֆունկցիայի argument: Այնուամենայնիվ, Դուք կարող եք վերադարձնել pointer-ը զանգվածին՝ նշելով զանգվածի անունը առանց ինդեքսի:   Pointer-ների մասին ավելին կիմանաք հաջորդ դասում:

Եթե ցանկանում եք ֆունկցիայից վերադարձնել միաչափ զանգված, պետք է հայտարարեք pointer վերադարձնող ֆունկցիա՝

int * myFunction()
{
.
.
.
}

Պետք է հիշել նաև, որ Objective-C-ն չի թույլատրում վերադարձնել լոկալ փոփոխականի հասցեն ֆունկցիայից դուրս, այսպիսով, Դուք պետք է լոկալ փոփոխականը սահմանեք որպես ստատիկ փոփոխական:

Այժմ, պատկերացրե՛ք հետևյալ ֆունկցիան, որը տալու է 10 պատահական թվեր և վերադարձնելու է դրանք զանգվածի միջոցով՝

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface SampleClass:NSObject

- (int *) getRandom;

@end

@implementation SampleClass

/* function to generate and return random numbers */
- (int *) getRandom
{
 static int r[10];
 int i;

 /* set the seed */
 srand( (unsigned)time( NULL ) );
 for ( i = 0; i < 10; ++i)
 {
   r[i] = rand();
   NSLog( @"r[%d] = %d\n", i, r[i]);

 }

 return r;
}

@end

/* main function to call above defined function */
int main ()
{
  /* a pointer to an int */
  int *p;
  int i;

  SampleClass *sampleClass = [[SampleClass alloc]init];
  p = [sampleClass getRandom];
  for ( i = 0; i < 10; i++ )
  {
    NSLog( @"*(p + %d) : %d\n", i, *(p + i));
  }

  return 0;
}

Երբ վերոնշյալ կոդը կոմպիլացվում և իրականացվում է, այն տալիս է հետևյալ արդյունքը՝

2013-09-14 03:22:46.042 demo[5174] r[0] = 1484144440
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[1] = 1477977650
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[2] = 582339137
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[3] = 1949162477
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[4] = 182130657
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[5] = 1969764839
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[6] = 105257148
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[7] = 2047958726
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[8] = 1728142015
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] r[9] = 1802605257
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 0) : 1484144440
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 1) : 1477977650
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 2) : 582339137
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 3) : 1949162477
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 4) : 182130657
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 5) : 1969764839
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 6) : 105257148
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 7) : 2047958726
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 8) : 1728142015
2013-09-14 03:22:46.043 demo[5174] *(p + 9) : 1802605257

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.