Դաս 16 – iOS Development: Քարտեզների Մուտքագրում

0

Քարտեզները միշտ օգնում են մեզ տեղանքներ գտնելու համար: Քարտեզները ինտեգրված են iOS-ում օգտագործելով MapKit-ի շրջանակը:

Քայլեր

Քայլ 1. Ստեղծեք պարզ view-based application:

Քայլ 2. Ընտրեք ձեր պրոյեկտի ֆայլը, ապա ընտրեք թիրախները և ավելացրեք  MapKit.framework-ը:

Քայլ 3. Մենք պետք է նաև ավելացնենք Corelocation.framework:

Քայլ 4. Ավելացրեք MapView  ViewController.xib-ում և ստեղծեք ibOutlet և անվանեք այն mapView:

Քայլ 5. Ստեղծեք նոր ֆայլ ընտրելով File-> New -> File… -> ընտրեք Objective C class և սեղմեք next:

Քայլ 6. Անվանեք class-ը որպես MapAnnotation “sub class of”-ի հետ որպես NSObject.

Քայլ 7. Ընտրեք  create:

Քայլ 8. Թարմացրեք MapAnnotation.h-ը հետևյալ կերպ:

#import <Foundation/Foundation.h>
#import <MapKit/MapKit.h>

@interface MapAnnotation : NSObject<MKAnnotation>
@property (nonatomic, strong) NSString *title;
@property (nonatomic, readwrite) CLLocationCoordinate2D coordinate;

- (id)initWithTitle🙁NSString *)title andCoordinate:
 (CLLocationCoordinate2D)coordinate2d;

@end

Քայլ 9. Թարմացրեք MapAnnotation.m-ը հետևյալ կերպ−

#import "MapAnnotation.h"

@implementation MapAnnotation
-(id)initWithTitle🙁NSString *)title andCoordinate:
 (CLLocationCoordinate2D)coordinate2d{  
  self.title = title;
  self.coordinate =coordinate2d;
  return self;
}
@end

Քայլ 10. Թարմացրեք ViewController.h-ը հետևյալ կերպ−

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <MapKit/MapKit.h>
#import <CoreLocation/CoreLocation.h>
@interface ViewController : UIViewController<MKMapViewDelegate>
{
  MKMapView *mapView;
}
@end

Քայլ 11. Թարմացրեք ViewController.m-ը հետևյալ կերպ−

#import "ViewController.h"
#import "MapAnnotation.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  mapView = [[MKMapView alloc]initWithFrame:
  CGRectMake(10, 100, 300, 300)];
  mapView.delegate = self;
  mapView.centerCoordinate = CLLocationCoordinate2DMake(37.32, -122.03);
  mapView.mapType = MKMapTypeHybrid;
  CLLocationCoordinate2D location;
  location.latitude = (double) 37.332768;
  location.longitude = (double) -122.030039;
  // Add the annotation to our map view
  MapAnnotation *newAnnotation = [[MapAnnotation alloc]
  initWithTitle:@"Apple Head quaters" andCoordinate:location];
  [mapView addAnnotation:newAnnotation];
  CLLocationCoordinate2D location2;
  location2.latitude = (double) 37.35239;
  location2.longitude = (double) -122.025919;
  MapAnnotation *newAnnotation2 = [[MapAnnotation alloc] 
  initWithTitle:@"Test annotation" andCoordinate:location2];
  [mapView addAnnotation:newAnnotation2];
  [self.view addSubview:mapView];
}
// When a map annotation point is added, zoom to it (1500 range)
- (void)mapView🙁MKMapView *)mv didAddAnnotationViews🙁NSArray *)views
{
  MKAnnotationView *annotationView = [views objectAtIndex:0];
  id <MKAnnotation> mp = [annotationView annotation];
  MKCoordinateRegion region = MKCoordinateRegionMakeWithDistance
  ([mp coordinate], 1500, 1500);
  [mv setRegion:region animated:YES];
  [mv selectAnnotation:mp animated:YES];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
  [super didReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

@end

Արդյունք

Երբ հավելավծում ենք կտեսնենք հետևյալ արդյունքը −

mapoutput1

Երբ քարտեզը վերև բարրացնենք, կստանանք արդյունքը ինչպես պատկերված

mapoutput2

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.