Դաս 21: Number (մաս 2)

0

Number-ի մեթոդներ

Number-ի օբյեկտը ներառում է միայն դեֆոլտ մեթոդներ, որոնք յուրաքանչյուր օբյեկտի նկարագրությունն են:

Մեթոդներ Նկարագրություն
toExponential() Ստիպում է թվին ցուցադրել էքսպոնենտալ նշում, նույնիսկ եթե թիվը շարքում է, որտեղ JavaScript –ը սովորաբար օգտագործում է սնդարտ նշում:
toFixed() Ձևաչափում է թիվը հատուկ թվի աջ կողմի տասնորդական թվանշաններով
toLocaleString() Լարային արժեք է վերադարձնում ներկա թվի տարբերակին,որը կարող է տարբերվել ըստ բրաուզերի կարգավորումների
toPrecision() Բացատրում է  քանի թվանիշ է ցուցադրում թիվը
toString() Վերադարձնում է թվի արժեքի լարի նկարագրությունը
valueOf() Վերադարձնում է թվի արժեքը

 

toExponential ()

Այս մեթոդը վերադարձնում է թվի օբյեկտ ներկայացնող լար էքսպոնենտալ նշումում:

Շարահյուսություն (Syntax)

number.toExponential( [fractionDigits] )

 

Պարամետրի մանրամասներ

fractionDigits: Տասնորդական կետից հետ թվանշանների թիվը ներկայացնող ամբողջ թիվ: Դեֆոլտ է անյքան թվանշանների, որքան անհրաժեշտ է թիվ հատկորոշելու համար:

Վերադարձող արժեք

Լար ներկայացնող թվի օբյեկտը էքսպոնենտալ նշման մեջ մեկ թվանշանով մինչև տասնորդական կետը, կլորացվում է դեպի fractionDigits թվանշանները տեսանորդական կետից հետո: Եթե fractionDigits փաստարկը բաց թողնված է, թվանշանների թվին տասնորդական կետից հետո դեֆոլտ է անհրաժեշտ թվանշանների համար՝ներկայացնելու յուրահատուկ արժեք:

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>Javascript Method toExponential()</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num=77.1234;

var val = num.toExponential();

document.write(“num.toExponential() is : ” + val );

document.write(“<br />”);

val = num.toExponential(4);

document.write(“num.toExponential(4) is : ” + val );

document.write(“<br />”);

val = num.toExponential(2);

document.write(“num.toExponential(2) is : ” + val);

document.write(“<br />”);

val = 77.1234.toExponential();

document.write(“77.1234.toExponential()is : ” + val );

document.write(“<br />”);

val = 77.1234.toExponential();

document.write(“77 .toExponential() is : ” + val);

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

num.toExponential() is : 7.71234e+1

num.toExponential(4) is : 7.7123e+1

num.toExponential(2) is : 7.71e+1

77.1234.toExponential()is : 7.71234e+1

77 .toExponential() is : 7.71234e+1

 

toFixed ()

Այս մեթոդը ձևափոխում է թիվը հատուկ թվի թվանշաններով:

number.toFixed( [digits])

 

Պարամետրի մանրամասներ

digits: Թվանիշների քանակ, որոնք հայտնվում են տասնորդական կետից հետո:

Վերադարձող արժեք

Թվի լարի ներկայացում, որը չի օգտագործում էքսպոնենտալ նշում և ունի թվանիշների կոնկրետ քանակ:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript toFixed() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num=177.1234;

document.write(“num.toFixed() is : ” + num.toFixed());

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toFixed(6) is : ” + num.toFixed(6));

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toFixed(1) is : ” + num.toFixed(1));

document.write(“<br />”);

document.write(“(1.23e+20).toFixed(2) is:” +(1.23e+20).toFixed(2));

document.write(“<br />”); document.write(“(1.23e-10).toFixed(2) is : ” +(1.23e-10).toFixed(2));

</script>

</body>

</html>

 

  Արդյունք

num.toFixed() is : 177 num.toFixed(6) is : 177.123400

num.toFixed(1) is : 177.1

(1.23e+20).toFixed(2) is:123000000000000000000.00

(1.23e-10).toFixed(2) is : 0.00

 

toLocaleString ()

Այս մեթոդը թվի օբյեկտը փոխակերպում է դյուրընթեռնելի լարի, օգտագործելով շրջակա միջավայրի տեղանքը:

Շարահյուսություն (Syntax)

number.toLocaleString()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է դյուրընթեռնելի լարը ներկայացնող թիվը, օգտագործելով շրջակա միջավայրի տեղանքը:  

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript toLocaleString() Method </title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num = new Number(177.1234);

document.write( num.toLocaleString());

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

177.123

 

toPrecision ()

Այս մեթոդը  վերադարձնում է լար ներկայացնող թվի օբյեկտ նշված ճշգրտությամբ:

Շարահյուսություն (Syntax)

number.toPrecision( [ precision ] )

 

Պարամետրի մանրամասներ

precision: Տասնորդական կետից հետ թվանշանների թիվը ներկայացնող ամբողջ թիվ:

Return Value

Վերադարձնում է լար ներկայացնող թվի օբյեկտ էքսպոնենտալ նշումում:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript toPrecision() Method </title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num = new Number(7.123456);

document.write(“num.toPrecision() is ” + num.toPrecision());

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toPrecision(4) is ” + num.toPrecision(4));

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toPrecision(2) is ” + num.toPrecision(2));

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toPrecision(1) is ” + num.toPrecision(1));

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

num.toPrecision() is 7.123456

num.toPrecision(4) is 7.123

num.toPrecision(2) is 7.1

num.toPrecision(1) is 7 

 

toString ()

Այս մեթոդը վերադարձնում է լար ներկայացնող նշված օբյեկտը: toString() մեթոդը վերլուծում է իր առաջին փաստարկը  փորձում է վերադարձնել լարի ներկայացումը նշված կոդում (base):

Շարահյուսություն (Syntax)

number.toString( [radix])

 

Պարամետրի մանրուքներ

radix:  2 և 36  ընկած ամբողջ թիվը հատկորոշելու բազան ներկայացնելու թվային արժեքներ:

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տող ներկայացնող նշված օբյեկտը

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript toString() Method </title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num = new Number(15);

document.write(“num.toString() is ” + num.toString());

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toString(2) is ” + num.toString(2));

document.write(“<br />”);

document.write(“num.toString(4) is ” + num.toString(4));

document.write(“<br />”);

</script>

</body>

</html>

 

 Արդյունք

num.toString() is 15

num.toString(2) is 1111

num.toString(4) is 33

 

valueOf ()

Այս մեթոդը վերադարձնումէ նշված թիվ օբյեկտի պարզ արժեքը:

Շարահյուսություն (Syntax)

number.valueOf()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է նշված թիվ օբյեկտի պարզ արժեքը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript valueOf() Method </title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num = new Number(15.11234);

document.write(“num.valueOf() is ” + num.valueOf());

</script>

</body>

 

</html>

 

Արդյունք

 num.valueOf() is 15.11234

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.