Դաս 24: String (մաս 3)

0

String HTML Wrappers

Ներկայացված են մեթոդներ, որոնք վերադարձնում են տողը համապատասխան HTML tag-ում:

Մեթոդ Նկարագրություն
anchor() HTML-ի  խարիսխ է ստեղծում, որը օգտագործվում է որպես hypertext-ային թիրախ:
big() Տող է ստեղծում, որը ցուցադրվում է մեծ տառաշարում, ասես<մեծ>  tag-ում է:
blink() Տող է ստեղծում ասես  <blink> tag-ում է:
bold() Տող է ստեղծում, որը ցուցադրվում է bold-ում, ասես <b> tag-ում է:
fixed() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի fixed-pitch տառատեսակում, ասես <tt> tag-ում է:
fontcolor() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի նշված գույնում, ասես <font color=”color”> tag-ում է:
fontsize() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի նշված տառատեսակի չափով, ասես <font size=”size”>-ում է:
italics() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը լինի italic, ասես <i> tag-ում է:
link() HTML hypertext հղում է ստեղծում, որը պահանջում է ուրիշ URL
small() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի փոքր տառատեսակով,ասես <small> tag-ում է:
strike() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես struck-out text, ասես <strike> tag-ում լինի:
sub() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես subscript, ասես <sub> tag-ում է:
sup() Պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես superscript, ասես <sup> tag-ում է:

anchor()

Այս մեթոդը HTML-ի  խարիսխ է ստեղծում, որը օգտագործվում է որպես hypertext-ային թիրախ:

Շարահյուսություն (Syntax) 

string.anchor( anchorname )

 

Փաստարկի մանրամասներ

anchorname:  Խարիսխի համար անուն է սահմանում:

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է լարը anchor tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String anchor() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert (str.anchor( “myanchor” ));

</script>

</body>

</html> 

 

 Արդյունք

<a name=”myanchor”>Hello world</a>

 

big()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի մեծ տառաշարում, ասես<մեծ>  tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.big()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <big> tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String big() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.big());

</script>

</body>

</html> 

 

Արդյունք

<big>Hello world</big>

  

blink ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը փայլի, ասես BLINK tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.blink( )

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <blink> tag-ով.

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String blink() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.blink());

</script>

</body>

</html> 

 

 Արդյունք

<blink>Hello world</blink>

 

bold ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես bold, ասես <b> tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.bold( )

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է լարը <bold> tag-ով.

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String bold() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.bold());

</script>

</body>

</html> 

 

Արդյունք

<b>Hello world</b>

 

fixed ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի fixed-pitch տառատեսակում, ասես <tt> tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.fixed( )

  

Վերադարձող արժեք

Վերադառնում է տողը <tt> tag-ով:

Example

<html>

<head>

<title>JavaScript String fixed() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.fixed());

</script>

</body>

</html> 

 

 Արդյունք

<tt>Hello world</tt>

 

fontColor ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի նշված գույնում, ասես <font color=”color”> tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.fontColor( color)

 

Փաստարկի մանրամասներ

color:  տողը արտահայտում է գույնը, որպես տասնվեցական RGB եռյակ:

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <font color=”color”> tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String fontcolor() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.fontcolor( “red” ));

</script>

</body>

</html> 

 

Արդյունք

<font color=”red”>Hello world</font>

 

 fontsize ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի նշված տառատեսակի չափով, ասես <font size=”size”>-ում է:

 Շարահյուսություն (Syntax)

string.fontsize( size )

 

Փաստարկի մանրամասններ

size: Ամբողջ թիվը 1 և 7-ի միջև է:

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <font size=”size”> tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String fontsize() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.fontsize( 3 ));

</script>

</body>

</html> 

 Արդյունք

<font size=”3″>Hello world</font>

 

italics ()                

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը լինի italic, ասես <i> tag-ում է:

 Շարահյուսություն (Syntax)

string.italics ( )

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <i> tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String italics() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.italics( ));

</script>

</body>

</html> 

 

Արդյունք

<i>Hello world</i>

 

link ()

Այս մեթոդում HTML hypertext հղում է ստեղծում, որը պահանջում է ուրիշ URL :

Շարահյուսություն (Syntax)

string.link ( hrefname )

 

Փաստարկի մանրամասներ

hrefname: Ցանկացած տող, որը հատկանշում է  A tag-ի HREF-ը, պետք է վավեր URL լինի:

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <a> tag-ով:

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String link() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

var URL = “http://www.tutorialspoint.com”;

alert(str.link( URL ));

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

<a href = “http://www.tutorialspoint.com”>Hello world</a>

  

small ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի փոքր տառատեսակով,ասես <small> tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.small ( )

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <small> tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String small() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.small());

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

<small>Hello world</small>

 

strike ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես struck-out text, ասես <strike> tag-ում լինի:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.strike ( )

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <strike> tag-ով:

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String strike() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.strike());

</script>

</body>

</html> 

 

Արդյունք

<strike>Hello world</strike>

 

sub()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես subscript, ասես <sub> tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.sub ( )

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տողը <sub> tag-ով:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String sub() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.sub());

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

<sub>Hello world</sub>

 

sup ()

Այս մեթոդը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի տողը ցուցադրվի որպես superscript, ասես <sup> tag-ում է:

Շարահյուսություն (Syntax)

string.sup()

 

Վերադարձող արժեք

Returns the string with <sup> tag.

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript String sup() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var str = new String(“Hello world”);

alert(str.sup());

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

<sup>Hello world</sup>

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.