Դաս 28: Date (Մաս 1)

0

Date() օբյեկտը տվյալների տեսակ է, կառուցված JavaScript լեզվում: Տվյալների օբյկետները ստեղծված են   new Date()-ով:

Երբ Date() օբյեկտի հետ հնարավոր է աշխատել տարբեր մեթոդներ օգտագործելով: Մեթոդների մեծամասնությունը թույլ են տալիս լրացնել օբյեկտի տարիի, ամսվա, օրվա, ժամվա, րոպեի, վարկյանի վանդակները, օգտագործելով տեղային ժամը կամ  UTC-ը:.

ECMAScript ստանդարտը պահանջում է Date() օբյեկտին ներկայացնել օրը և ժամը, 1/1/1970-ից 100 միլիոն օր առաջ և հետո: Մոտավորապես 273,785 տարի, որպեսզի JavaScript-ը կարողանա օրը և ժամը ներկայացնի մինչև 275755 թվականը:

Շարահյուսություն(Syntax)

new Date( )

new Date(milliseconds)

new Date(datestring)

new Date(year,month,date[,hour,minute,second,millisecond ])

 

Պարամետրերի նկարագրությունները

 • No Argument: Առանց փաստարկի, Տվյալներ() constructor-ը ստեղծում է Սվյալներ օբյկետը ներկա ժամանակի համար:
 • milliseconds: Երբ մեր թվային փաստարկը անցնում է, այն համարվում է միլիվարյանում տվյալների ներքին թվային ներկայացուցչություն, որը վերադառնում է getTime() մեթոդով:
 • datestring: Երբ մի լարի փաստարկը անցնում է, այն ամսաթվի լարի ներկայացուցչությունն է,parse() մեթոդի ֆորմատով:
 • 7 agruments:
 1. year: Տարին ներկայացնող ամբողջ թվի արժեքը: Համատեղելիության համար, պետք է տարին ամբողջովին նշեք, օրինակ՝1998 այլ ոչ թե 98:
 2. month: Ամիսը ներկայացնող ամբողջ թվի արժեքը, սկսելով 0 Հունվարի համար մինչև 11 Դեկտեմբերի համար:
 3. date: Ամսվա օրը ներկայացնող ամբողջ թվի արժեք:
 4. hour: Օրվա ժամ ներկայացնող ամբողջ թվի արժեք:
 5. minute: Ժամվա րոպեն ներկայացնող ամբողջ թվի արժեք:
 6. second: Ժամվա վարկյանը ներկայացնող ամբողջ թվի արժեք:
 7. millisecond: Ժամվա միլիվարկյանը ներկայացնող ամբողջ թվի արժեք:

Տվյալների հատկությունները

Հատկությունները և նրանց նկարագրությունները

Հատկություն Նկարագրություն
կոնստրուկտոր Հատկորոշում է ֆունցիան, որը ստեղծում է օբյեկտի նախատիպը:
նախատիպ Նախատիպի հատկությունը թույլ է տալիս հատկություններ և մեթոդներ ավելացնել օբյեկտին:

constructor

Javascript-ի տվյալներ կոնստրուկտոր հատկությունը վերադարձնում է զանգվածի ֆունկցիայի վկայակոչումը, որը ստեղծել է պնդման նախատիպը:

Շարահյուսություն(Syntax)

date.constructor

 Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է ֆունկցիան , որը ստեղծել է այս օբյեկտի պնդումը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Date constructor Property</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date();

document.write(“dt.constructor is : ” + dt.constructor);

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

dt.constructor is : function Date() { [native code]}

 

Prototype

Նախատիպի հատկությունը թույլ է տալիս հատկություններ և մեթոդներ ավելացնել օբյեկտին: (Number, Boolean, String, Date, և այլն).

Շարահյուսություն(Syntax)

object.prototype.name = value

 

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>User-defined objects</title>

<script type=”text/javascript”>

function book(title, author){

this.title = title;

this.author = author;

}

</script>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var myBook = new book(“Perl”, “Mohtashim”);

book.prototype.price = null;

myBook.price = 100;

document.write(“Book title is : ” + myBook.title + “<br>”);

document.write(“Book author is : ” + myBook.author + “<br>”);

document.write(“Book price is : ” + myBook.price + “<br>”);

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

Book title is : Perl

Book author is : Mohtashim

Book price is : 100

Տվյալների մեթոդներ

Տվյալների հետ օգտագործվող մեթոդները և նրանց նկարագրությունները:

Մեթոդ Նկարագրություն
Date() Վերադարձնում է այսօրվա  օրը և ժամը:
getDate() Վերադարձնում է ամսվա օրը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getDay() Վերադարձնում է շաբաթվա օրը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getFullYear() Վերադարձնում է տարին, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getHours() Վերադարձնում է ժամը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getMilliseconds() Վերադարձնում է միլիվարկյանը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getMinutes() Վերադարձնում է րոպեն, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getMonth() Վերադարձնում է ամիսը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getSeconds() Վերադարձնում է վարկյանը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:
getTime() Վերադարձնում է թվային արժեքը հատկորոշված օրվա,որպես միլիվարկյաններ 1970թվականի Հունվարի 1-ից սկսած, 00:00:00 UTC:
getTimezoneOffset() Վերադարձնում է ժամային զոնան րոպեներով տեղային ժամում:
getUTCDate() Վերադարձնում է ամսվա օրը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCDay() Վերադարձնում է շաբաթվա օրը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCFullYear() Վերադարձնում է տարին հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCHours() Վերադարձնում է ժամերը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCMilliseconds() Վերադարձնում է միլիվարկյանները հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCMinutes() Վերադարձնում է րոպեները հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCMonth() Վերադարձնում է ամիսը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getUTCSeconds() Վերադարձնում է վարկյանները հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
getYear() Կանգնեցվել է – Վերադարձնում է տարին հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setDate() Տեղադրում է ամսվա օրը հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setFullYear() Տեղադրում է ամբողջ տարին հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setHours() Տեղադրում է ժամերը հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setMilliseconds() Տեղադրում է միլիվարկյանները հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setMinutes() Տեղադրում է րոպեները հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setMonth() Տեղադրում է ամիսը հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setSeconds() Տեղադրում է վարկյանները հատկորոշված օրվա ըստ տեղային ժամի:
setTime() Տեղադրում է Տվյալների օբյելտը ժամանակում, որպես միլիվարկյաններ 1970թվականի Հունվարի 1-ից սկսած, 00:00:00 UTC:
setUTCDate() Տեղադրում է ամսվա օրը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setUTCFullYear() Տեղադրում է ամբողջ տարին հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setUTCHours() Տեղադրում է ժամը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setUTCMilliseconds() Տեղադրում է միլիվարկյանները հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setUTCMinutes() Տեղադրում է րոպեները հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setUTCMonth() Տեղադրում է  ամիսը հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setUTCSeconds() Տեղադրում է վարկյանները հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
setYear() Կանգնեցված է  – Տեղադրում է  տարին հատկորոշված օրվա ըստ համընդհանուր ժամի:
toDateString() Վերադարձնում է” օրվա” չափաբաժինը Տվյալների որպես մարդ:
toGMTString() Կանգեցված է  – Փոխակերպում է օրը լարի, օգտագործելով Internet GMT  փոխակերպումներ: Փոխարենը օգտագործեք UTCString-ը:
toLocaleDateString() Վերադարձնում է” օրվա” չափաբաժինը Տվյալների որպես լար , օգտագործելով ներկա փոփոխությունները:
toLocaleFormat() Փոխակերպում է օրը լարի, օգտագործելով լարի ֆորմատը:
toLocaleString() Փոխակերպում է օրը լարի, օգտագործելով  ներկա փոխակերպումները:
toLocaleTimeString() Վերադարձնում է” ժամի” չափաբաժինը Տվյալների որպես լար , օգտագործելով ներկա փոփոխությունները:
toSource() Վերադարձնում է լարը, ներկայացնելով աղբյուր  հավասար  Տվյալների օբյեկտի համար: Կարող եք օգտագործել այս արժեքը նոր օբյեկտ ստեղծելու համար:
toString() Վերադարձնում է լարը, ներկայացնելով հատկորոշված Տվյալների օբյեկտը:
toTimeString() Վերադարձնում է “ժամանակի” չափաբաժինը:
toUTCString() Փոխակերպում է օրը լարի, օգտագործելով  համընդհանուր ժամանակի փոխակերպումը:
valueOf() Վերադարձնում է Տվյալների օբյեկտի պարզ արժեքը:

Date()

Javascript-ի Date() մեթոդը վերադարձնում է այսօրվա  օրը և ժամը:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է այսօրվա  օրը և ժամը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Date Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = Date();

document.write(“Date and Time : ” + dt );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

Date and Time : Wed Mar 25 2015 15:00:57 GMT+0530 (India Standard Time)

 

 getDate()

Javascript-ի  getDate() մեթոդը Վերադարձնում է ամսվա օրը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը ամբողջ թիվ է 1 և 31-ի միջև:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getDate()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է այսօրվա  օրը և ժամը:

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getDate Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date(“December 25, 1995 23:15:00”);

document.write(“getDate() : ” + dt.getDate() );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

getDate() : 25

 

 getDay()

Javascript-ի getDay() մեթոդը վերադարձնում է շաբաթվա օրը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը ամբողջ թիվ է. 0 Կիրակիի համար, 1 Երկուշաբթիի, 3 Երեքշաբթիի և այդպես շարունակ:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getDay()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է շաբաթվա օրը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getDay Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date(“December 25, 1995 23:15:00”);

document.write(“getDay() : ” + dt.getDay() );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

getDay() : 1

 

getFullYear()

Javascript-ի  getFullYear() մեթոդը վերադարձնում է տարին, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը բացարձակ թիվ է:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getFullYear()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է տարին, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getFullYear Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date(“December 25, 1995 23:15:00”);

document.write(“getFullYear() : ” + dt.getFullYear() );

</script>

</body>

</html>

 

 Արդյունք

getFullYear() : 1995

 

 getHours()

Javascript-ի getHours() մեթոդը վերադարձնում է ժամը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը ամբողջ թիվ է 0-23-ի միջև:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getHours()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է ժամը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getHours Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date(“December 25, 1995 23:15:00”);

document.write(“getHours() : ” + dt.getHours() );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

getHours() : 23

 

getMilliseconds()

Javascript-ի getMilliseconds() մեթոդը վերադարձնում է միլիվարկյանը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը թիվ է 0-999-ի միջև:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getMilliseconds ()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է միլիվարկյանը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getMilliseconds Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date();

document.write(“getMilliseconds() : ” + dt.getMilliseconds() );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

getMilliseconds() : 641

 

 getMinutes ()

Javascrip-ի getMinutes() մեթոդը վերադարձնում է րոպեն, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող ար-եքը ամբողջ թիվ է 0-59-ի միջև:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getMinutes ()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է րոպեն, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getMinutes Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date( “December 25, 1995 23:15:00” );

document.write(“getMinutes() : ” + dt.getMinutes() );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

getMinutes() : 15

 

getMonth ()

Javascript-ի getMonth() մեթոդը վերադարձնում է ամիսը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը ամբողջ թիվ է 0-11-ի միջև:

 Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getMonth ()

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է ամիսը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getMonth Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date( “December 25, 1995 23:15:00” );

document.write(“getMonth() : ” + dt.getMonth() );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

getMonth() : 11

 

getSeconds ()

Javascript-ի getSeconds() մեթոդը վերադարձնում է վարկյանը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի: Վերադարձող արժեքը ամբողջ թիվ է 0-59-ի միջև:

Շարահյուսություն(Syntax)

Date.getSeconds ()

 

 Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է վարկյանը, հատկորոշված օրվա համար ըստ տեղային ժամի:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript getSeconds Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var dt = new Date( “December 25, 1995 23:15:20” );

document.write(“getSeconds() : ” + dt.getSeconds() );

</script>

</body>

</html>

 Արդյունք

getSeconds () : 20

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.