Դաս 3.2 – Java ։ Basic Syntax

0

Java Identifiers

Բոլոր Java բաղադրիչները պահանջում են անուններ: Անունները, որոնք օգտագործվում են դասերի, փոփոխականների և մեթոդների համար կոչվում են identifiers՝ նույնարկիչներ։ Դրանց վերաբերյալ Java-ում անհրաժեշտ է հիշել մի քանի կետեր։ Դրանք հետևյալն են `

Բոլոր identifier-ները պետք է սկսվեն տառերով (A-ից Z կամ z), արժույթի նշանով ($) կամ գծիկով (_):

Առաջին նշանից հետո identifier-ները կարող են ունենալ ցանկացած նշանների համադրություններ։

Բանալի բառը, չեն կարող օգտագործվել որպես identifier:

Ամենակարևորն, identifier-ները զգայուն են։ Մեծատառերը և փոքրատառերը էական փոփոխություններ կարող են առաջացնել:

Լեգալ identifier-ների Օրինակներ՝ age, $salary, _value, __1_value

Անկանոն identifier-ների Օրինակներ 123abc, -salary

Java Modifiers

Ինչպես մյուս ծրագրավորման լեզուներում, հնարավոր է փոփոխել դասերը, մեթոդները և այլն, օգտագործելով մոդիֆայերներ: Կան երկու կատեգորիաների մոդիֆայերներ –

Access Modifiers –  default, public, protected, private

Non-access Modifiers – final, abstract, strictfp

Մանրամասները կուսումնասիրենք հաջորդ բաժնում:

 Java փոփոխականներ/Variables

 Ստորև ներկայացնում ենք դրանց տեսակները՝

 • Local Variables
 • Class Variables (Static Variables)
 • Instance Variables (Non-static Variables)

Java Arrays

Array-ները օբյեկտներ են, որոնք հավաքագրում են նույն տեսակի բազմաթիվ փոփոխականներ։ Սակայն, array-ը ինքնին օբյեկտ է։ Առաջիկա դասերի ընթացքում մենք կուսումնասիրենք, թե ինչպես ստեղծել և ինիցիալիզացնել դրանք։

Java enums

Enums-ը ներկայացվել է Java 5.0-ում։ Enums-ը սահմանափակում է փոփոխականի արժեքները: Արժեքները այս հաշվեգրված ցանկում կոչվում են enums:

Enums-ը օգտագործելով հնարավոր է նվազեցնել սխալների և bug-երի քանակը Ձեր կոդում։

Օրինակ, եթե հավելվածը թարմ հյութերի խանութ է, ապա դա հնարավոր կլինի սահմանափակել ապակյա բաժակների չափը փոքր, միջին և մեծ: Այսինք, ոչ ոք չի կարողանա պատվիրել այլ բաժակի չափսի հյութ։ Միայն փոքր, միջին կամ մեծ։

Օրինակ

class FreshJuice {
  enum FreshJuiceSize{ SMALL, MEDIUM, LARGE }
  FreshJuiceSize size;
}

public class FreshJuiceTest {

  public static void main(String args[]) {
   FreshJuice juice = new FreshJuice();
   juice.size = FreshJuice.FreshJuiceSize.MEDIUM ;
   System.out.println("Size: " + juice.size);
  }
}

Արդյունքը

Size: MEDIUM

Java Keywords

Հետևյալ ցուցակում ներկայացված են Java ռեզերվային բառերը։ Այս բառերը չպետք է օգտագործվեն որպես հաստատուն կամ փոփոխական, կամ որևէ այլ identifie անուն:

abstract assert boolean break
byte case catch char
class const continue default
do double else enum
extends final finally float
for goto if implements
import instanceof int interface
long native new package
private protected public return
short static strictfp super
switch synchronized this throw
throws transient try void
volatile while

Մեկնաբանությունները Java-ում

Java-ն աջակցում է single-line և multi-line comment-ները, ինչպես C և C ++-ը: Բոլոր նշանները, որոնք հասանելի են որևէ մեկնաբանության ներսոըմ անտեսվում են Java compiler-ի կողմից։

Օրինակ

public class MyFirstJavaProgram {

  /* This is my first java program.
  * This will print 'Hello World' as the output
  * This is an example of multi-line comments.
  */

  public static void main(String []args) {
   // This is an example of single line comment
   /* This is also an example of single line comment. */
   System.out.println("Hello World");
  }
}

Արդյունքը

Hello World

Դատարկ տողերի օգտագործումը

Տողը, որը պարունակող միայն դատարկ տարածություն, հնարավոր է մեկնաբանությամբ, հայտնի է որպես դատարկ տող, և Java-ն լիովին անտեսում է այն:

 Java-ում դասեր կարող են բխում դասերից։ Այսինքն, եթե դուք պետք է ստեղծեք մի նոր դաս, և արդեն կա մի դաս, որը ունի պահանջող կոդը, ապա հնարավոր է ստեղծել նոր դասը արդեն գոյություն ունեցող կոդից։

Այս հասկացությունը թույլ է տալիս Ձեզ վերօգտագործել դաշտերը և մեթոդները առկա դասում, առանց կոդը նորից գրելու։ Այս կոդում, առկա դասը կոչվում է SuperClass իսկ դրանից ստացված դասը՝ subclass / ենթադաս:

Ինտերֆեյս

Java-ում ինտերֆեյսը կարելի է սահմանվել որպես պայմանագիր օբյեկտների միջև, թե ինչպես պետք է վերջիններս հաղորդակցվեն միմյանց հետ։ Ինտերֆեյսները խաղում են կենսական դեր, երբ խոսքը վերաբերում է հայեցակարգին։

Ինտերֆեյսը սահմանում է մեթոդները, որոնք անհրաժեշտ է օգտագործել ենթադասում: Բայց մեթոդների իրականացումը լիովին վերաբերվում է ենթադասին:

Հաջորդիվ

Հաջորդ բաժինը կպարզաբանենք Java ծրագրավորման օբյեկտները և դասերը։

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.