Դաս 34: PHP While ցիկլ

0

For loop օգտագործելու փոխարեն կարող եք կիրառել while ցիկլ (ինչպես արդեն գիտեք՝ ցիկլը կրկնվող գործողությունների շրջան է): Դրա կառուցվածքն ավելի պարզ է, քանի որ Դուք գնահատում եք միայն մեկ պայման: Ցիկլը անվերջ շրջանի մեջ է գտնվում քանի դեռ պայմանը ճիշտ է: Իսկ, երբ պայմանը սխալ է, ծրագիրը խախտում է loop-ը:  Ահա while ցիկլի syntax-ը՝

while (condition) {

statement

}

Փորձե՛ք այս կոդը: Այն մեծացնում է counter կոչվող փոփոխականը՝

$counter = 1;

while ($counter < 11) {

print (” counter = ” . $counter . “<BR>”);
$counter++;

}

Մենք պիտի ստուգենք $counter < 11 պայմանը: Այն ստուգվում է while ցիկլի ամեն շրջանի ժամանակ: Եթե counter-ը 11-ից փոքր է, ապա պայմանը ճիշտ է, եթե մեծ է՝ սխալ:  Եվ while ցիկլը կդադարի պտտվել, եթե պայմանը սխալ է:

While ցիկլը կիրառելիս, ուշադի՛ր եղեք, որ չստեղծեք անվերջ ցիկլ: Դա կպատահի այն դեպքում, եթե Դուք չտրամադրեք հնարավորություն պայմանը ճիշտ գնահատելու համար: Մենք կարող ենք while ցիկլի միջոցով ստեղծել անվերջ ցիկլ, պարզապես, պետք է անենք հետևյալը՝

$counter = 1;

while ($counter < 11) {

print (” counter = ” . $counter . “<BR>”);
//$counter++;

}

Տեսե՛ք $counter++-ից առաջ դրված երկու slash նշանները: Այժմ այս տողը պետք է անտեսվի: Քանի որ loop-ը պտտվում է, քանի դեռ counter-ը 11-ից փոքր է, այն երբեք չի ավարտվի և counter-ը միշտ կլինի 1:

Ահա while ցիկլ, որը արտատպվում է  2 times table. Փորձե՛ք այն script-ով՝

$start = 1;
$times = 2;
$answer = 0;

while ($start < 11) {

$answer = $start * $times;
print ($start . ” times ” . $times . ” = ” . $answer . “<BR>”);
$start++;

}

While ցիկլը հաշվում է 2 times tables մինչև 10 times 2. Կարո՞ղ եք գուշակել, թե ինչ է կատարվում:

Հաջորդ դասին մենք կանդրադառնանք DoWhile ցիկլին:

Share.