Դաս 4 – Objective-C։ Basic Syntax

0

Դուք արդեն ծանոթ եք Objective-C ծրագրի հիմնական կառուցվածքին, ինչն էլ թույլ կտա Ձեզ ավելի հեշտ հասկանալ այս ծրագրավորման լեզվի մնացած բաժինները:

Նշանները  Objective-C-ում

Objective-C-ն բաղկացած է բազմաթիվ նշաններից, որոնք կարող են լինել keyword, identifier, constant, string literal, symbol. Օրինակ՝ հետևյալ հայտարարությունը կազմված է վեց նշաններից՝

NSLog(@"Hello, World! \n");

Առանձին նշաններն են՝

NSLog
@
(
"Hello, World! \n"
)
;

Կետ-ստորակետ (semicolon)

Objective-C-ում կետ-ստորակետը նշանակում է հայտարարության ավարտը: Այսինքն, յուրաքանչյուր առանձին հայտարարություն պետք է ավարտվի կետ-ստորակետով:

Օրինակ հետևյալ երկու հայտարարությունները՝

NSLog(@"Hello, World! \n");
return 0;
Մեկնաբանություններ (comments)

Մեկնաբանությունները Objective-C-ում օժանդակում են տեքստին և անտեսվում են compiler-ի կողմից: Դրանք սկսվում են /* նշանով և ավարտվում */ -ով, ինչպես որ ցուցադրված է ստորև՝

/* my first program in Objective-C */

Նույնացուցիչներ (identifiers)

Objective-C identifier-ը այն անվանումն է, որը օգտագործվում է փոփոխականի, ֆունկցիայի կամ որևէ այլ նմուշի նույնականացման համար:  Նույնացուցիչը սկսվում է A-ից Z կամ a-ից z որևէ տառով կամ _ նշանով, որին հետևում է զրո կամ այլ տառեր, նշաններ ու թվեր (0-ից 9):

Objective-C-ն թույլ չի տալիս այնպիսի կետադրական նշաններ, ինչպիսիք են՝ @, $, և % նույնացուցիչների մեջ: Objective-C-ն case-sensitive ծրագրավորման լեզու է: Օրինակ՝ Manpower-ը և manpower-ը երկու տարբեր նույնացուցիչներ են: Ահա նույնացուցիչների մի քանի օրինակներ՝

mohd    zara  abc  move_name a_123
myname50  _temp  j   a23b9   retVal

Keywords

Հետևյալ ցուցակը պարունակում է Objective-C-ի reserved (պահեստային) բառերի ցանկը: Այս բառերը չեն կարող կիրառվել որպես կոնստանտ կամ փոփոխական կամ որպես որևէ այլ նույնացուցիչի անվանում:

auto else long switch
break enum register typedef
case extern return union
char float short unsigned
const for signed void
continue goto sizeof volatile
default if static while
do int struct _Packed
double protocol interface implementation
NSObject NSInteger NSNumber CGFloat
property nonatomic; retain strong
weak unsafe_unretained; readwrite readonly

Բացատը (whitespace) Objective-C-ում

Տողը, որը պարունակում է միայն բացատ (հնարավոր է նաև մեկնաբանություն)  հայտնի է որպես դատարկ տող և այն լիովին անտեսվում է Objective-C compiler-ի կողմից:

Whitespace (բացատ) տերմինը օգտագործվում է Objective-C-ում blank-երը, tab-երը, newline character-ներն ու comment-ները նկարագրելու համար: Whitespace-ը բաժանում է հայտարարության մի մասը մյուսից և թույլ է տալիս compiler-ին հասկանալ, թե որտեղ է  սկսվում մի էլեմենտը և ավարտվում մյուսը: Նայե՛ք հետևյալ օրինակը՝

int age;

Անհրաժեշտ է նվազագույնը մեկ whitespace նշան (սովորաբար բացատ) int-ի և age-ի միջև, որպեսզի compiler-ը կարողանա տարբերակել դրանք: Մյուս կողմից ստորև ներկայացված հայտարարության մեջ որևէ whitespace անհրաժեշտ չէ fruit-ի և = միջև, կամ = և apples-ի միջև: Սակայն, այնուամենայնիվ, Դուք կարող եք դրանք ավելացնել հայտարարությունը ավելի հեշտ ընթեռնելի դարձնելու նպատակով:

fruit = apples + oranges;  // get the total fruit

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.