PHP դասընթացներ. դաս 2 – Ինչ է Ձեզ անհրաժեշտ PHP սովորելու համար

0

Մինչև Դուք կկարողանաք PHP script-եր գրել և ստուգել Ձեզ անհրաժեշտ կլինի ունենալ սերվեր: Սակայն կարիք չկա այն գնելու: Փաստացի, որևէ գումար ծախսելու կարիք չկա և այդ է պատճառը, որ PHP-ն այդքան պոպուլյար է: Սակայն քանի որ PHP-ն server-sided ծրագրավորման լեզու է, Դուք պետք է ունենաք web space hosting company-ով, որն ապահովում է PHP, կամ ստիպեք Ձեր համակարգչին ձևանալ, որ այն արդեն իսկ install է server–ը։ Դրա պատճառն այն է, որ PHP-ն աշխատում է ոչ թե Ձեր համակարգչի վրա, այլ սերվերի: Արդյունքներն այնուհետև ուղարկվում են օգտվող համակարգչի վրա:

Մի անհանգստացե՛ք, եթե այս ամենը բարդ է հնչում: Մենք Ձեզ առաջարկում ենք հեշտ ուղի: Մենք օգտվելու ենք Wampserver կոչվող software-ից: Այն Ձեզ թույլ կտա ստուգել PHP script-երը Ձեր համակարգչի վրա: Այն install կանի ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է Ձեզ, եթե Դուք ունեք Windows: Մենք կբացատրենք, թե ինչպես և որտեղից այն Install անել: Ինչ վերաբերում է ոչ Windows օգտատերերին, կարդացե՛ք ստորև:

Apple-ի օգտատերեր

Եթե Դուք ունեք OS X, ապա փորձե՛ք հետևյալ կայքերը՝

http://www.onlamp.com/pub/a/mac/2001/12/07/apache.html

http://www.entropy.ch/software/macosx/php/

Այստեղ Դուք կարող եք ձեռք բերել apache server և գրել PHP script-եր offline: Հատուկ ուշադրություն դարձրե՛ք, թե որտեղ են տեղակայված ֆայլերը և localhost հասցեին:

Linux-ի օգտատերեր

Շատ քիչ են կայքերը, որոնք Linux-ի օգտատերերին կարող են թույլ տալ աշխատել Apache server-ով և PHP-ով: Ահա դրանցից երեքը, որոնք արժե փորձել՝

http://en.wikipedia.org/wiki/LAMP_(software_bundle)

http://www.php-mysql-tutorial.com/wikis/php-tutorial/installing-php-and-mysql.aspx

http://www.phpfreaks.com/tutorials/12/0.php

Windows-ի օգտատերեր

Վերադառնանք Wampserver-ին և Windows-ին: Առաջին հերթին Դուք պետք է download անեք software-ը:  Դա կարող եք անել այստեղից՝

Download Wampserver

Սեղմե՛ք Presentation link-ին, այնուհետև՝ Downloads-ին: Presentation էջը ցույց կտա Ձեզ, թե ինչպես install անել file-ը:

Share.