Viber-ից օգտվելու օգտակար հնարքներ

0

Անցյալում շատ բարդ էր որևէ մեկի հետ կապ հաստատելը, մանավանդ հեռավորության վրա: Այսօր դրա համար կան կապի  բազմաթիվ էֆֆեկտիվ միջոցներ, որոնցից մեկն էլ Viber-ն է: Ստորև Ձեզ ենք ներկայացնում դրանից օգտվելու օգտակար հնարքներ:

1.Ինչպե՞ս գնալ offline

Գնացե՛ք “settings” այնուհետև՝ “Privacy” և անջատե՛ք “online” ստատուսը: Այդպիսով, ոչ ոք չի տեսնի Դուք online եք, թե offline:

2.Թաքցրե՛ք նամակի կարգավիճակը

Եթե չեք ցանկանում, որպեսզի որևէ մեկը տեսնի, որ Դուք կարդացել եք կամ տեսել եք նրա նամակը, ապա գնացե՛ք “settings”, ընտրե՛ք notifications” և անջատե՛ք “show message preview”-ն:

3.Ինչպե՞ս խնայել հեռախոսի հիշողությունը

Ձայնային նամակները (voice messages) ավտոմատ կերպով պահվում են հեռախոսում՝ այդպիսով զբաղեցնելով բավականին տեղ: Հետևաբար, ավելի լավ է ջնջել դրանք. գնացե՛ք “settings” այնուհետև՝ “media” և ընրե՛ք “delete voice messages”:

4.Ինչպե՞ս փակել գլխավոր նկարը (profile picture), որպեսզի անծանոթ օգտատերերը չտեսնեն այն

Եթե չեք ցանկանում, որպեսզի Viber-ի բոլոր օգտատերերը տեսնեն Ձեր նկարը, ապա գնացե՛ք “Settings” հետո՝ “Privacy” և անջատե՛ք “Show your photo”-ն:

5.Ինչպե՞ս անջատել “contact is on Viber” ֆունկցիան

Viber-ը սինխրոնիզացվում է Ձեր բոլոր հավելվածների ու խաղերի հետ, այսպիսով, այլ օգտատերերը տեսնում են դրանք: Եթե ցանկանում եք անջատել այդ ֆունկցիան, ապա գնացե՛ք “Settings”, “Privacy” և անջատե՛ք “Share ‘Use app’ status”-ը:

6.Գաղտնաբառ դնել

Եթե չեք ցանկանում, որպեսզի որևէ մեկը կարողանա կարդալ Ձեր նամակները, ապա կարող եք օգտագործել գաղտնաբառ Viber-ի համար: Հավելվածն ինքնին չունի այդ ֆունկցիան, սակայն Դուք կարող եք ներբեռնել “Lock for Viber” կոչվող հավելվածը, որն էլ կօգնի Ձեզ այդ հարցում:

Share.