Photoshop-ից օգտվելու 120 հնարքներ ու խորհուրդներ: Մաս 6։

0

Կատարելագործի՛ր հմտություններդ և արագացրո՛ւ աշխատանքդ Photoshop-ի այս հնարքների միջոցով:

Ստորև ներկայացնում ենք Photoshop-ի վերաբերյալ ամենաօգտակար խորհուրդները, անկախ նրանից, թե օգտվում եք հին CS տարբերակից, թե ամենաարդիական Creative Cloud software-ից: Խորհուրդները խմբավորված են այնպես, որ հեշտ և արագ հնարավոր լինի գտնել անհրաժեշտ ինֆորմացիան՝

 Brush (վրձնի) և painting (նկարելու) հնարքներ

83. Փորձե՛ք Adobe Eazel

Պլանշետ ունեցողների համար Adobe Eazel-ը և՛ հաճելի զբաղմունք է և՛ լուրջ painting գործիք: Մատների միջոցով նկարված գծերը ունեն սահունություն, որը դժվար է ստանալ համակարգչով: Պլանշետի և Photoshop-ի միջև անլար կապը ավելի կպարզեցնի painting գործընթացը:

84. Փոխե՛ք brush-ի անկյունը

Ոչ կլոր brush օգտագործելիս Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինեն փոխել brush-ի անկյունը: Դա անելու համար սեղմե՛ք Brush Panel-ին Options Bar-ում, այնուհետև ընտրե՛ք Brush Tip shape և փոխե՛ք անկյունը: Դուք նաև կարող եք անդրադարձնել հորիզոնական կամ ուղղահայաց check boxe-երի միջոցով:

85. Պտտե՛ք clone source-ը

համար Սեղմե՛ք Shift+Alt+ < կամ >: Դա կօգնի, եթե Դուք ունեք Show Overlay Clone Source Panel-ում, այդպիսով, Դուք կկարողանաք տեսնել rotation-ը (պտտումը):

86. Real paint ridges

Bevel և Emboss ֆիլտրները հաճախ օգտագործվում են digital նկարիչների կողմից brush-ի հարվածները առավել կոպիտ ցուցադրելու համար։ Merge արեք բոլոր շերտերի copy-ները և ընտրեք Blend Mode to Overlay-ը, որից հետո կիրառեք Bevel / Emboss ֆիլտրները։

87. Interactive brush settings

Brush գործիքից օգտվելիս սեղմած պահե՛ք Alt-ը և մկնիկի աջ կոճակը Brush-ի չափի և կոշտության preview-ի համար: Սեղմե՛ք վերև կամ ներքև կոշտությունը ավելացնելու/պակասացնելու համար և աջ կամ ձախ՝ չափը փոխելու համար:

88. Թեքե՛ք կտավը (Tilt canvas)

452c9ede2bd8bf2c0acea2e17f83e8cd

Photoshop հնարքները պարզապես shortcut-ների տեսքով չեն: Աշխատելիս շատ հաճախ ավելի հեշտ է լինում թեքել կտավը, քան  պահել դաստակը անհարմար դիրքում: Դուք կարող եք շարժել կտավը սեղմած պահելով R-ը: Թողնելով R-ը՝ Դուք կվերադառնաք նախկին գործիքին: Նորմալ վիճակին վերադառնալու համար սեղմած պահե՛ք R-ը և քլիք արե՛ք Reset View-ին option-ններում:

89. Smudge painting

Smudge painting արագ և օգտակար գործիք է: Այն կիրառելու համար լցրե՛ք layer-ը off-white տոնով, կրկնօրինակե՛ք Background Layer-ը և տեղադրե՛ք այն բոլոր շերտերի վերևում մոտ 13% Opacity-ով: Այնուհետև ընտրե՛ք Smudge tool-ը, սեղմե՛ք Sample All Layers և սկսե՛ք աշխատել:

90. Ավելացրե՛ք տեքստուրաներ

b9ba8d9219bd88731c77e12ac4029be0

Որպես վերջնական շտրիխ Դուք կարող եք ավելի իրական տեսք հաղորդել Ձեր աշխատանքին՝ ավելացնելով paper texture: Copy արե՛ք տեքստուրան Ձեր նկարի վերևի մասից այնուհետև փորձարկե՛ք Blend Mode-երը և Opacity-ն մինչև կստանաք անհրաժեշտ էֆֆեկտը: Darken և Multiply mode-երը ևս լավ արդյունք են ապահովում:

91. Ստեղծե՛ք brush

Դուք կարող եք ստեղծել brush tip  ցանկացած նկարից: Պարզապես փոխե՛ք մոնոխրոմի, արե՛ք selection և գնացե՛ք Edit>Define Brush Preset: Միայն մուգ մասերը կգրանցվեն, սպիտակները չեն ներառվի brush tip-ի մեջ: Այսպիսով, եթե ցանկանում եք ունենալ հստակ brush, պիտի առանձնացնեք օբյեկտը կամ shape-ը սպիտակ background-ից:

92. Make sketch lines (Ստեղծե՛ք ուրվագծեր)

0843e5354da09f2c4de6d4c71d6ac991

Եթե ցանկանում եք ֆոտոն վերածել նկարի, sketch lines ավելացնելը կարող է դրան իրական տեսք հաղորդել: Դա անելու համար կրկնօրինակե՛ք Ձեր layer-ը, այնուհետև գնացե՛ք Filter>Stylise>Glowing Edges, invert արե՛ք գույները, գունազրկե՛ք և օգտագործե՛ք Darken կամ Multiply Blend Mode-երը:

93. Էքսպերիմենտ

f3823b28ef62461cbdefd72c3579701b

Brush Panel-ը ղեկավարում է հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր brush էֆֆեկտներ և setting-ներ: Ամենալավ միջոցը բացահայտելու համար, թե ինչպես է այն աշխատում Brush tool վերցնելն է, գույն ընտրելը, նոր document բացելն ու փորձարկելը: Այնուհետև կարող եք նաև աշխատել տարբեր layer-ներով,  օգտագործելով տարբեր Blend Mode-եր կամ ավելացնելով Layer Style էֆֆեկտներ:

94. Քայլ առ քայլ. արագ Brush էֆֆեկտներ

A: Ընտրե՛ք Brush

9598b55a4e76c1dc400d2a692f1c963f

Ներբեռնե՛ք generic portrait image այնուհետև՝ Square Brushes, Brush Picker մենյուից:

Ընտրե՛ք square brush, հետո բացե՛ք Brush Panel և օգտագործե՛ք հետևյալ setting-ները՝ Brush tip shape: Spacing 631%. Shape Dynamics: Size, Angle, Roundness Jitter – all 100%. Scattering: Scatter 638%, Count Jitter 50%. Colour Dynamics: Foreground/ Background Jitter 20%, Saturation Jitter 20%. Brightness 30%.

B: Paint mask and colours

e3527028815421c5640a3503bc127883

Օգտագործե՛ք Lasso tool աղջկան select անելու համար, սեղմե՛ք  Shift+Backspace և ընտրե՛ք Fill: Content-Aware: Սեղմած պահե՛ք Alt և քլիք արե՛ք Add Layer Mask , այնուհետև փոխե՛ք Foreground գույնը սպիտակի և paint արե՛ք  աղջկա վրա գտնվող mask-ի վրա մարմնի մասերը թաքցնելու համար: Այնուհետև ավելացրե՛ք նոր դատարկ layer և սեղմած պահե՛ք Alt-ը։ Այն որպես օրինակ վերցնում է աղջկա գույները, այնուհետև նկարեք ավելացնելով գունավոր դրվագներ։ Ավելացրեք երկրորդ նոր շերտը, նկարեք ավելի մեծ հարվածներով, ապա մի փոքր blur արեք Filter>Gaussian Blur գործիքի օգնությամբ։

Share.