Photoshop-ից օգտվելու 120 հնարքներ ու խորհուրդներ: Մաս 8։

0

Կատարելագործի՛ր հմտություններդ և արագացրո՛ւ աշխատանքդ Photoshop-ի այս հնարքների միջոցով:

Ստորև ներկայացնում ենք Photoshop-ի վերաբերյալ ամենաօգտակար խորհուրդները, անկախ նրանից, թե օգտվում եք հին CS տարբերակից, թե ամենաարդիական Creative Cloud software-ից: Խորհուրդները խմբավորված են այնպես, որ հեշտ և արագ հնարավոր լինի գտնել անհրաժեշտ ինֆորմացիան՝

Adobe Camera Raw և Bridge հնարքներ

103. Oգտագործե՛ք select all (նշել ամբողջը)

69fb11ee83243aca4f1cf4f74005b48d

Photoshop-ի հետևյալ հնարքները վերաբերում են Camera Raw-ին: Որպեսզի աշխատեք միանգամից մի քանի նկարների հետ բացե՛ք դրանք ACR-ում (ամենահեշտ տարբերակը դա Adobe Bridge-ով անելն է, այնուհետև սեղմե՛ք Select All:) Այդպիսով բոլոր փոփոխությունները, որ Դուք կանեք մեկ նկարի վրա կկիրառվեն նաև մնացած բաց ֆայլերի վրա:

104. Բացե՛ք smart objects

Սեղմած պահե՛ք Shift-ը ACR-ում և Open Image նշանը կփոխվի Open Object-ի: Այժմ ֆայլը բացվում է որպես Smart Object, ինչը նշանակում է, որ Դուք կարող եք կրկնակի քլիք անել layer thumbnai-ին Photoshop-ում հետ գնալու և layer-ը ACR-ում խմբագրելու համար:

105. Mask sharpening

16ddd1bde51dc858deaf4a02916c2c40

Masking slider-ը Detail Panel-ում թույլ է տալիս Ձեզ կառավարել նկարի sharpened մասերը։

106. Արագորեն Reset անել slider-ները

a9ea126c17a4bb1215ab6a448e566605

Կրկնակի քլիք արե՛ք ցանկացած slider-ի վրա այն 0-ի reset անելու համար: Եթե մկնիկը հանգիստ պահեք, ապա կարող եք մեկ անգամ քլիք անել այնուհետև կրկնակի քլիք անել  Ձեր արած փոփոխությունները <առաջ ու հետո> տեսնելու համար:

107. Crop ratios

f1804de3faeb9e5dc97e81056560fa88

Square crop-երը կարող են օգնել Ձեր նկարներին տարբերվելու բոլորից:  Տարբեր crop ratio-ների ցուցակի համար, սեղմած պահե՛ք մկնիկը Crop tool-ի վրա: Հիշե՛ք, ինչպես ամեն ինչ ACR-ում, cropping-ը non-destructive է, այսինքն Դուք կարող եք փորձել տարբեր ratio-ներ և համապատասխանեցնել crop-ը ցանկացած պահի:

108. Exposure անել մինչև գույնը

Միշտ էլ ավելի լավ է համապատասխանեցնել exposure-ը մինչև colour correction-ին անցնելը:

109. Կարգավորել brush controls-ը

33e4d06eac7cbec5d8c160411fc263d0

Adjustment Brush-ը իդեալական է ACR-ում selective toning-ի համար: Brush-ը աշխատում է pin-երով, յուրաքանչյուրը կապված է ներկված mask-ի հետ, որը սահմանում է տարածքը, որը ցանկանում եք ձևափոխել: Ձեզ պետք կլինի տեսնել mask-ը painting-ի ժամանակ և թաքցնել այն, slider-ները adjust անելու համար: Սեղմե՛ք Y mask-ը on կամ off անելու համար:

110. Ջնջել mask-երը

Adjustment Brush-ով նկարելիս, սեղմած պահե՛ք Alt-ը mask-ի մասերը ջնջելու համար:

111. Կարգավորել սև հատվածները

Մուգ սևը հաղորդում են պատկերին լրացուցիչ ուժ, այնպես որ ավելի լավ է այն կարգավորել։ Black point slider-ը ձգեք դեպիս ներս, սեղմած պահելով Alt-ը մինչև կհայտնվեն մի քանի մուգ բծերը:

112. Ուղղել հորիզոնները

Սեղմած պահե՛ք A-ը և քաշե՛ք գիծ Ձեր նկարներն ուղղելու համար:

113. Clipping views

Սեղմած պահե՛ք Alt-ը Exposure-ով Blacks-ով կամ Recovery slider-ով աշխատելիս որպեսզի տեսնեք ցանկացած clipped pixel-ներ, կամ սեղմե՛ք icon-ններին histogram-ի վերևի աջ կամ ձախ կողմերում որպեսզի տեսնեք բոլորը միաժամանակ:

114. Screen real estate

Մեծացրե՛ք Ձեր էկրանը սեղմելով F՝ փոխելու համար ACR display-ը Full Screen Mode-ի:

115. 3D carousel view

dd34dcc081b13ca07ecaa001901d1076

Եթե ցանկանումեք հետաքրքիր ձևով նայել Ձեր նկարները, ապա սեղմե՛ք cmd/Ctrl+B նկարները 3D carousel-ում տեսնելու համար: Փոխե՛ք նկարները աջ կամ ձախ  arrow-ների միջոցով կամ սեղմե՛ք ներքևի  arrow-ն նկարը հանելու համար:

116. Paste անել ACR setting-ները

473e84ce679125b72ad8606910788c87

Դուք   կարող եք copy անել ACR treatment-ները մեկ ֆայլից մյուսը Bridge-ում: Աջ քլիք արե՛ք circular ACR icon-ով ցանկացած ֆայլի, այնուհետև գնացե՛ք Develop Settings>Copy Settings: Աջ քլիք արե՛ք այլ ֆայլի (կամ սեղմած պահե՛ք Cmd/Ctrl և սեղմե՛ք մեկից ավել ընտրելու համար) այնուհետև ընտրե՛ք paste settings:

117. Stack անել նման նկարները

5a79ccb35962370d7e57e3673feff2f2

Stack-երը կարող են օգնել Ձեզ ավելի հեշտ ու կոկիկ աշխատելու հարցում նման նկարները խմբավորելու միջոցով: Նշե՛ք ֆայլերի խումբ (սեղմած պահե՛ք Shift և քլիք արե՛ք առաջինի ու վերջինի վրա) հետո գնացե՛ք Stacks>Group as Stack:

118. Բացել ACR-ում

ac4a0133e716d3064f98747ba054633f

Raw files ավտոմատ կերպով բացվում են ACR-ում, սակայն Դուք կարող եք բացել JPEG-ները և TIFF-երը և աջ քլիք անելով և ընտրելով ‘Open in Camera Raw’, կամ, պարզապես, սեղմե՛ք Cmd/Ctrl+R:

119. Բացել որպես layer-ներ

e9a6c00c7ea99294d94ec923a622e77e

Դուք կարող եք նկարների խումբ load անել մեկ document-ի layer-ների մեջ գնալով Tools> Photoshop>Load Files into Photoshop Layers:

120. Քայլ առ քայլ. solarisation ACR-ում

A: Ստեղծել կոնի ուրվագծով curve

c603cfd3f776cf4b62a1f6782fbae6ba

Բացե՛ք նկարը ACR-ում, հետո սեղմե՛ք Tone Curve Panel: Ջնջեք բոլոր կորերը, ապա ստեղծեք մեկ կետ է մեջտեղում: Քաշեք այս ներքև, ապա ձգեք կոր գծի նեքևի ձախ անկյունը մինչև վերև՝ ստեղծելով շրջված կոն։

B: Կոնվերտացնել mono-ի

caa9d07b0110493b09d225f75711676d

Սեղմե՛ք HSL/Greyscale Panel և ընտրե՛ք ‘Convert to Black and White’: Օգտագործե՛ք slider-ները սև-սպիտակ կոնվերտացիայի համար: Եթե ցանկանում եք գույն ավելացնել, ապա գնացե՛ք Split Toning և համապատասխանեցրե՛ք slider-ները shadows և highlights-ին գույն ավելացնելու համար:

Share.