Browsing: how to

developer's
0

Java փաթեթի կողմից տրամադրվող տվյալների կառուցվածքները (Data Structures) շատ հզոր են և կատարում են բազմաթիվ…

developer's
0

Փաթեթների կառուցվածքը/Directory Structure of Packages Երկու կարևոր արդյունք, երբ դասը տեղադրված է փաթեթում – Փաթեթի…

developer's
0

Java-ում փաթեթները օգտագործվում են, որպեսզի կանխվեն անունների հետ տեղի ունեցող կոնֆլիկտները և վերահսկվեն մուտքերը, ինչպես…

developer's
0

Ինտերֆեյսների ընդլայնում/Extending Interfaces Ինտերֆեյսը կարող է ընդլայնել մեկ այլ ինտերֆեյսի այնպես ինչպես դասը կարող է…

1 2 3 57