Դաս 6.2 – iOS Development։ Մուտքագրման տեսակներ – Տեքստի Դաշտեր

0

Ինչու մուտքագրման տեսակներ?

Keyboard-ի մուտքագրման տեսակները օգնում են մեզ ստանալ օգտատիրոջ պահանջված մուտքագրումը: Այն հեռացնում է անցանկալի key-երը և ներառում է պահանջվածները: Մենք կարող ենք տեղադրել մուտքագրման տեսակը, որը օգտատերը կարող է տալ օգտագործելով UITextField-ի հատկությունը:

 • Eg: textField. keyboardType = UIKeyboardTypeDefault

Keyboard-ի Մուտքագրման Տեսակները

Մուտքագրման Տեսակ
Նկարագրություն
UIKeyboardTypeASCIICapable Keyboard-ը ներառում է բոլոր սնադարտ  ASCII կերմարները:
UIKeyboardTypeNumbersAndPunctuation Keyboard-ը ցուցադրում է թվեր և կետադրական նշաններ, երբ այն ցուցադրվում է:
UIKeyboardTypeURL Keyboard-ը օպտիմազացված է  URL մուտքագրման համար:
UIKeyboardTypeNumberPad Keyboard-ը օգտագործվում է PIN-ի մուտքագրման համար և ցույց էտալիս թվային keyboard:
UIKeyboardTypePhonePad Keyboard-ը օպտիմազացված է  հեռախոսի համարներ մուտքագրելու համար:
UIKeyboardTypeNamePhonePad Keyboard-ը օգտագործվում է հեռախոսի համարներ և անուներ մուտքագրելու համար:
UIKeyboardTypeEmailAddress Keyboard-ը օպտիմազացված է  էլեկտրոնային հասցեներ մուտքագրելու համար:
UIKeyboardTypeDecimalPad Keyboard-ը օգտագործվում է տասնորդական թվեր մուտքագրելու համար:
UIKeyboardTypeTwitter Keyboard-ը օպտիմազացված է  twitter-ի @ և # նշանների հետ:

Ավելացրեք   Custom Method addTextFieldWithDifferentKeyboard

-(void) addTextFieldWithDifferentKeyboard{

  UITextField *textField1= [[UITextField alloc]initWithFrame: 
  CGRectMake(20, 50, 280, 30)];
  textField1.delegate = self;
  textField1.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField1.placeholder = @"Default Keyboard";
  [self.view addSubview:textField1];

  UITextField *textField2 = [[UITextField alloc]initWithFrame:
  CGRectMake(20, 100, 280, 30)];
  textField2.delegate = self;
  textField2.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField2.keyboardType = UIKeyboardTypeASCIICapable;
  textField2.placeholder = @"ASCII keyboard";
  [self.view addSubview:textField2];

  UITextField *textField3 = [[UITextField alloc]initWithFrame:
  CGRectMake(20, 150, 280, 30)];
  textField3.delegate = self;
  textField3.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField3.keyboardType = UIKeyboardTypePhonePad;
  textField3.placeholder = @"Phone pad keyboard";
  [self.view addSubview:textField3];

  UITextField *textField4 = [[UITextField alloc]initWithFrame:
  CGRectMake(20, 200, 280, 30)];
  textField4.delegate = self;
  textField4.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField4.keyboardType = UIKeyboardTypeDecimalPad;
  textField4.placeholder = @"Decimal pad keyboard";
  [self.view addSubview:textField4];

  UITextField *textField5= [[UITextField alloc]initWithFrame:
  CGRectMake(20, 250, 280, 30)];
  textField5.delegate = self;
  textField5.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField5.keyboardType = UIKeyboardTypeEmailAddress;
  textField5.placeholder = @"Email keyboard";
  [self.view addSubview:textField5];

  UITextField *textField6= [[UITextField alloc]initWithFrame:
  CGRectMake(20, 300, 280, 30)];
  textField6.delegate = self;
  textField6.borderStyle = UITextBorderStyleRoundedRect;
  textField6.keyboardType = UIKeyboardTypeURL;
  textField6.placeholder = @"URL keyboard";
  [self.view addSubview:textField6];
}

 

Թարմացրեք viewDidLoad-ը ViewController.m-ում հետևյալ կերպ −

(void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  //The custom method to create textfield with different keyboard input
  [self addTextFieldWithDifferentKeyboard];
  //Do any additional setup after loading the view, typically from a nib
}

Արդյունք

Երբ մենք միացնում ենք հավելվածը, կստանանք հետևյալ արդյունքը−

input_types_text_fields

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.