Դաս 6.3 – iOS Development։ iOS – Buttons

0

Կոճակների օգտագործումը

Կոճակները օգտագործվում են գործողությունները կառավարելու համար: Այն միջամտում է touch իրադարձություններին և նամակ է ուղարկում թիրախային օբյեկտին:

Կլոր Rect Կոճակ

buttonԿոճակի Հատկություններ xib-ում

Կարող եք փոխել կոճակի հատկությունները xib-ում utilities տարածքի ատրիբուտների տեսուչում (Window-ի աջ մասում):

buttonattribute

Կոճակների Տեսակներ

 • UIButtonTypeCustom
 • UIButtonTypeRoundedRect
 • UIButtonTypeDetailDisclosure
 • UIButtonTypeInfoLight
 • UIButtonTypeInfoDark
 • UIButtonTypeContactAdd

Կարևոր Հատկություններ

 • imageView
 • titleLabel

Կարևոր Մեթոդներ

+ (id)buttonWithType🙁UIButtonType)buttonType
- (UIImage *)backgroundImageForState🙁UIControlState)state
- (UIImage *)imageForState🙁UIControlState)state
- (void)setTitle🙁NSString *)title forState🙁UIControlState)state
- (void)addTarget🙁id)target action🙁SEL)action forControlEvents: (UIControlEvents) controlEvents

Ավելացրեք  Custom Մեթոդ addDifferentTypesOfButton

-(void)addDifferentTypesOfButton
{
  // A rounded Rect button created by using class method
  UIButton *roundRectButton = [UIButton buttonWithType:
  UIButtonTypeRoundedRect];
  [roundRectButton setFrame:CGRectMake(60, 50, 200, 40)];
  // sets title for the button
  [roundRectButton setTitle:@"Rounded Rect Button" forState:
  UIControlStateNormal];
  [self.view addSubview:roundRectButton];
  
  UIButton *customButton = [UIButton buttonWithType: UIButtonTypeCustom];
  [customButton setBackgroundColor: [UIColor lightGrayColor]];
  [customButton setTitleColor:[UIColor blackColor] forState:
  UIControlStateHighlighted];
  //sets background image for normal state	
  [customButton setBackgroundImage:[UIImage imageNamed:
  @"Button_Default.png"] 
  forState:UIControlStateNormal];
  //sets background image for highlighted state
  [customButton setBackgroundImage:[UIImage imageNamed: 
  @"Button_Highlighted.png"] 
  forState:UIControlStateHighlighted];
  [customButton setFrame:CGRectMake(60, 100, 200, 40)];
  [customButton setTitle:@"Custom Button" forState:UIControlStateNormal];
  [self.view addSubview:customButton];
  
  UIButton *detailDisclosureButton = [UIButton buttonWithType:
  UIButtonTypeDetailDisclosure];
  [detailDisclosureButton setFrame:CGRectMake(60, 150, 200, 40)];
  [detailDisclosureButton setTitle:@"Detail disclosure" forState:
  UIControlStateNormal];
  [self.view addSubview:detailDisclosureButton];
  
  UIButton *contactButton = [UIButton buttonWithType:
  UIButtonTypeContactAdd];
  [contactButton setFrame:CGRectMake(60, 200, 200, 40)];
  [self.view addSubview:contactButton];
  
  UIButton *infoDarkButton = [UIButton buttonWithType:
  UIButtonTypeInfoDark];
  [infoDarkButton setFrame:CGRectMake(60, 250, 200, 40)];
  [self.view addSubview:infoDarkButton];
  
  UIButton *infoLightButton = [UIButton buttonWithType:
  UIButtonTypeInfoLight];
  [infoLightButton setFrame:CGRectMake(60, 300, 200, 40)];
  [self.view addSubview:infoLightButton];
}

 

Հուշում −

Պետք է 2 պատկեր ավելացնենք մեր պրոյեկտին, որոնք անվանվում են  “Button_Default.png” և “Button_Highlighted.png”, որն էլ կարող է արվել պատկերները տանելով նավիգացիոն տարածք, որտեղ մեր պրոյեկտի ֆայլերը  նշված են:

Թարմացրեք viewDidLoad-ը ViewController.m-ում հետևյալ կերպ−

(void)viewDidLoad
{
	[super viewDidLoad];
	//The custom method to create our different types of button is called
	[self addDifferentTypesOfButton];
	//Do any additional setup after loading the view, typically from a nib
}

Արդյունք

Երբ մենք հավելվածում ենք, հետևյալ արդյունքը կստանանք−

buttonoutput

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.