Դաս 9․2։ Java-Break statement/ Continue statement

0

Break statement

Java ծրագրավորման լեզվում break statement-ը օգտագործվում է հետևյալ երկու նպատակով՝

Երբ break statement-ը հայտնվում է loop-ի մեջ, ապա loop-ը անմիջապես ավարտվում է և ծրագրի վերահսկումը վերսկսում է հաջորդ statement-ում loop-ից հետո:

Այն կարող է օգտագործվել switch statement-ում գործողությունը դադարեցնելու համար՝

Syntax

Break-ի շարահյուսությունը single statement է ցանկացած loop-ում։

break;

Օրինակ՝

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

     for(int x : numbers ) {

        if( x == 30 ) {

           break;

        }

        System.out.print( x );

        System.out.print(“\n”);

     }

  }

}

Արդյունքը՝

10

20

Continue statement

continue բանալի բառը կարող է օգտագործվել ցանկացած loop-ի control կառույցում: Այն ստիպում է loop-ին անմիջապես ցատկել դեպի հաջորդ ցիկլը:

For loop-ում, continue-ն պատճառ է դառնում, որ այն անմիջապես անցնի update statement-ին։

while loop-ի կամ do/while loop դեպքում control անմիջապես ցատկում է դեպի Boolean արտահայտությանը։

Syntax

Continue-ի շարահյուսությունը single statement է ցանկացած loop-ում՝

continue;

Օրինակ՝

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

     for(int x : numbers ) {

        if( x == 30 ) {

           continue;

        }

        System.out.print( x );

        System.out.print(“\n”);

     }

  }

}

Արդյունքը

10

20

40

50

 

Share.