Java – DataOutputStream

DataOutputStream հոսքը հնարավորություն է տալիս գրել պրիմիտիվները ելքային աղբյուրում։

Ստորև ներկայացված է կոնստրուկտոր DataOutputStream-ը ստեղծող համար։

DataOutputStream out = DataOutputStream(OutputStream out);

Այն բանից հետո, երբ պատրաստ է DataOutputStream օբյեկտը, առկա են մի շարք օգնական մեթոդներ, որոնք կարող են օգտագործվել հոսքը գրելու կամ հոսքի հետ այլ գործողություններ կատարելու համար:

Sr.No.

Method & Description

1

public final void write(byte[] w, int off, int len)throws IOException

Գրի է առնում բայթերի len թիվը սկսված off-ից մինչև հիմնական հոսք։

2

Public final int write(byte [] b)throws IOException

Գրում է ելքային հոսքի տվյալներում գրված բայթերի թիվը: Վերադարձնում է բուֆերում գրված բայթերի ընդհանուր թիվը:

3

(a) public final void writeBooolean()throws IOException,

(b) public final void writeByte()throws IOException,

(c) public final void writeShort()throws IOException

(d) public final void writeInt()throws IOException

Այս մեթոդները ելքային հոսքում կստեղծեն հատուկ պրիմիտիվ տեսակի տվյալներ որպես բայթ:

4

Public void flush()throws IOException

Մաքրում է տվյալների ելքային հոսքը:

5

public final void writeBytes(String s) throws IOException

Գրի է առնում տողը հիմնական ելքային հոսքում `որպես բայթերի հաջորդականություն: Տողում յուրաքանչյուր նիշ գրված է ըստ հաջորդականությամբ։

Հետևյալ օրինակը ներկայացնում DataInputStream-ը և DataOutputStream-ը։ Այս օրինակը ընթերցում է test.txt ֆայլում տրված 5 տողերը և վերափոխում է այդ տողերը մեծատառերի, և վերջապես, կրկնօրինակում դրանք մեկ այլ ֆայլում՝ test1.txt։

Օրինակ՝

import java.io.*;

public class DataInput_Stream {

 

public static void main(String args[])throws IOException {

 

// writing string to a file encoded as modified UTF-8

DataOutputStream dataOut = new DataOutputStream(new FileOutputStream(“E:\\file.txt”));

dataOut.writeUTF(“hello”);

 

// Reading data from the same file

DataInputStream dataIn = new DataInputStream(new FileInputStream(“E:\\file.txt”));

 

while(dataIn.available()>0) {

String k = dataIn.readUTF();

System.out.print(k+” “);

}

}

}

Արդյունքը՝

THIS IS TEST 1 ,

THIS IS TEST 2 ,

THIS IS TEST 3 ,

THIS IS TEST 4 ,

THIS IS TEST 5 ,