Դաս 10։ Java-Decision Making

0

Որոշում կայացնող կառույցները (Decision making structures) ունեն մեկ կամ մեկից ավել պայմաններ, որոնք պետք է գնահատվեն կամ ստուգվեն ծրագրի կողմից, բացի հայտարարությունից կամ հայտարարություններից, որոնք պետք է իրականացվեն, եթե կարգավիճակը որոշված է, որպես true, և այլընտրանքային հայտարարություններ, որոնք պետք է իրականացվեն, եթե կարգավիճակը որոշվում է, որպես false։

Ստորև ներկայացվում է ծրագրավորման լեզուների մեծ մասին տիպիկ decision making structure-ի ընդհանուր ձևը `

Java-ի ծրագրավորման լեզուն տրամադրում է հետևյալ decision making statement-ի տիպերը:

Sr.No. Statement & Description
1 if statement

 if statement բաղկացված է boolean expression-ից, որին հաջորդում է մեկ կամ մեկից ավել հայտարարություն։

2 if…else statement

if statement-ին կարող է հաջորդել else statement-ը, որը իրականացվում է, եթե Boolean expression-ը false է։

3 nested if statement

Դուք կարող եք օգտագործել մեկ if կամ else if statement մեկ այլ if կամ else if statement-ի ներսում։

4 switch statement

 switch statement-ը թույլ է տալիս փոփոխականին ստուգել հավասարությունը։

The ? : Operator

Մենք ուսումնասիրել ենք conditional operator?: նախորդ դասընթացների ընթացքում, որը կարող է օգտագործվել if…else statement համար։ Այն ունի հետևյալ ընդհանուր ձևը՝

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

Որտեղ Exp1, Exp2 եւ Exp3- ը արտահայտություններ են:

Ընդհանուր արտահայտության արժեքը որոշելու համար նախապես գնահատվում է exp1-ը:

Եթե exp1-ի արժեքը true է, ապա Exp2-ի արժեքը կլինի ամբողջ արտահայտության արժեքը:

Եթե exp1-ի արժեքը false է, ապա Exp3-ն գնահատվում է և դրա արժեքը դառնում է ամբողջ արտահայտության արժեքը:

Հաջորդիվ

Հաջորդ դասում կուսումնասիրենք Number class-ը (java.lang package-ում) և դրա ենթադասերը Java ծրագրավորման լեզվում։

 

Share.