Դաս 12: Ֆունկցիաներ

0

Ֆունկցիան բազմակի կոդերի խումբ է, որը ձեր ծրագրում կարող է հայտվել ամենուրեք: Այն վերացնում է նույն կոդը նորից ու նորից գրելու անհրաժեշտությունը: Այն օգնում է ծրագրավորողներին մոդուլային կոդեր գրելիս: Ֆունկցիաները ծրագրավորողին հնարավորություն են տալիս մեծ ծրագիրը բաժանալու մի քանի փոքր ծրագրերի:

JavaScript-ը աջակցում է մոդուլյար կոդ գրելուն բոլոր անհրաժեշտ հատկությունների ֆունկցիաներ օգտագործելով:

JavaScript-ը նաև հնարավորություն է տալիս գրելու մեր ֆունկցիաները: Այս բաժինը ներկայացնում է ինչպես գրել մեր ֆունկցիաները:

Ֆունկցիայի սահմանումը

Մինչև ֆունկցիա օգտագործելը, մենք պետք է սահմանենք այն: Ամենատարածված սահմանման ձևը ֆունկցիաների keyword օգտագործելն է:

Շարահյուսություն (Syntax)

Այստեղ ցուցադրված է պարզ շարահյուսությունը:

<script type=”text/javascript”>

<!–

function functionname(parameter-list)

{

statements

}

//–>

</script>

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը, այն սահմանում է sayHello ֆունկցիան, որը ոչ մի պարամետր չի վերցնում:

<script type=”text/javascript”>

<!–

function sayHello()

{

alert(“Hello there”);

}

//–>

</script>

Ֆունկցիայի կոչում

Հետագայում ֆունկցիա վկայակոչելու համար, պետք է այդ ֆունկցիայի անունը գրեք, ինչպես ներկայացված է հետևյալ կոդում:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

function sayHello()

{

document.write (“Hello there!”);

}

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following button to call the function</p> <form>

<input type=”button” onclick=”sayHello()” value=”Say Hello”> </form>

<p>Ուրիշ տեքստ օգտագործեք և նորից փորձեք…</p> </body>

</html>

Արդյունք

Սեղմեք հետևյալ կոճակը ֆունցկիա կոչելու համար

Say Hello

Ֆունցկիայի պարամետրեր

Մինչև հիմա, մենք ֆունկցիաները տեսել ենք առանց պարամետրերի: Հնարավոր է տարբեր պարամետրեր անցկացնել ֆունկցիա կոչելու ժամանակ: Այս անցած պարամետրերը կարող են գրավել ֆունկցիայի ներսում և ցանկացած մանիպուլյացիա կարող է տեղի ունենալ այս պարամետրերում: Ֆունկցիան կարող է մի քանի պարամետր ունենա ստորակետներով անջատված:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը, այն սահմանում է sayHello ֆունկցիան, որը 2  պարամետր է վերցնում այստեղ:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”> function sayHello(name, age)

{

document.write (name + ” is ” + age + ” years old.”);

}

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following button to call the function</p>

<form>

<input type=”button” onclick=”sayHello(‘Zara’, 7)” value=”Say Hello”>

</form>

<p> Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք…</p> </body>

</html>

Արդյունք

Սեղմեք հետևյալ կոճակը ֆունցկիա կոչելու համար

Say Hello

Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք

Վերադարձի պնդումը

JavaScript ֆունկցիան կարող է ունենալ ընտրովի վերադարձի պնդում: Սա պահաջված է, եթե ուզում եք ֆունկցիայի արժեք վերադարձնել: Այս պնդումը պետք է ֆունկցիայի վերջի պնդումը լինի:

Օրինակ կարող եք 2 թիվ անցկացնել ֆունկցիայում, ապա սպասեք ֆուկցիայից վերադարձնել նրանց բազմապատկումը ձեր ծրագրում:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը, այն սահմանում է ֆունկցիան, որը վերցնում է 2 պարամետրեր և միակցում է նրանց մինչև ծրագիր վերադարձնելը:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”> function concatenate(first, last)

{

var full;

full = first + last; return full;

}

function secondFunction()

{

var result;

result = concatenate(‘Zara’, ‘Ali’); document.write (result );

}

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following button to call the function</p>

<form>

<input type=”button” onclick=”secondFunction()” value=”Call Function”>

</form>

<p> Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք…</p> </body>

</html>

Արդյունք

Սեղմեք հետևյալ կոճակը ֆունցկիա կոչելու համար

Call Function

Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք

Դարսված ֆունկցիաներ

Նախկինում JavaScript 1.2 ֆունկցիայի սահմանումը թույլատրված էր ամենաբարձր գլոբալ մարդակի կոդում, բայց JavaScript 1.2 ֆունկցիայի սահմանումներին թույլատրում է դարսվել ֆունկցիաների ներսում:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը, հասկանալու ինչպես օգտագործել դարսված ֆունկցիաները:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function hypotenuse(a, b) {

function square(x) { return x*x;

}

return Math.sqrt(square(a) + square(b));

}

function secondFunction(){

var result;

result = hypotenuse(1,2); document.write ( result );

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following button to call the function</p>

<form>

<input type=”button” onclick=”secondFunction()” value=”Call Function”> </form>

<p> Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք…</p> </body>

</html>

Արդյունք

Սեղմեք հետևյալ կոճակը ֆունցկիա կոչելու համար

Call Function

Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք

Ֆունկցիայի () կառուցիչ

Ֆունկցիայի պնդումը նոր ֆունկցիա սահմանելու միակ տարբերակը չէ: Կարող եք նոր ֆունկցիա սահմանել օգտագործելով Ֆունկցիա () կառուցիչը նոր օպերատորի հետ մեկտեղ:

Շարահյուսություն (Syntax)

<script type=”text/javascript”>

<!–

var variablename = new Function(Arg1, Arg2…, “Function Body”);

//–>

</script>

Ֆունկցիա () կառուցիչը ակնկալում է ցանկացած լարային փաստարկներ: Վերջին փաստարկը ֆունկցիայի մարմինն է- այն չի կարող ընդգրկել կամայական JavaScript-ի պնդումներ, միմյանցից կետ ստորակետով բաժանված:

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var func = new Function(“x”, “y”, “return x*y;”);

function secondFunction(){ var result;

result = func(10,20);

document.write ( result );

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following button to call the function</p>

<form>

<input type=”button” onclick=”secondFunction()” value=”Call Function”> </form>

<p> Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք…</p> </body>

</html>

Արդյունք

Սեղմեք հետևյալ կոճակը ֆունցկիա կոչելու համար

Call Function

Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք

Ֆունկցիայի literal-ներ

JavaScript 1.2-ը ներկայացնում է Ֆունկցիայի literal-ների կոնցեպտը, որը ֆունկցիաներ սահմանելու նոր ուղի է: Ֆունկցիայի literal-ը անանուն ֆունցկիաների սահմնաման նոր տարբերակ է:

Շարահյուսություն (Syntax)

<script type=”text/javascript”>

<!–

var variablename = function(Argument List){

Function Body

};

//–>

</script>

Շարահյուսորեն, կարող եք նշել ֆունկցիայի անունը literal ֆունկցիա ստեղծելու ժամանակ:

<script type=”text/javascript”>

<!–

var variablename = function FunctionName(Argument List){

Function Body

};

//–>

</script>

Օրինակ՝

Փորձեք հետևյալ օրինակը:

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var func = function(x,y){ return x*y };

function secondFunction(){ var result;

result = func(10,20); document.write ( result );

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following button to call the function</p> <form>

<input type=”button” onclick=”secondFunction()” value=”Call Function”> </form>

<p> Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք…</p>

</body>

</html>

Արդյունք

Սեղմեք հետևյալ կոճակը ֆունցկիա կոչելու համար

Call Function

Ֆունկցիայի ներսում ուրիշ պարամետրեր օգտագործեք և նորից փորձեք

 

 Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.