Դաս 13: Objective-C Numbers

0

Objective-C ծրագրավորման լեզվում basic data-ն հիշելու համար, որպեսզի int, float, bool-ը object form-ում։

Objective-C-ն ապահովում մի շարք մեթոդներ NSNumber-ի հետ աշխատելու համար և դրանցից կարևորները թվարկված են հետևալ աղյուսակում:

Մեթոդները և դրանց նկարագրությունը

+ (NSNumber *)numberWithBool:(BOOL)value

Ստեղծում է և վերադարձնում է NSNumber object-ը, որը պարունակում է տրված արժեքը՝ վերաբերվելով դրան որպես BOOL.

+ (NSNumber *)numberWithChar:(char)value

Ստեղծում է և վերադարձնում է NSNumber object-ը, որը պարունակում է տրված արժեքը՝ վերաբերվելով դրան որպես signed char.

+ (NSNumber *)numberWithDouble:(double)value

Ստեղծում է և վերադարձնում է NSNumber object-ը, որը պարունակում է տրված արժեքը՝ վերաբերվելով դրան որպես կրկնակի

+ (NSNumber *)numberWithFloat:(float)value

Ստեղծում է և վերադարձնում է NSNumber object-ը, որը պարունակում է տրված արժեքը՝ վերաբերվելով դրան որպես float.

+ (NSNumber *)numberWithInt:(int)value

Ստեղծում է և վերադարձնում է NSNumber object-ը, որը պարունակում է տրված արժեքը՝ վերաբերվելով դրան որպես signed int.

+ (NSNumber *)numberWithInteger:(NSInteger)value

Ստեղծում է և վերադարձնում է NSNumber object-ը, որը պարունակում է տրված արժեքը՝ վերաբերվելով դրան որպես NSInteger.

– (BOOL)boolValue

Վերադարձնում է receiver’s արժեքը որպես BOOL

– (char)charValue

Վերադարձնում է receiver’s արժեքը որպես char

– (double)doubleValue

Վերադարձնում է receiver’s արժեքը որպես կրկնակի

– (float)floatValue

Վերադարձնում է receiver’s արժեքը որպես float

– (NSInteger)integerValue

Վերադարձնում է receiver’s արժեքը որպես NSInteger


– (int)intValue

Վերադարձնում է receiver’s արժեքը որպես int.

Ահա մի պարզ օրինակ՝ NSNumber օգտագործելով, որը բազմապատկում է երկու թվերը և վերադարձնում։

#import <Foundation/Foundation.h>

@interface SampleClass:NSObject

- (NSNumber *)multiplyA🙁NSNumber *)a withB🙁NSNumber *)b;

@end

@implementation SampleClass

- (NSNumber *)multiplyA🙁NSNumber *)a withB🙁NSNumber *)b
{
  float number1 = [a floatValue];
  float number2 = [b floatValue];
  float product = number1 * number2;
  NSNumber *result = [NSNumber numberWithFloat:product];
  return result;
}

@end

int main()
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];

  SampleClass *sampleClass = [[SampleClass alloc]init];
  NSNumber *a = [NSNumber numberWithFloat:10.5];
  NSNumber *b = [NSNumber numberWithFloat:10.0];  
  NSNumber *result = [sampleClass multiplyA:a withB:b];
  NSString *resultString = [result stringValue];
  NSLog(@"The product is %@",resultString);

  [pool drain];
  return 0;
}

Այժմ երբ փորձարկենք և աշխատացնենք ծրագիրը, ապա կստանանք հետևյալ արդյունքը՝

2013-09-14 18:53:40.575 demo[16787] The product is 105

 Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.