Դաս 17 – Android: Time Picker

0

Android Time Picker-ը թույլատրում է ընտրել օրվա ժամը 24 ժամանոց կամ AM/PM Տարբերակը: Ժամը բաղկացած է ժամերից, րոպեներից և ժամացույցի ֆորմատից: Android-ը տրամադրում է այս պունկտուալությունը TimePicker դասի միջոցով:

TimePicker դասը օգտագործելու համար, պետք է նախ սահմանեք, TimePicker բաղադրիչը ձեր activity.xml-ում: Ներքևում սահմանված է-

<TimePicker
  android:id="@+id/timePicker1"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

set_time

Ապա պետք է ստեղծեք TimePicker դասի օբյեկտ և ստանաք քաղվածք վերևի սահմաված xml բաղադրիչի մասին: Շարահյուսությունը ներկայացված է ներքևում:

import android.widget.TimePicker;
private TimePicker timePicker1;
timePicker1 = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1);

Ժամանակը էկրանին ընտրելու համար, կօգտագործեք TimePicker Դասի getCurrentHour() և getCurrentMinute() մեթոդը: Շարահյուսությունը ներկայացված է ներքևում:

int hour = timePicker1.getCurrentHour();
int min = timePicker1.getCurrentMinute();

Բացի այս մեթոդներից, կան մի քանի մեթոդներ API-ում, որոնք ավելի շատ են կառավարում  TimePicker Բաղադրիչը: Նրանք ներկայացրած են ներքևում:

Sr.No Մեթոդ & Նկարագրություն
1 is24HourView()

Այս մեթոդը վերադարձնում է ճիշտը եթե սա 24 ժամանոց մեթոդում է:

2 isEnabled()

Այս մեթոդը վերադարձնում է այս view-ի միացված ստատուսը:

3 setCurrentHour(Integer currentHour)

Այս մեթոդը տեղադրում է ներկա ժամանակը:

4 setCurrentMinute(Integer currentMinute)

Այս մեթոդը տեղադրում է ներկա րոպեն:

5 setEnabled(boolean enabled)

Այս մեթոդը տեղադրում է այս view-ի միացված վիճակը:

6 setIs24HourView(Boolean is24HourView)

Այս մեթոդը տեղադրում է 24 –ժամանոց կամ AM/PM տեսակը:

7 setOnTimeChangedListener(TimePicker.OnTimeChangedListener onTimeChangedListener)

Այս մեթոդը սահմանում է, որ օգտատերը ըտրել է իրեն հարմար ժամը:

Օրինակ

Քայլ Նկարագրություն
1 Կօգտագործեք Android studio ստեղծելու Android հավելված և անվանեք այն TimePicker, com.example.timepicker -ի փաթեթի ներքո:
2 Փոփոխեք src/MainActivity.java ֆայլը ավելացնելու անհրաժեշտ կոդը:
3 Փոփոխեք res/layout/activity_main.xml ֆայլը ավելացնելու XML բաղադրիչները:
4 Փոփոխեք res/layout/activity_main.xml ֆայլը և ավելացրեք անհրաժեշտ բաղադրիչները:
5 Միացրեք հավելվածը և ընտրեք Android սարք և տեղադրեք հավելվածը նրա վրա և հաստատեք տվյալները:

Հետևյալը փոփոխված գլխավոր գործունեության բովանդակությունն է src/com.example.timepicker/MainActivity.java:

package com.example.timepicker;

import java.util.Calendar;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.TimePicker;

public class MainActivity extends Activity {
  private TimePicker timePicker1;
  private TextView time;
  private Calendar calendar;
  private String format = "";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   timePicker1 = (TimePicker) findViewById(R.id.timePicker1);
   time = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
   calendar = Calendar.getInstance();
   
   int hour = calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY);
   int min = calendar.get(Calendar.MINUTE);
   showTime(hour, min);
  }

  public void setTime(View view) {
   int hour = timePicker1.getCurrentHour();
   int min = timePicker1.getCurrentMinute();
   showTime(hour, min);
  }

  public void showTime(int hour, int min) {
   if (hour == 0) {
     hour += 12;
     format = "AM";
   } else if (hour == 12) {
     format = "PM";
   } else if (hour > 12) {
     hour -= 12;
     format = "PM";
   } else {
     format = "AM";
   }
		
   time.setText(new StringBuilder().append(hour).append(" : ").append(min)
   .append(" ").append(format));
  }


}

Հետևյալը կլինի res/layout/activity_main.xml ֆայլի բովանդակությունը –

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >
  
  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:text="@string/time_pick"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
   
  <Button
   android:id="@+id/set_button"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginBottom="180dp"
   android:onClick="setTime"
   android:text="@string/time_save" />
   
  <TimePicker
   android:id="@+id/timePicker1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_above="@+id/set_button"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginBottom="24dp" />
   
  <TextView
   android:id="@+id/textView3"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignLeft="@+id/timePicker1"
   android:layout_alignTop="@+id/set_button"
   android:layout_marginTop="67dp"
   android:text="@string/time_current"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
   
  <TextView
   android:id="@+id/textView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_below="@+id/textView3"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="50dp"
   android:text="@string/time_selected"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

</RelativeLayout>

Հետևյալը կլինի res/values/string.xml բաղադրիչը:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">TimePicker</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
  <string name="time_picker_example">Time Picker Example</string>
  <string name="time_pick">Pick the time and press save button</string>
  <string name="time_save">Save</string>
  <string name="time_selected"></string>
  <string name="time_current">The Time is:</string>
</resources>

Եկեք փորձենք միացնել մեր TimePicker հավելվածը: Ենթադրում ենք միացրել եք Android Mobile սարքը համակարգչի հետ: Հավելվածը միացնելու համար միացրեք այն Android studio-ից, բացեք ձեր պրոյեկտներից մեկը և սեղմեք Run  կոճակին toolbar-ում: Մինչ հավելվածի միացնելը Android studio-ն կցուցադրի հետևյալ պատուհանը ընտրելու տարբերակ, որտեղ ցանկանում եք միացնել ձեր Android հավելվածը:

android_time_picker1

 Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.