Դաս 18 – Android: Date Picker

0

Android Date Picker-ը թույլատրում է ընտրել օրը, կախված օրից, ամսից և տարուց: Ֆունկցիոնալության համար android-տ տրամադրում է DatePicker և DatePickerDialog բաղադրիչներ:

Այս դասում մենք կցուցադրենք Date Picker-ի օգտագործումը  DatePickerDialog-ով: DatePickerDialog-ը պարզ դիալոգ է, որը ներառում է DatePicker:

DatePickerDialog ցուցադրելու համար, պետք է անցնեք DatePickerDialog id-ն showDialog(id_of_dialog) մեթոդի համար: Շարահյուսությունը հետևյալն է:

showDialog(999);

showDialog մեթոդը կիրառելու համար, մեկ այլ մեթոդ է ավտոմատ կերպով օգտագործվում՝ onCreateDialog: Շարահյուսությունը հետևյալն է:

@Override
protected Dialog onCreateDialog(int id) {
  // TODO Auto-generated method stub
  if (id == 999) {
   return new DatePickerDialog(this, myDateListener, year, month, day);
  }
  return null;
}

Վերջին քայլում պետք է գրանցվեք DatePickerDialog listener-ում և  օգտագործեք իր onDateSet մեթոդը: Այս  onDateSet մեթոդը ներառում է  թարմացված օրը, ամիսը և տարին: Շարահյուսությունը հետևյալն է:

private DatePickerDialog.OnDateSetListener myDateListener = new DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
  @Override
  public void onDateSet(DatePicker arg0, int arg1, int arg2, int arg3) {
   // arg1 = year
   // arg2 = month
   // arg3 = day		
  }
};

set_date

Բացի օրվա ատրիբուտներից DatePicker օբյեկտը նույնպես գործածվում է այս ֆունկցիայում: Կարող եք օգտագործել DatePicker- հետևյալ մեթոդները կատարելու հետագա գործունեություն:

Sr.No Մեթոդ & Նկարագրություն
1 getDayOfMonth()

Այս մեթոդը տալիս է ընտրված ամսվա օրը:

2 getMonth()

Այս մեթոդը տալիս է ընտրված ամիսը:

3 getYear()

Այս մեթոդը տալիս է ընտրված տարին:

4 setMaxDate(long maxDate)

Այս մեթոդը տեղադրում է մաքսիմալ օրը, աջակցված  այս DatePicker-ով միլիվարկյաններով, մինչը Հունվարի 1-ը 1970 թվականի 00:00:00 getDefault() ժամանակային զոնայում:

5 setMinDate(long minDate)

Այս մեթոդը տեղադրում է մինիմալ օրը, աջակցված  այս DatePicker-ով միլիվարկյաններով, մինչը Հունվարի 1-ը 1970 թվականի 00:00:00 getDefault() ժամանակային զոնայում:

6 setSpinnersShown(boolean shown)

Այս մեթոդը տեղադրում է spinner-ները

7 updateDate(int year, int month, int dayOfMonth)

Այս մեթոդը թարմացնում է ներկա ժամանակը:

8 getCalendarView()

Այս մեթոդը վերադարձնում է օրացույցի view-ն:

9 getFirstDayOfWeek()

Այս մեթոդը վերադարձնում է շաբաթվա առաջին օրը:

Օրինակ

Կօգտագործեք Android studio ստեղծելու Android հավելված և անվանեք այն DatePicker, com.example.datepicker -ի փաթեթի ներքո:

Քայլեր Նկարագրություն
1 Կօգտագործեք Android studio ստեղծելու Android հավելված և անվանեք այն DatePicker, com.example.datepicker -ի փաթեթի ներքո:
2 Փոփոխեք src/MainActivity.java ֆայլը ավելացնելու անհրաժեշտ կոդը:
3 Փոփոխեք res/layout/activity_main.xml ֆայլը ավելացնելու XML բաղադրիչները:
4 Փոփոխեք res/values/string.xml ավելացնելու անհրաժեշտ լարային բաղադրիչները:
5 Միացրեք հավելվածը և ընտրեք Android սարք և տեղադրեք հավելվածը նրա վրա և հաստատեք տվյալները:

Հետևյալը փոփոխված գլխավոր գործունեության բովանդակությունն է src/com.example.datepicker/MainActivity.java.

package com.example.datepicker;

import java.util.Calendar;

import android.app.Activity;
import android.app.DatePickerDialog;
import android.app.Dialog;

import android.os.Bundle;

import android.view.Menu;
import android.view.View;

import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  private DatePicker datePicker;
  private Calendar calendar;
  private TextView dateView;
  private int year, month, day;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   dateView = (TextView) findViewById(R.id.textView3);
   calendar = Calendar.getInstance();
   year = calendar.get(Calendar.YEAR);
   
   month = calendar.get(Calendar.MONTH);
   day = calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
   showDate(year, month+1, day);
  }

  @SuppressWarnings("deprecation")
  public void setDate(View view) {
   showDialog(999);
   Toast.makeText(getApplicationContext(), "ca", 
     Toast.LENGTH_SHORT)
   .show();
  }

  @Override
  protected Dialog onCreateDialog(int id) {
   // TODO Auto-generated method stub
   if (id == 999) {
     return new DatePickerDialog(this, 
      myDateListener, year, month, day);
   }
   return null;
  }

  private DatePickerDialog.OnDateSetListener myDateListener = new 
   DatePickerDialog.OnDateSetListener() {
   @Override
   public void onDateSet(DatePicker arg0, 
     int arg1, int arg2, int arg3) {
     // TODO Auto-generated method stub
     // arg1 = year
     // arg2 = month
     // arg3 = day
     showDate(arg1, arg2+1, arg3);
   }
  };

  private void showDate(int year, int month, int day) {
   dateView.setText(new StringBuilder().append(day).append("/")
   .append(month).append("/").append(year));
  }
}

Հետևյալը կլինի res/layout/activity_main.xml ֆայլի բովանդակությունը:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >

  <Button
   android:id="@+id/button1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="70dp"
   android:onClick="setDate"
   android:text="@string/date_button_set" />

  <TextView
   android:id="@+id/textView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="24dp"
   android:text="@string/date_label_set"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_below="@+id/button1"
   android:layout_marginTop="66dp"
   android:layout_toLeftOf="@+id/button1"
   android:text="@string/date_view_set"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

  <TextView
   android:id="@+id/textView3"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignRight="@+id/button1"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_marginTop="72dp"
   android:text="@string/date_selected"
   android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />

</RelativeLayout>

Հետևյալը res/values/string.xml-ի բովանդակությունն է:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">DatePicker</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="date_label_set">Press the button to set the date</string>
  <string name="date_button_set">Set Date</string>
  <string name="date_view_set">The Date is: </string>
  <string name="date_selected"></string>
</resources>

Եկեք փորձենք միացնել DatePicker հավելվածը: Ենթադրում ենք միացրել եք Android Mobile սարքը համակարգչի հետ: Հավելվածը միացնելու համար միացրեք այն Android studio-ից, բացեք ձեր պրոյեկտներից մեկը և սեղմեք Run  կոճակին toolbar-ում: Մինչ հավելվածի միացնելը Android studio-ն կցուցադրի հետևյալ պատուհանը ընտրելու տարբերակ, որտեղ ցանկանում եք միացնել ձեր Android հավելվածը:

android_date_picker_1

Հիմա կարող եք տեսնել որ օրը տեղադրվել է պիտակի ներքևւմ: Հիմա կփոխենք օրը DatePickerDialog-ով, սեղմելով Set Date կոճակը: Սեղմելով կոճակը կտեսնեք հետյալ էկրանը:

android_date_picker_2

Հիմա դրեք պահանջված օրը և ժամը և սեղմեք Done կոճակը: Այս դիալոգը կհայտնվի և թարմացված ժամը կերևա էկրանին:

android_date_picker_3

 Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.