Դաս 20: Number (մաս 1)

0

Number (Թիվ) օբյեկտը ներկայացնում է թվային տվյալ: Սովորաբար կարիք չկա անհանգստանալու Number (Թիվ) օբյեկտների համար, քանի որ, բրաուզերը ավտոմատ կերպով փոխակերպվում է թվից՝ թվային կարգի պնդման:

Շարահյուսություն (Syntax)

Number (Թիվ) օբյեկտի ստեղծման շարահյուսությունը.

var val = new Number(number);

Եթե թվի փոխարեն մեծությունը փոխարինեք ինչ-որ ուրիշ փաստարկով, ապա փաստարկը չի կարող փոխակերպվել թվի:

Number(Թվի) հնարավորությունները

Այստեղ ներկայացված է յուրաքանչյուր հատկություն իր նկարագրությամբ:

Property Description
MAX_VALUE The largest possible value a number in JavaScript can have 1.7976931348623157E+308
 MIN_VALUE The smallest possible value a number in JavaScript can have 5E-324
 NaN  Equal to a value that is not a number.
NEGATIVE_INFINITY A value that is less than MIN_VALUE.
 POSITIVE_INFINITY A value that is greater than MAX_VALUE
 prototype  A static property of the Number object. Use the prototype property to assign new properties and methods to the Number object in the current document
constructor Returns the function that created this object’s instance. By default this is the Number object.
prototype  

Թիվ օբյեկտի ստատիկ հնարավորություն: Օգտագործեք  նախատիպային հնարավորությունը Թվի օբյեկտին նոր հնարավորություններ և մեթոդեր հանձնարարելու համար հետևյալ փաստաթղթում:

MAX_VALUE

Number.MAX_VALUE հնարավորությունը պատկանում է ստատիկ Number օբյեկտին: Այն ներկայացնում է մեծությունները մեծ դրական թվերի համար, որոնցով կարող եք աշխատել  JavaScript-ում:

Իրական արժեքը մեծության 1.7976931348623157 x 10308.

Շարահյուսություն (Syntax)

MAX_VALUE –ի շարահյուսությունը.

var val = Number.MAX_VALUE;

 

Օրինակ՝

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function showValue()

{

var val = Number.MAX_VALUE;

document.write (“Value of Number.MAX_VALUE : ” + val );

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following to see the result:</p> <form>

<input type=”button” value=”Click Me” onclick=”showValue();” />

</form>

</body>

</html>

Արդյունք

1

MIN_VALUE

Number.MIN_VALUE հնարավորությունը պատկանում է ստատիկ Number օբյեկտին: Այն ներկայացնում է մեծություններ փոքր դրական թվերի համար, որոնցով կարող եք աշխատել  JavaScript-ում:

Իրական արժեքը մեծության 5 x 10-324.

Շարահյուսություն (Syntax)

MIN_VALUE-ի շարահյուսությունը

var val = Number.MIN_VALUE;

Օրինակ՝

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function showValue()

{

var val = Number.MIN_VALUE;

alert(“Value of Number.MIN_VALUE : ” + val );

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following to see the result:</p>

<form>

<input type=”button” value=”Click Me” onclick=”showValue();” />

</form>

</body>

</html>

Արդյունք

2

NaN

Չգնանշված մեծություն NaN-ը հատուկ արժեք ներկայացնող Not-a-Number է: Քանի որ NaN-ը միշտ համեմատում է անհավասար թվի հետ, ներառված NaN-ը,այն միշտ օգտագործվում է սխալ պայման ցույց տալու համար մի ֆունկցիայում,որը պետք է վերադարձնի վավերական համարի:

Շարահյուսություն (Syntax)

 NaN-ի շարահյուսությունը

var val = Number.NaN;

 

 Օրինակ՝

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function showValue()

{

var dayOfMonth = 50;

if (dayOfMonth < 1 || dayOfMonth > 31)

{

dayOfMonth = Number.NaN

alert(“Day of Month must be between 1 and 31.”)

}

Document.write(“Value of dayOfMonth : ” + dayOfMonth );

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following to see the result:</p>

<form>

<input type=”button” value=”Click Me” onclick=”showValue();” />

</form>

</body>

</html>

Արդյունք

Click the following to see the result:

3

Day of the Month must be between 1 and 31.

 

 NEGATIVE_INFINITY

Սա հատուկ թվային արժեք է, որը ներկայացնում է Number.MIN_VALUE-ից փոքր արժեք: Արժեքը ներկայացված է որպես”-Infinity”. Այն նման է infinity-իի մաթեմատիկական ոլորտում: Օրինակ, ցանկացած բան բազմապատկված NEGATIVE_INFINITY-ով  NEGATIVE_INFINITY է ,և ցանկացած բան բաժանված NEGATIVE_INFINITY-ով զրո է:

Քանի որ NEGATIVE_INFINITY-ին մեծություն է, այն կարող է կարդացվել որպես Number-ի հատկություն:

Շարահյուսություն (Syntax)

NEGATIVE_INFINITY-ի շարահյուսությունը.

var val = Number. NEGATIVE_INFINITY;

Օրինակ՝

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function showValue()

{

var smallNumber = (-Number.MAX_VALUE) * 2

if (smallNumber == Number.NEGATIVE_INFINITY) { alert(“Value of smallNumber : ” + smallNumber );

}

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following to see the result:</p>

<form>

<input type=”button” value=”Click Me” onclick=”showValue();” />

</form>

</body>

</html>

Արդյունք

Click the following to see the result:

3

Value of val : -Infinity

POSITIVE_INFINITY

Սա հատուկ թվային արժեք է, որը ներկայացնում է Number.MIN_VALUE-ից մեծ արժեք: Արժեքը ներկայացված է որպես”-Infinity”. Այն նման է infinity-ի մաթեմատիկական ոլորտում: Օրինակ, ցանկացած բան բազմապատկված NEGATIVE_INFINITY-ով  NEGATIVE_INFINITY է ,և ցանկացած բան բաժանված NEGATIVE_INFINITY-ով զրո է:

Քանի որ NEGATIVE_INFINITY-ին մեծություն է, այն կարող է կարդացվել որպես Number-ի հատկություն:

Շարահյուսություն (Syntax)

POSITIVE_INFINITY-ի շարահյուսություն

var val = Number. POSITIVE_INFINITY;

Օրինակ՝

<html>

<head>

<script type=”text/javascript”>

<!–

function showValue()

{

var bigNumber = Number.MAX_VALUE * 2

if (bigNumber == Number.POSITIVE_INFINITY) {

alert(“Value of bigNumber : ” + bigNumber );

}

}

//–>

</script>

</head>

<body>

<p>Click the following to see the result:</p>

<form>

<input type=”button” value=”Click Me” onclick=”showValue();” />

</form>

</body>

</html>

Արդյունք

Click the following to see the result:

3

Value of val : Infinity

Prototype

Prototype հատկությունը թույլ է տալիս ցանկացած օբյեկտին ավելացնել հատկություններ և մեթոդներ (Number, Boolean, String և Date և այլն):

Շարահյուսություն (Syntax)

Prototype-ի շարահյուսությունը

object.prototype.name = value

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>User-defined objects</title>

<script type=”text/javascript”>

function book(title, author){

this.title = title; this.author = author;

}

</script>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var myBook = new book(“Perl”, “Mohtashim”);

book.prototype.price = null;

myBook.price = 100;

document.write(“Book title is : ” + myBook.title + “<br>”);

document.write(“Book author is : ” + myBook.author + “<br>”);

document.write(“Book price is : ” + myBook.price + “<br>”);

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

Book title is : Perl

Book author is : Mohtashim

Book price is : 100

constructor

Այն վկայակոչումը  վերադարձնում է Number-ի ֆունկցիային, որը ստեղծել է  prototype-ի պնդումը:

Շարահյուսություն (Syntax)

number.constructor()

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript constructor() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var num = new Number( 177.1234 ); document.write(“num.constructor() is : ” + num.constructor);

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

num.constructor() is : function Number() {

[native code]

}

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.