Դաս 31: Math (Մաս 2)

0

ceil ( )

Վերադարձնում է ամենափոքր ամբողջ թիվը, որը ավելի մեծ է կամ հավասար է թվին:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.ceil ( x ) ;

 

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է ամենափոքր ամբողջ թիվը, որը ավելի մեծ է կամ հավասար է թվին:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math ceil() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.ceil(45.95); document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.ceil(45.20);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.ceil(-45.95);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.ceil(-45.20);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

 Արդյունք

First Test Value : 46

Second Test Value : 46

Third Test Value : -45

Fourth Test Value : -45

 

cos ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է թվի կոսինուսը:Կոսինուսի մեթոդը վերադարձնում է թվային արժեքը -1-ի և 1-ի միջև, որը ներկայացնում է անկյան կոսինուսը:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.cos ( x ) ;

 

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է թվի կոսինուսը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math cos() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.cos(90); document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.cos(30);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.cos(-1);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.cos(2*Math.PI);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : -0.4480736161291702

Second Test Value : 0.15425144988758405

Third Test Value : 0.5403023058681398

Fourth Test Value : 1

 

exp ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է EN, որտեղ N փաստարկ է, և E-ն Էյլերի  հաստատունը , բնական լոգարիթմի բազան:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.exp ( x ) ;

 

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է x փոփոխականի էքսպոնենտալ արժեքը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math exp() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.exp(1);

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.exp(30);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.exp(-1);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.exp(.5);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 2.718281828459045

Second Test Value : 10686474581524.482

Third Test Value : 0.3678794411714424

Fourth Test Value : 1.6487212707001282

 floor ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է ամենամեծ ամբողջ թիվը, որն ավելի փոքր է, կամ հավասար է x թվին:

 Շարահյուսություն(Syntax)

Math.floor ( x ) ;

 

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է ամենամեծ ամբողջ թիվը, որն ավելի փոքր է, կամ հավասար է x թվին:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math floor() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.floor(10.3);

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.floor(30.9);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.floor(-2.9);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.floor(-2.2);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 10

Second Test Value : 30

Third Test Value : -3

Fourth Test Value : -3

log ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է թվի բնական լոգարիթմնը: Եթե թվի արժեքը բացասական է, վերադարձող արժեքը միշտ NaN է:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.log ( x ) ;

 

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է թվի բնական լոգարիթմնը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math log() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.log(10);

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.log(0);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.log(-1);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.log(100);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 2.302585092994046

Second Test Value : -Infinity

Third Test Value : NaN

Fourth Test Value : 4.605170185988092

 

max ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է  զրոյից մեծ, կամ ավելի մեծ թվեր: Եթե չկան փաստարկներ, արդյունքները Անվերջություն է:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.max(value1, value2, … valueN ) ;

Պարամետրի մանրամասներ

value1, value2, … valueN : Թվեր

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է  զրոյից մեծ, կամ ավելի մեծ թվեր:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math max() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.max(10, 20, -1, 100);

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.max(-1, -3, -40);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.max(0, -1);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.max(100);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 100

Second Test Value : -1

Third Test Value : 0

Fourth Test Value : 100

min ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է  զրոյից փոքր, կամ այլ թվեր: Եթե չկան փաստարկներ, արդյունքները +Անվերջություն է:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.min (value1, value2, … valueN ) ;

Պարամետրի մանրամասներ

value1, value2, … valueN : Numbers.

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է  զրոյից փոքր, կամ այլ թվեր:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math min() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.min(10, 20, -1, 100);

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.min(-1, -3, -40);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.min(0, -1);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.min(100);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : -1

Second Test Value : -40

Third Test Value : -1

Fourth Test Value : 100

pow ( )

Այս մեթոդը բազան վերադարձնում է էքսպոնենտի ուժը, որը բազայի էքսպոնենտն է:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.pow(base, exponent );

 

Պարամետրի մանրամասներ

  • base : Բազայի թիվը
  • exponents : Էքսպոնենտը, որի համար բազան բարձրանում է:

Վերադարձող արժեք

Բազան վերադարձնում է էքսպոնենտի ուժը, որը բազայի էքսպոնենտն է:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math pow() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.pow(7, 2);

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.pow(8, 8);

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.pow(-1, 2);

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.pow(0, 10);

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 49

Second Test Value : 16777216

Third Test Value : 1

Fourth Test Value : 0

random ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է կեղծ-պատահական թիվ 0– և 1-ի միջև:

 Շարահյուսություն(Syntax)

Math.random ( );

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է կեղծ-պատահական թիվ 0– և 1-ի միջև:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math random() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.random( );

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.random( );

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.random( );

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.random( );

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 0.4093269258737564

Second Test Value : 0.023646741174161434

Third Test Value : 0.2672571325674653

Fourth Test Value : 0.38755513448268175

 round ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է մոտակա ամբողջ թվի կլոր թվի արժեքը:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.round ( );

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է մոտակա ամբողջ թվի կլոր թվի արժեքը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math round() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.round( 0.5 );

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.round( 20.7 );

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.round( 20.3 );

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.round( -20.3 );

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 1

Second Test Value : 21

Third Test Value : 20

Fourth Test Value : -20

  

sin ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է  թվի սինուսը: Սինուս մեթոդը վերադարձնում է թվային արժեք -1-ի և 1-ի միջև, որը ներկայացնում է սինուսի փաստարկը:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.sin ( x );

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է  թվի սինուսը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math sin() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.sin( 0.5 );

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.sin( 90 );

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.sin( 1 );

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.sin( Math.PI/2 );

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 0.479425538604203

Second Test Value : 0.8939966636005579

Third Test Value : 0.8414709848078965

Fourth Test Value : 1

sqrt ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է թվի քառակուսի արմատը: Եթե թվի արժեքնեը բացասական են, sqrt-ը վերադարձնում է NaN:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.sqrt ( x );

Պարամետրի մանրամասներ

x: Թիվ

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է թվի քառակուսի արմատը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math sqrt() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.sqrt( 0.5 );

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.sqrt( 81 );

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.sqrt( 13 );

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.sqrt( -4 );

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 0.7071067811865476

Second Test Value : 9

Third Test Value : 3.605551275463989

Fourth Test Value : NaN

tan ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է թվի տանգեսը: Տանգեսի մեթոդը վերադարձնում է թվային արժեք , որը ներկայացնում է անկյան տանգեսը:

Շարահյուսություն(Syntax)

Math.tan ( x );

 

Պարամետրի մանրամասներ

x:  Թիվ ներկայացնող  անկյուն radian-ներով:

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է թվի տանգեսը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math tan() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.tan( -30 );

document.write(“First Test Value : ” + value );

var value = Math.tan( 90 );

document.write(“<br />Second Test Value : ” + value );

var value = Math.tan( 45 );

document.write(“<br />Third Test Value : ” + value );

var value = Math.tan( Math.PI/180 );

document.write(“<br />Fourth Test Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

Արդյունք

First Test Value : 1

Second Test Value : 21

Third Test Value : 20

Fourth Test Value : -20

 

toSource ( )

Այս մեթոդը վերադարձնում է  “Math” լարը:

 Շարահյուսություն(Syntax)

Math.toSource ( );

 

Վերադարձող արժեք

Վերադարձնում է “Math” լարը:

Օրինակ՝

<html>

<head>

<title>JavaScript Math toSource() Method</title>

</head>

<body>

<script type=”text/javascript”>

var value = Math.toSource( );

document.write(“Value : ” + value );

</script>

</body>

</html>

 

Արդյունք

Value : Math

 

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.