Դաս 46 – PHP: String ֆունկցիաներ

0

Բոլոր հնարավոր  string ֆունկցիաների (իսկ դրանք շատ են) մանրամասների մասին խոսելու փոխարեն մենք Ձեզ տրամադրում ենք դրանց ցուցակը, յուրաքանչյուրը՝ իր օրինակով:

chr( ) կոնվերտացնում է ASCII արժեքը իրեն  համարժեք նշանի

Օրինակ՝ ASCII արժեքը 64 է, @ նշանն է UK ստեղնաշարի վրա: Եթե Դուք ցանկանում եք քողարկել Ձեր email հասցեն, ապա պետք է անեք հետևյալը՝

$email_address = “me” . chr(64) . “me.com”;

print $email_address;

ord( ) գտնում է, թե որն է ASCII արժեքի նշանը

Դրա համար պետք է անեք հետևյալը՝

$ascii_num = ord(“@”);

print $ascii_num;

echo( ) – արտատպված հայտարարության այլընտրանք

$display_data = “something to display”;

print $display_data;
echo $display_data;

similar_text( ) ցույց է տալիս, թե որքանով են տեքստի երկու string-երը նույնական

syntax –ը հետևյալն է՝

similar_text( $string1, $string2, $percent )

Առաջին երկուսը այն string-երն են, որոնք Դուք ցանկանում եք համեմատել: Տոկոսի միջոցով Դուք կտեսնեք դրանց նմանության չափը: Սակայն դա ըստ Ձեր ցանկության է: Ահա մի օրինակ, որտեղ օգտագիրոջը հայտնվում է այն մասին, թե որքանով է ճիշտ մուտքագրված username-ը ՝

$real_username =”Bill Gates”;
$user_attempt = “Bill Bates”;

$check = similar_text($real_username, $user_attempt, $percent);

print($check) . “<BR>”;
print($percent . “% correct”);

Վերոնշյալ  script-ը կարտատպի հետևյալը՝

9
90% correct

Դատարկ տարածությունը դիտարկվում է որպես նշան:

str_repeat( ) կրկնում է նշանը այնքան անգամ, որքան սահմանված է

Օրինակ՝ Դուք ցանկանում եք 9 անգամ նշել դոլարի նշանը՝

$extra_dollars = str_repeat( “$”, 9 );
print $extra_dollars;

str_replace( ) փոխարինում է մի string –ը մյուսով

syntax –ը հետևյալն է՝

str_replace( $look_for, $change_to, $search_text, match_count );

match_count-ը ըստ ցանկության է: Այն գտնում է թե քանի համընկումներ են հանդիպել:

Այս օրինակում մենք փնտրում ենք “explore” –ը որպեսզի փոխարինենք այն “explode”-ով՝

$search_text = “The explore function”;
$look_for = “explore”;
$change_to = “explode”;

print $search_text . “<BR>”;
$changed_text = str_replace($look_for, $change_to, $search_text);

print $changed_text;

str_word_count( ) հայտնում է, թե քանի բառ ունի string-ը

syntax-ը հետևյալն է՝

str_word_count( string, return , char )

Դուք կարող եք բաց թողնել return-ը և char-ը: Այսպես՝

$num_of_words = str_word_count(“The word count function”);

print $num_of_words;

 return արժեքը կարող է լինել այս երեք թվերից մեկը՝

0 – Վերադարձնում է գտնված բառերի քանակը,
1 – Վերադարձնում է զանգված, գտնված բառերիկ պարունակությամբ, որոնք պարունակվում են տողում.
2 – Վերադարձնում է զանգված գտնված բառերով, որոնց բանալին (key) հանդիսանում է տվյալ բառի տեղը (position) տողում

 char –ը կիրառվում է, երբ  անհրաժեշտ է հաշվել հավելյալ բառեր:

strlen( ) ցույց է տալիս string-ի երկարությունը՝

$string_length = strlen( “This is some text” );

Վերոնշյալ կոդի տողը վերադարձնում է 17 արժեքը՝ string-ի նշանների և բացատների քանակը:

substr( ) ստանում է string-ի նշանների թիվը

Օրինակ՝ Դուք ցանկանում եք ստուգել արդյոք email հասցեն ավարտվում է .com-ով: Դուք կարող եք ստանալ վերջին մի քանի նշանները և ստուգեք դրանք if statement-ով syntax-ը հետևյալն է՝

substr( string, start, length )

Այսպիսով, Դուք ֆունցկիան ապահովում եք string-ով, որից հետո պետք է հայտնեք PHP-ին, թե string-ի որ նշանից է պետք սկսել:  length-ը սահմանում է, թե քանի նշան եք ցանկանում ստանալ: Սակայն դրա կիրառումը ըստ ցանկության է:

Ահա արդեն քննարկաված օրինակը՝

$email = “[email protected]”;
$email_end = substr( $email, strlen($email) – 4 );

if ($email_end == “.com” ) {

print “ends in .com”;

}
else {

print “doesn’t end in .com”;

}

Աշխատացրե՛ք script-ը և տեսե՛ք, թե ինչ է արտատպվում:

Դուք կարող եք նաև սկսել որոնումը string-ի վերջից: Այս դեպքում գրե՛ք բացասական թիվ՝

$email_end = substr($email, -4, 4);

Հաջորդ բաժնում մենք անդրադառնալու ենք PHP Ֆունկցիաներին:

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.