Դաս 6.9 – iOS Development։ Image View

0

Image View-ի Օգտագործումը

Image view-ն օգտագործվում է ցուցադրելու մի պատկեր կամ պատկերների անիմացիոն շարք:

Կարևոր Հատկություններ

 • image
 • highlightedImage
 • userInteractionEnabled
 • animationImages
 • animationRepeatCount

Կարևոր Մեթոդներ

- (id)initWithImage: (UIImage *)image
- (id)initWithImage: (UIImage *)image highlightedImage:
 (UIImage *)highlightedImage
- (void)startAnimating
- (void)stopAnimating

Ավելացրեք  Custom Մեթոդ addImageView

-(void)addImageView{
  UIImageView *imgview = [[UIImageView alloc]
  initWithFrame:CGRectMake(10, 10, 300, 400)];
  [imgview setImage:[UIImage imageNamed:@"AppleUSA1.jpg"]];
  [imgview setContentMode:UIViewContentModeScaleAspectFit];
  [self.view addSubview:imgview];
}

Ավելացրեք Մեկ Այլ Մեթոդ addImageViewWithAnimation

Այս մեթոդըբացատրում է ինչպես շարժունացնել պատկերները imageView-ում:

-(void)addImageViewWithAnimation{
  UIImageView *imgview = [[UIImageView alloc]
  initWithFrame:CGRectMake(10, 10, 300, 400)];
  // set an animation
  imgview.animationImages = [NSArray arrayWithObjects:
  [UIImage imageNamed:@"AppleUSA1.jpg"],
  [UIImage imageNamed:@"AppleUSA2.jpg"], nil];
  imgview.animationDuration = 4.0;
  imgview.contentMode = UIViewContentModeCenter;
  [imgview startAnimating];
  [self.view addSubview:imgview];
}

Ուշադրություն −

Մենք պետք է պատկերներ ավելացնենք, որոնք անվանվում են “AppleUSA1.jpg” և “AppleUSA2.jpg” մեր պրոյեկտում : Այս քայլը կարող եք անել  տանելով պատկերը դեպի մեր նավիգացիոն տարածքը, որտեղ մեր պրոյեկտի ֆայլերը տեղակայված են:

Թարմացրեք viewDidLoad-ը ViewController.m-ում հետևյալ կերպ −

(void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  [self addImageView];
}

Արդյունք

Երբ հավելվածում ենք, կտեսնենք հետևյալ արդյունքը −

imageviewoutput

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.