Դաս 10.2 Objective-C։ – if…else statement

0

if statement-ին կարող է հաջորդել ցանկացած can else statement, որը իրականանում է, երբ boolean expression-ը սխալ է:

Syntax-ը հետևալն է՝

if(boolean_expression)
{
  /* statement(s) will execute if the boolean expression is true */
}
else
{
 /* statement(s) will execute if the boolean expression is false */
}

Երբ boolean expression-ը գնահատվում է որպես ճիշտ, ապա կոդի if block-ը իրականանում է: Հակառակ դեպքում իրականանում է  else block-ը:

Objective-C-ն համարում է ցանկացած non-zero և non-null արժեքներ որպես ճիշտ, և եթե դրանք zero կամ null են, ապա այն համարվում է որպես սխալ արժեք:

Flow Diagram՝

if_else_statement

Օրինակ՝

#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main ()
{
  /* local variable definition */
  int a = 100;
 
  /* check the boolean condition */
  if( a < 20 )
  {
    /* if condition is true then print the following */
    NSLog(@"a is less than 20\n" );
  }
  else
  {
    /* if condition is false then print the following */
    NSLog(@"a is not less than 20\n" );
  }
  NSLog(@"value of a is : %d\n", a);
 
  return 0;
}

Երբ  վերոնշյալ կոդը կոմպիլացվում և իրականանում է, այն տալիս է հետևյալ արդյունքը՝

2013-09-07 22:04:10.199 demo[3537] a is not less than 20
2013-09-07 22:04:10.200 demo[3537] value of a is : 100

 if…else if…else Statement

if հայտարարությանը կարող է հաջորդել ցանկացած  else if…else հայտարարություն, որը շատ օգտակար է տարբեր պայմաններ ստուգելու համար՝ օգտագործելով մեկ  if…else if հայտարարություն:

if , else if , else կիրառելիս անհրաժեշտ է հիշել՝

 • An if can have zero or one else’s and it must come after any else if’s.
 • An if can have zero to many else if’s and they must come before the else.
 • Once an else if succeeds, none of the remaining else if’s or else’s will be tested.

Syntax-ը հետևյալն է՝

if(boolean_expression 1)
{
  /* Executes when the boolean expression 1 is true */
}
else if( boolean_expression 2)
{
  /* Executes when the boolean expression 2 is true */
}
else if( boolean_expression 3)
{
  /* Executes when the boolean expression 3 is true */
}
else 
{
  /* executes when the none of the above condition is true */
}

Օրինակ՝

#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main ()
{
  /* local variable definition */
  int a = 100;
 
  /* check the boolean condition */
  if( a == 10 )
  {
    /* if condition is true then print the following */
    NSLog(@"Value of a is 10\n" );
  }
  else if( a == 20 )
  {
    /* if else if condition is true */
    NSLog(@"Value of a is 20\n" );
  }
  else if( a == 30 )
  {
    /* if else if condition is true */
    NSLog(@"Value of a is 30\n" );
  }
  else
  {
    /* if none of the conditions is true */
    NSLog(@"None of the values is matching\n" );
  }
  NSLog(@"Exact value of a is: %d\n", a );
 
  return 0;
}

Երբ  վերոնշյալ կոդը կոմպիլացվում և իրականանում է, այն տալիս է հետևյալ արդյունքը՝

2013-09-07 22:05:34.168 demo[8465] None of the values is matching
2013-09-07 22:05:34.168 demo[8465] Exact value of a is: 100

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.