Photoshop-ից օգտվելու 120 հնարքներ ու խորհուրդներ: Մաս 7։

0

Կատարելագործի՛ր հմտություններդ և արագացրո՛ւ աշխատանքդ Photoshop-ի այս հնարքների միջոցով:

Ստորև ներկայացնում ենք Photoshop-ի վերաբերյալ ամենաօգտակար խորհուրդները, անկախ նրանից, թե օգտվում եք հին CS տարբերակից, թե ամենաարդիական Creative Cloud software-ից: Խորհուրդները խմբավորված են այնպես, որ հեշտ և արագ հնարավոր լինի գտնել անհրաժեշտ ինֆորմացիան՝

Հստակ գույներ և գծեր

95. Նկարել ուղիղ գծեր

Brush tool-ով ուղիղ գիծ նկարելու համար, սեղմած պահե՛ք Shift-ը այնուհետև սեղմե՛ք two points.

96. Sample անել գույնը

Brush tool-ը ընտրելով՝ սեղմե՛ք Alt և քլիք արե՛ք գույնը sample անելու համար, այնուհետև դրե՛ք այն որպես Foreground գույն։

97. Հստակ նկար

Սեղմե՛ք Caps Lock փոխելու համար Ձեր cursor-ը crosshair-ով։

98. Cycle անել brushe-երը

Օգտագործե՛ք, և .  brushe-երի միջև աջ և ձախ cycle անելու համար Brush Preset Picker-ում։

99. Dodge կամ burn

Burn tool-ով նկարելիս կարող եք սեղմել Alt-ը Dodge tool-ին անմիջապես անցնելու համար։

100.Ձեռք բերել պլանշետ

Եթե զբաղվում եք digital painting-ով, սակայն չունեք գրաֆիկական պլանշետ, ապա Դուք բաց եք թողնում կրեատիվ աշխատանքի մեծ հնարավորություն։ Կան բազմաթիվ լավ պլանշետներ, սակայն եթե ցանկանում եք միջին կարգի հնարավորություններով և multi-touch input-ով սարք, ապա վստահե՛ք Wacom Intuos 5-ին։

101. Փոխել brush-ի կոշտությունը

Ինչպես հավանաբար գիտեք,  ] և [ փակագծերի կոճակները փոխում են brush-ի չափը, սակայն Դուք կարող եք օգտագործել նաև Shift+ ] կամ [ brush-ի կոշտությունը (հաստությունը) փոխելու համար։

102. Արագ փոխել opacity-ն

Brush tool օգտագործելիս, սեղմե՛ք 0-ից 9 ցանկացած թիվ և կկարողանաք փոխել Brush Opacity-ն։ 1-ը 10%-ի համար է, 9-ը՝ 90%-ի, 0-ն՝ 100-ի։. Սեղմե՛ք Shift և թիվ Flow-ն կարգավորելու համար։

Share.