YouTube-ի հիմնական Shortcut-երը

0

Դարձրեք Ձեր հաջորդ այցը դեպի YouTube ավելի հաճելի կամ առնվազն մի փոքր ավելի արդյունավետ՝ օգտագործելով ստեղնաշարի հետևյալ դյուրանցումները (keyboard shortcuts):

1. Tab վերահսկողության համար

Սեղմեք Tab-ը video player-ը վերահսկելու համար։ Այն հնարավորություն է տալիս տեղաշարժվել video player-ի հնարավոր բոլոր կոճակների (play/pause, next video, mute, volume, settings, theater-mode and full-screen) վրայով, ինչպես նաև իջնել ավելի ցած դեպի add-to, share և like կոճակները։

010216_0037_YouTubePlay2

2. Play/pause

Սեղմեք space կամ K բանալին տեսանյութը կանգնեցնելու համար։ Այն աշխատում է, անկախ նրանից, թե ներկա պահին էջի որ հատվածվում եք գտնվում։

3. Առաջ կամ ետ տալ տեսնյութը 10 վայրկյանով

Հարմարության համար այս բանալիները գտնվում են K կոճակի կողքին։ J բանալին 10 վայրկյանով ետ է տալիս տեսանյութը, իսկ L բանալին առաջ տալիս հոլովակը։

Youtube-Shortcuts_openbooknesia

4. Առաջ կամ ետ տալ տեսնյութը 5 վայրկյանով

5 վայրկյանի համար օգտագործեք ձախ և աջ սլաքները։

5. Անցնել տեսնյութի որևէ կոնկրետ հատված

Ստեղնաշարի վրա տեղակայված թվերը թույլ են տալիս կտրել վիդեոն։ Սեղմեք 1 և ցատկեք 10 տոկոսով առաջ, 9՝ 90 տոկոսով, 5-ը կտեղափոխի Ձեզ դեպի մեջտեղ և այլն։ Կարծում ենք գաղափարը ընկալեցիք:

6. Վերսկսել տեսանյութը

Սեղմեք 0 (զրո) տեսանյութը վերսկսելու համար։ Windows ստեղնաշարի վրա կարող եք նաև օգտագործել Home կոճակը:

7. Բարձրացրեք կամ իջացրեք ձայնը

Օգտագործեք ստեղնաշարի վրա գտնվող վերևի և ներքևի սլաքները։ M կոճակը ամբողջությամբ անջատում է ձայնը:

8. Fullscreen

Տեսնյութը ամբողջ էկրանով նայելու համար սեղմեք F-ը իսկ fullscreen ռեժիմից դուրս գալու համար Esc։

Share.